ΘΕΩΡΙΕΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΤΗΣΗΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΘΕΩΡΙΕΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΤΗΣΗΣ / THEORIES OF LANGUAGE ACQUISITION
Τίτλος στα ΙταλικάTEORIE DI ACQUISIZIONE DELLA LINGUA
Κωδικός11232
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΙταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600000575

Πρόγραμμα Σπουδών: Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 27
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Ιταλική Γλώσσα και ΦιλολογίαΥποχρεωτικό746

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΘΕΩΡΙΕΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΤΗΣΗΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Ώρες Συνολικά52
Class ID
600148045

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΣχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας
ΌροφοςΥπόγειο 1
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ 15 (106)
ΗμερολόγιοΤετάρτη 17:00 έως 21:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος / επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα Στόχοι του μαθήματος είναι να διερευνήσουν και να κατανοήσουν οι φοιτητές θέματα σχετικά με την απόκτηση δεύτερης γλώσσας έτσι ώστε να εντάξουν με τα μεγαλύτερα δυνατά οφέλη τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα που υπάρχουν στην διάθεσή τους. Επιπροσθέτως, οι φοιτητές θα κατανοήσουν την διαδικασία της απόκτησης καλύτερα, τις παραμέτρους που εμπλέκονται και τα πιθανά λάθη των μαθητών τους και ως συνέπεια αναμένεται να βελτιώσουν την ποιότητα της διδασκαλίας τους. Παράλληλα, θα ασχοληθούν με ευρήματα που προέρχονται από εμπειρική έρευνα στα συγκεκριμένα θέματα. Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η ερευνητική διάσταση σε θέματα απόκτησης δεύτερης γλώσσας και τεχνολογίας. Στο τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές θα πρέπει να μπορούν: • Να κατανοούν την διαδικασία της απόκτησης • Να κατανοούν φαινόμενα που σχετίζονται με την απόκτηση δεύτερης γλώσσας • Να συζητούν παραμέτρους που επηρεάζουν τη γλωσσική απόκτηση χρησιμοποιώντας την σωστή ορολογία • Να διερευνούν και να λαμβάνουν υπόψη τις προσωπικές διαφορές των μαθητών τους και να εντάσσουν επαρκώς σχετικά λογισμικά • Να κατανοούν τη διαφορετικότητα των μαθητών τους σε σχέση με το μαθησιακό και το γνωστικό τους στιλ και να προτείνουν τεχνολογικές παρεμβάσεις • Να διδάσκουν και να εμπλουτίζουν με νέες στρατηγικές μάθησης στους μαθητές τους
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
Περιεχόμενο Μαθήματος
Περιεχόμενο του μαθήματος/Syllabus Το μάθημα χωρίζεται σε 3 ενότητες. Σε κάθε ενότητα παρουσιάζεται και ολοκληρώνεται ένας κύκλος με διαφορετικά θέματα: 1. Η πρώτη ενότητα περιέχει δύο μαθήματα που είναι αφιερωμένα στην αρχική εισήγηση για το θέμα, στην αρχή του εξαμήνου και στην τελική με αναφορά στις εξετάσεις, στο τέλος τους εξαμήνου. 2. Η δεύτερη ενότητα προσφέρει μια αρχική συζήτηση στην σχετική ορολογία και σε παραδοσιακά θέματα, όπως η διαγλώσσα, η ανάλυση λαθών και οι προσωπικές διαφορές στην απόκτηση δεύτερης γλώσσας (με ένταξη σχετικού λογισμικού). 3. Η τρίτη ενότητα είναι αφιερωμένη σε θέματα της τρέχουσας σύγχρονης βιβλιογραφίας, όπως το γνωστικό και μαθησιακό στιλ ή το κίνητρο και η ανατροφοδότηση (με παρεμβάσεις σχεδιασμού ανατροφοδότησης με σύγχρονα μέσα). Η δεύτερη και τρίτη ενότητα, που αποτελούν και τον πυρήνα του μαθήματος αφορούν σε διαλέξεις πάνω σε γνωστικά θέματα, εργαστήριο τάξης, σεμινάρια και πρακτική άσκηση. Δ= Διάλεξη, Ε/Τ= Εργαστήριο Τάξης. Στις διαλέξεις ο διδάσκων παρουσιάζει και συζητά θέματα σχετικά με το αντικείμενο, ενώ στο εργαστήριο τάξης και στο σεμινάριο οι φοιτητές συμμετέχουν ενεργά, αφού έχουν προετοιμασθεί στο θέμα με πρότερη αυτόνομη μάθηση (σημειώνονται στο παραπάνω σχήμα ως Δ, Ε/Τ). Όπως διαφαίνεται και στο σχεδιάγραμμα παραπάνω, αλλά και στο πλαίσιο παρακάτω, κατά την διάρκεια του εξαμήνου προσφέρονται τέσσερις διαλέξεις, τρεις εβδομάδες αυτόνομης μάθησης, ένα σεμινάριο, τρία κουίζ, και δύο μαθήματα πληροφόρησης εκ των οποίων το ένα εισαγωγικό και το άλλο με θέμα τις τελικές εξετάσεις. Αναλυτικότερα τα θέματα που εξετάζονται κατά την διάρκεια των μαθημάτων είναι τα παρακάτω: ΕΒΔΟ ΜΑΔΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΜΑ ΧΩΡΟΣ 1η Εισαγωγή 1η Περιγραφή του μαθήματος, στόχοι, αξιολόγηση, εργασίες, μέθοδοι συνεργασίας ΑΙΘΟΥΣΑ 15 ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ 2η Διάλεξη 2η ΟΙ ΟΡΟΙ, Σύγκριση των όρων Απόκτηση και Μάθηση, Ξένη και Δεύτερη Γλώσσα ΑΙΘΟΥΣΑ 15 ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ 3η ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΜΑΘΗΣΗ 4η Εργαστήριο Τάξης Ο ρόλος της πρώτης γλώσσας στην απόκτηση της δεύτερης ΑΙΘΟΥΣΑ 15 ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ 5η 1ο ΚΟΥΙΖ ΑΙΘΟΥΣΑ 15 ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ 6η 3η ΔΙΑΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΑΘΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΜΑΘΗΣΗ 7η ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΜΑΘΗΣΗ 8η Διάλεξη - Τα στάδια της γλωσσικής απόκτησης - Προέλευση λαθών και ανάλυση λαθών (σχετικά λογισμικά) ΑΙΘΟΥΣΑ 15 ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ 9η 2ο ΚΟΥΙΖ ΑΙΘΟΥΣΑ 15 ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ 10η Διάλεξη 4η ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ -Ηλικία, Διάθεση, Κίνητρο, και ανατροφοδότηση στην γλωσσική απόκτηση (τεχνολογικές παρεμβάσεις) ΑΙΘΟΥΣΑ 15 ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ 11η Διάλεξη -ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΣΤΙΛ -Το γνωστικό και μαθησιακό στιλ και μέθοδοι και εργαλεία διερεύνησης (η προσθήκη της τεχνολογίας) -Στρατηγικές μάθησης ΑΙΘΟΥΣΑ 15 ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ 12η ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 13η 5η 3ο ΚΟΥΙΖ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Ανάλυση θεμάτων για τις τελικές εξετάσεις. ΑΙΘΟΥΣΑ 15 ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ
Λέξεις Κλειδιά
γλωσσική απόκτηση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Τα ΤΠΕ χρησιμοποιούνται ως κύριο διδακτικό εργαλείο
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις401,6
Σεμινάρια301,2
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων803,2
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης Προτείνονται 4 διαφορετικές προσεγγίσεις για την αξιολόγηση του μαθήματος ανάλογα με τον τρόπο παρακολούθησης: 1. Για την περίπτωση 1, κατά πρόσωπο παρακολούθησης μαθημάτων, ο φοιτητής δύναται να λάβει μέρος σε τρια κουίζ που πραγματοποιούνται κατά την διάρκεια του εξαμήνου, ο μέσος όρος των οποίων θα αποτελέσει και την τελική του βαθμολόγηση. Αποτελεί απαράβατο όρο η συνεχής και αδιάλειπτη παρακολούθηση των μαθημάτων και σεμιναρίων με δύο (2) μόνον απουσίες. Στην περίπτωση αποτυχίας στα κουίζ οδηγείται στις τελικές εξετάσεις. 2. Για την περίπτωση δύο ο φοιτητής οδηγείται στις τελικές εξετάσεις. 3. Για τις περιπτώσεις 3 και 4 οι εργασίες είναι απαλλακτικές. Οι τελικές εξετάσεις αφορούν σε παραμέτρους που επηρεάζουν την απόκτηση δεύτερης γλώσσας. Βαθμολόγηση Ένα άριστο γραπτό θα πρέπει να διαθέτει: α) περιεχόμενο σχετικό με το ερώτημα. Περιττά στοιχεία δείχνουν ανικανότητα επιλογής των σχετικών πληροφοριών που απαιτούνται για την ανάπτυξη του κειμένου ενώ αντίθετα δημιουργούν μία αρνητική διάθεση στον εξεταστή. 50% του τελικού βαθμού. β) σωστή χρήση της σχετικής ορολογίας. Προτιμάται η σωστή χρήση των όρων που αναφέρονται στην βιβλιογραφία παρά η επεξήγηση με λόγια του συγγραφέα. 15% του τελικού βαθμού. γ) συνοχή ως προς την ανάπτυξη του κειμένου. Το κείμενο ανάπτυξης από τον μαθητή απαιτεί υψηλή συνοχή. Πρέπει να γίνεται κατανοητό στον εξεταστή με ποιόν τρόπο φτάνει στα συμπεράσματα που αναφέρει ο εξεταζόμενος, από το Α στο Β και μετά στο Γ, κλπ. 15% του τελικού βαθμού. δ) κριτική άποψη. Η κριτική διάθεση του φοιτητή στην παρουσίαση της σχετικής με το θέμα βιβλιογραφίας αποτελεί επιπλέον προσόν. 10% ε) αναφορά βιβλιογραφίας. Η αναφορά σε άρθρα και απόψεις άλλων συγγραφέων δείχνει μελέτη της βιβλιογραφίας στο θέμα. 10%
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Συνιστώμενη βασική βιβλιογραφία προς μελέτη Στο μάθημα αυτό γίνεται χρήση εκτενούς βιβλιογραφίας. Ο στόχος είναι να μελετηθούν όσοι το δυνατόν περισσότεροι συγγραφείς, έτσι ώστε οι φοιτητές να εκτεθούν σε διαφορετικές απόψεις. Αρχικά γίνεται εντοπισμός του θέματος είτε στα περιεχόμενα είτε στο index και στην συνέχεια στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Δεν είναι απαραίτητο να διαβασθεί ολόκληρο το βιβλίο εκτός και αν εντοπισθούν σε αυτό θέματα που εγείρουν το προσωπικό ενδιαφέρον του φοιτητή και δεν συζητούνται στο μάθημα. Αναμφίβολα, η εύρεση νέας βιβλιογραφίας και νέων απόψεων (είτε από συγγραφείς είτε προσωπικές) είναι απόλυτα αποδεκτές και επιθυμητές, εφόσον κατατίθεται με επιχειρήματα (προσωπικά ή από την βιβλιογραφία). Όσοι τους φοιτητές δικαιούνται βιβλία από τον Εύδοξο μπορούν να επιλέξουν αυτό που θεωρούν ότι καλύπτει περισσότερα από τα θέματα που συζητούνται κατά την διάρκεια του εξαμήνου. Παρακαλούνται οι φοιτητές να μην ζητούν την προσωπική παρέμβαση του διδάσκοντα καθώς αυτό είναι αντιδεοντολογικό και προσωπικό τους δικαίωμα. Τα παρακάτω βιβλία και άρθρα βρίσκονται στην βιβλιοθήκη του τμήματος ή σε άλλες βιβλιοθήκες της φιλοσοφικής για χρήση των φοιτητών. Συμπληρωματικό υλικό διανέμεται στην τάξη. -Rod Ellis (1985) Understanding Second Language Acquisition OUP - Eli Hinkel (1999) Culture in Second Language Teaching and Learning CUP - Dörnyei Z. (2005). The Psychology of the Language Learner Lawrence Erlbaum Associates - Doughty, C.J. and Long, M.H. (2003). The Handbook of Second Language Acquisition Blackwell Publishing - Dulay, H., Burt, M., and Krashen, S. (1982). La seconda Lingua Il Mulino pp. 117-141 ‘personalita, eta’, 143-169 ‘ruolo della prima lingua’, 191-258 ‘gli errori’ Το βιβλίο αυτό καλύπτει τους γενικούς όρους του μαθήματος. Είναι καλό να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με το βιβλίο του Rod Ellis. - O’Malley, J.M., Chamot, A.U. (1990). Learning Strategies in Second Language Acquisition. Cambridge University Press - Titore, R. (1977) Insegnare oggi le lingue Societa editrice internazionale pp. 37-48 ‘linguistice contrastiva, 51-70 aspetti psicologici e socio-educative, 75-96 varieta linguistiche
Τελευταία Επικαιροποίηση
25-09-2018