Διοίκηση Υπηρεσιών Εκπαίδευσης

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔιοίκηση Υπηρεσιών Εκπαίδευσης / Management of Educational Services
Τίτλος στα ΓαλλικάΔιοίκηση Υπηρεσιών Εκπαίδευσης
ΚωδικόςΥΚΔΥ-001
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600012615

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔιοίκηση Υπηρεσιών Εκπαίδευσης
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600148247
Τύπος Μαθήματος
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
Κατηγορία Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει: α) βασικές γνώσεις αναφορικά με το θεωρητικό υπόβαθρο της Διοίκησης των εκπαιδευτικών μονάδων και β) πρακτικές και μέθοδοι για την άσκηση των βασικών λειτουργιών της Διοίκησης, δηλ. του προγραμματισμού, της οργάνωσης, της διεύθυνσης, της αξιολόγησης και της λήψης αποφάσεων σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Η συνεχής, δυναμική, διαδικασία της λήψης αποφάσεων, του προγραμματισμού, της οργάνωσης, της διεύθυνσης και του ελέγχου όλων των παραγωγικών πόρων που συμμετέχουν στην εκπαιδευτική προσπάθεια ,αποτελεί το περιεχόμενο των ενοτήτων που θα παρουσιαστούν στο μάθημα της " Διοίκησης Υπηρεσιών Εκπαίδευσης».
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις261,0
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων712,8
Συγγραφή εργασίας / εργασιών1004
Εξετάσεις30,1
Σύνολο2008
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Συγγραφή εργασίας/ων Γραπτή εξέταση
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Πετρίδου Ευγενία , Διοίκηση –Μανατζμεντ: Μια εισαγωγική προσέγγιση , Θεσσαλονίκη, εκδόσεις σοφία, 3η έκδοση 2011. Παπαναούμ, Ζ. (1995). Η διεύθυνση του σχολείου. Θεσσαλονίκη , εκδ. Κυριακίδη. Παπαναούμ, Ζ. (επιμ.) (2000). ‘Ο προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου στη σχολική μονάδα : από τη θεωρία στην πράξη’. Θεσσαλονίκη Α. Καψάλης(επιμέλεια, 2005): Οργάνωση και Διοίκηση Σχολικών Μονάδων Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας Μπρίνια Βασιλική , Management Εκπαιδευτικών Μονάδων, Αθήνα, εκδόσεις Σταμούλη (2008) Σαϊτης, Χ. (2005). Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης. Αθήνα : Ατραπός Χατζηπαναγιώτου, Π. (2003). Η διοίκηση του σχολείου και η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Θεσσαλονίκη : Κυριακίδης.
Τελευταία Επικαιροποίηση
23-03-2017