ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ / EDUCATIONAL RESEARCH METHODOLOGY
ΚωδικόςΓΔ_ΕΕ_120
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280006531

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Γλώσσα και Πολιτισμός στο Γερμανόφωνο Χώρο (2012-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 17
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Γλωσσολογία-ΔιδακτικήΚατ' Επιλογήν ΥποχρεωτικάΧειμερινό/Εαρινό-9

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600148040
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Γερμανικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες θα: - έχουν εξοικειωθεί με βασικές αρχές της ποιοτικής και ποσοτικής εκπαιδευτικής έρευνας - έχουν εμβαθύνει σε κύρια χαρακτηριστικά και έννοιες της επιστημονικής έρευνας, όπως η εγκυρότητα και η αξιοπιστία - έχουν εφαρμόσει μεθόδους κατασκευής και ανάλυσης ερευνητικών εργαλείων για τη συλλογή εμπειρικών δεδομένων, συνδυάζοντας θεωρία και πράξη - έχουν επεξεργαστεί και αναλύσει εμπειρικά δεδομένα που θα έχουν συλλέξει οι ίδιοι/ες - έχουν εκπονήσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο επιστημονικής έρευνας
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στο μάθημα αυτό οι φ/φ ασκούνται στον σχεδιασμό, στη διεξαγωγή και στην αξιολόγηση της ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας στην εκπαίδευση. Ειδικότερα, γίνεται θεωρητική και πρακτική εμβάθυνση στη φύση της εκπαιδευτικής έρευνας και στα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας (αναγνώριση και διατύπωση ερευνητικού προβλήματος και ερευνητικών ερωτημάτων, προσδιορισμό ερευνητικού σκοπού, ανασκόπηση βιβλιογραφίας, συγκέντρωση ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων, ανάλυση και ερμηνεία ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων, αναφορά και αξιολόγηση έρευνας). Επιπλέον, οι φ/φ ασκούνται στην κατασκευή ερευνητικών εργαλείων όπως το ερωτηματολόγιο, ο οδηγός παρατήρησης και ο οδηγός συνέντευξης, καθώς και στην επεξεργασία και ανάλυση ερευνητικών δεδομένων με τη χρήση της στατιστικής (στατιστικό πρόγραμμα SPSS) και με τη μέθοδο της ανάλυσης περιεχομένου.
Λέξεις Κλειδιά
ποσοτική έρευνα, ποιοτική έρευνα, συλλογή/ανάλυση/ερμηνεία δεδομένων, στατιστική επεξεργασία, ανάλυση περιεχομένου
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις783,1
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων471,9
Συγγραφή εργασίας / εργασιών1004
Σύνολο2259
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
http://www.del.auth.gr/index.php/el/kateftynsh-glossologia-didaktikh/ethsio-programma-mathmaton
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Aguado, K. & C. Riemer (2001). ‚Triangulation: Chancen und Grenzen mehrmethodischer empirischer Forschung’. In Aguado, K. & C. Riemer (Hrsg.) Wege und Ziele. Zur Theorie, Empirie und Praxis des Deutschen als Fremdsprache (und anderer Fremdsprachen) Festschrift für Gert Henrici zum 60. Geburtstag. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren. Aguado, K., K. Schramm, H.- J. Vollmer (Hrsg.) (2010). Fremdsprachliches Handeln beobachten, messen, evaluieren. Frankfurt am Main: Peter Lang. LB1028.24.A338 2010 Bausch, K.-R., et al (2003). Handbuch Fremdsprachenunterricht. TUB: Francke Verlag Bortz, J. & N. Döring (2006). Forschungsmethoden und Evaluation für Human- und Sozialwissenschaftler. Heidelberg: Springer. Cohen, L., Manion, L. (1997). Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας. Αθήνα: Εκδόσεις έκφραση. Howard, K., Sharp, J. A. (1996). Η επιστημονική μελέτη. Οδηγός σχεδιασμού και διαχείρισης πανεπιστημιακών ερευνητικών εργασιών, Αθήνα: GUTENBERG. Creswell, John W. (2011). Η έρευνα στην εκπαίδευση. Σχεδιασμός, Διεξαγωγή και Αξιολόγηση της Ποσοτικής και Ποιοτικής Έρευνας. Μτφρ. Νάνσυ Κουβαράκου, Επιμ. Χαράλαμπος Τσορμπατζούδης. Αθήνα: Ίων-Έλλην. Cumming, A., et al (1994). ‚Alternatives in TESOL Research: Descriptive, Interpretive, and Ideological Orientations’. TESOL Quarterly, 28, 4, 673-703. Davis, K. A. (1995). ‘Theory and Methods in Applied Linguistics Research’. TESOL Quarterly, 29, 3, 427-453. Helbig, G., L. Götze, G. Henrici, H.-J. Krumm (Hsg.) (2001) Deutsch als Fremdsprache. Ein internationales Handbuch. Berlin: Walter de Gruyter. Henrici, G. (2000). ‚Methodologische Probleme bei der Erforschung des Fremsprachenerwerbs’. In Aguado, K. (Hrsg.) Zur Methodologie in der empirischen Fremdsprachenforschung. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren, 31-30. Henrici, G. (1999). ‚Empirische Forschung und Sprachpraxis im Fach Deutsch als Fremdsprache. Zur Notwendigkeit und Nützlichkeit einer engen Partnerschaft’. Info DaF 26, 5, 432-440. House, J. (2001). "Zur Rolle expliziten Sprachwissens beim Lehren und Lernen des Englischen: Eine Pilotstudie", in K. Aguado and C. Riemer, eds. Wege und Ziele. Zur Theorie, Empirie und Praxis des Deutschen als Fremdsprache (und anderer Fremdsprachen). Hohengehren: Schneider Verlag., 189-201. Demme, S. (2001). " . . . über Fehler beim Fremdsprachenlernen sollten wir noch viel mehr erfahren. Wie DaF-Studierende ihre Erfahrungen im Umgang mit Fehlern beim Fremdsprachenlernen reflektieren", in K. Aguado and C. Riemer, eds. Wege und Ziele. Zur Theorie, Empirie und Praxis des Deutschen als Fremdsprache (und anderer Fremdsprachen). Hohengehren: Schneider Verlag, (S.227-244). van Lier, L. (1997). ‘Observation from an Ecological Perspective’. TESOL Quarterly, 31, 4, 783-787. Βάμβουκας, Μ. Ι. (1998). Εισαγωγή στην ψυχοπαιδαγωγική έρευνα και μεθοδολογία, Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη. Παπαδοπούλου, Χ.-Ο. (2001). ‘Το ημερολόγιο και η συμβολή του στην ανάπτυξη της στοχαστικής διδασκαλίας’. Φιλόλογος, Τόμος ΚΕ’, Τεύχος 106, σσ. 605-623 Παπαδοπούλου, Χ.-Ο. (2000). ‘Ανάλυση ποιοτικών δεδομένων στην εκπαιδευτική έρευνα’. Μακεδνόν, τεύχος 7ο, σσ. 143-155. Παπαδοπούλου, Χ.-Ο. (2000). ‘Η έρευνα της διδασκαλίας – Κατευθύνσεις και προοπτικές’. Φιλόλογος, Τεύχος 101, σσ. 402-412. Χατζηδήμου, Κωνσταντίνος & Σταμοβλάσης, Δημήτριος (2014). Εκπαιδευτική έρευνα και διδακτική της γλώσσας. Αθήνα: Διάδραση.
Τελευταία Επικαιροποίηση
30-10-2020