ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΨΥΧΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΨΥΧΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ / EXPERIMENTAL PSYCHOLINGUISTICS
Τίτλος στα ΙταλικάPsicolinguistica Sperimentale
Κωδικός11423
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΙταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600018105

Πρόγραμμα Σπουδών: Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 66
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Ιταλική Γλώσσα και ΦιλολογίαΕπιλογήςΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΨΥΧΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Ώρες Συνολικά52
Class ID
600148124

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΦιλοσοφική (Νέα)
ΌροφοςΌροφος 1
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ 105 Α (124)
ΗμερολόγιοΠέμπτη 17:00 έως 21:00
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Βασικές γνώσεις γλωσσολογίας ή ψυχολογίας
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την επιτυχή εξέταση στο μάθημα, οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση (i) να αναπτύσσουν πειραματικό υλικό για την αξιολόγηση γλωσσικών ικανοτήτων (ii) να επιτελούν απλά ψυχογλωσσολογικά πειράματα (iii) να παρουσιάζουν αποτελέσματα και (iv) να ερμηνεύουν τα αποτελέσματα ψυχογλωσσολογικών πειραμάτων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στο παρόν μάθημα προσφέρεται μια γενική εισαγωγή στην Πειραματική Ψυχογλωσσολογία, στη μελέτη δηλ. της γλώσσας ως ιδιότητας του ανθρώπου με πειραματικές μεθόδους. Καταρχήν, γίνεται αναφορά στο αντικείμενο της μελέτης της γλώσσας ως γνωστικής λειτουργίας και της γλωσσικής ανάπτυξης στον τυπικό πληθυσμό. Κατόπιν, παρουσιάζονται γενικότερα θέματα μεθοδολογίας της ψυχολογικής έρευνας όπως η μέτρηση, η δειγματοληψία και παράγοντες που επηρεάζουν την επιστημονική εγκυρότητα των αποτελεσμάτων μιας έρευνας. Στη συνέχεια επικεντρώνουμε στην ανάπτυξη ψυχομετρικών εργαλείων που αφορούν στη μελέτη και αξιολόγηση της γλώσσας. Παρουσιάζονται γλωσσικές δοκιμασίες που έχουν αναπτυχθεί για τη γλωσσική αξιολόγηση σε διάφορες γλώσσες με έμφαση στην Αγγλική, Ιταλική και Ελληνική. Οι φοιτητές εξασκούνται στη χρήση γλωσσικών δοκιμασιών για την αξιολόγηση γλωσσικών ικανοτήτων του τυπικού πληθυσμού. Συγκεκριμένα, εκπαιδεύονται στην παρουσίαση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων.
Λέξεις Κλειδιά
γλωσσική αξιολόγηση, πειραματική μέθοδος, γλωσσική δοιμασία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιβλίο
 • γλωσσικές δοκιμασίες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
παρουσιάσεις powerpoint, πλατφόρμα e-learning, e-mail
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις502
Σεμινάρια502
Εργαστηριακή Άσκηση502
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
α. εκπόνηση ψυχογλωσσολογικού πειράματος (παρουσίαση και ανάλυση αποτελεσμάτων). Τα κριτήρια αξιολόγησης αφορούν στην σαφήνεια του στόχου, στην ακριβή ποσοτικοποίηση, παρουσίαση και ανάλυση των αποτελεσμάτων. ή εναλλακτικά β. γραπτές εξετάσεις. Τα κριτήρια αξιολόγησης στη γραπτή εξέταση αφορούν στο σαφή και ακριβή τρόπο ανάπτυξης της απάντησης η οποία έχει αναμένεται να έχει όριο έκτασης (αριθμό παραγράφων).
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Σίμος, Π.Γ. & Koμίλη, E. (2003). Ερευνητικές μέθοδοι στην Ψυχολογία και τη Γνωστική Νευροεπιστήμη. Αθήνα: Παπαζήσης Ράλλη, Α. & Παληκαρά Ο. (Επιμ.) (2019). Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή στα Παιδιά και τους Εφήβους. Αθήνα: Guteneberg
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Καραμίνης, Θ. Σιδερίδης, Γ. & Σταυρακάκη, Σ. (2018). Eρωτηματολόγιο Aξιολόγησης Επικοινωνιακών Ικανοτήτων. Η ελληνική εκδοχή του Social Communication Questionnaire (Rutter, Bailey, & Lord, 2003). Χανιά: Γλαύκη. Βογινδρούκας Ι., Πρωτόπαπας Α., & Σταυρακάκη, Σ. (2009). Εικόνες Δράσης: Δοκιμασία Γραμματικής και Πληροφοριακής Επάρκειας (H Ελληνική εκδοχή του Action Picture Test (Renfrew, 1997). Χανιά: Γλαύκη Κοσμίδου, Μ., & Βλάχου, Χ. (2010). Ελληνικές Δοκιμασίες Λεκτικής Ευχέρειας: Χορήγηση -- Βαθμολόγηση -- Ερμηνεία. Αθήνα: Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνου.
Τελευταία Επικαιροποίηση
02-10-2020