Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις στις Μαθησιακές Δυσκολίες

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕκπαιδευτικές προσεγγίσεις στις Μαθησιακές Δυσκολίες / Educational and instructional approaches for learning disabilities
ΚωδικόςΠΕΕΑ203
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΦιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΣουζάνα Παντελιάδου
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600018134

Πρόγραμμα Σπουδών: Παιδαγωγική Επιστήμη: Ειδική Αγωγή, Παιδαγωγική του Σχολείου, Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 11
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Ειδική ΑγωγήΥποχρεωτικό217,5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕκπαιδευτικές προσεγγίσεις στις Μαθησιακές Δυσκολίες
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600148490
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Εισαγωγικό μάθημα στην Ειδική Αγωγή
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στόχος στο μάθημα είναι η σε βάθος κατανόηση των σχολικών δυσκολιών που προκαλούνται από τα βασικά γνωστικά και κοινωνικο-συναισθηματκά χαρακτηριστικά των μαθητών, μέσα από τη συστηματική διδακτική αξιολόγηση. Έμφαση δίνεται στις κατάλληλες προσεγγίσεις για την εκπαίδευση των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες καθώς επίσης και στη θεωρητική και εμπειρική τεκμηρίωση κάθε προσέγγισης. Οι διδακτικές προσεγγίσεις αφορούν τόσο τη διδασκαλία στην τάξη όσο και την ατομική υποστήριξη των μαθητών και μαθητριών. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην τροποποίηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων, την προσαρμογή της διδασκαλίας και συγκεκριμένες αποτελεσματικές μεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας. Οι μέθοδοι και οι τεχνικές που αναλύονται εστιάζουν κυρίως στην αντιμετώπιση των προβλημάτων γραπτού λόγου καθώς επίσης και στην ενίσχυση των γνωστικών και μεταγνωστικών στρατηγικών. Γενικές Ικανότητες Γνώσεις Ü Να κατανοήσουν τις μαθησιακές συνέπειες των Μαθησιακών Δυσκολιών. Ü Να κατανοήσουν τη σημασία της διδακτικής αξιολόγησης. Ü Να γνωρίσουν βασικά εργαλεία αξιολόγησης των Μαθησιακών Δυσκολιών. Ü Να εξοικειωθούν με αποτελεσματικούς τρόπους διδασκαλίας στις Μαθησιακές Δυσκολίες. Δεξιότητες -Να εντοπίζουν τις συγκεκριμένες μαθησιακές ανάγκες μέσα από αναλυτική αξιολόγηση. -Να αναπτύσσουν εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. -Να επιλέγουν κατάλληλη διδακτική προσέγγιση ανάλογα με το γνωστικό επίπεδο και αντικείμενο . -Να αναπτύσσουν κατάλληλο διδακτικό υλικό. -Να συγγράφουν επιστημονική εργασία. Ικανότητες -Να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με τις δυνατότητες μάθησης των παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες. -Να αναπτύξουν θετική στάση προς την προσαρμογή της διδασκαλίας στο πλαίσιο της τάξης. -Να αξιοποιούν ερευνητικά δεδομένα στην ανάπτυξη της διδασκαλίας τους. -Να αξιοποιούν συστηματικά την τεχνογνωσία της ειδικής αγωγής .
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
1. Μαθησιακές Δυσκολίες: μύθος και πραγματικότητα. Εννοιολογικές διευκρινήσεις για την κατηγορία και τους ορισμούς 2. Μαθησιακά χαρακτηριστικά των μαθητών και μαθητριών με ΜΔ 3. Συστηματική ανίχνευση των ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών – Μοντέλο Ανταπόκρισης στη Διδασκαλία 4. Αποτελεσματική εκπαίδευση και διδασκαλία: το χάσμα μεταξύ ερευνητικής γνώσης και διδακτικής πρακτικής 5. Σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδασκαλία των μαθητών/τριών με ΜΔ Συνδιδασκαλία, συνεργατική διδασκαλία, συμβουλευτική συναδέλφων 6. Ερευνητικά τεκμηριωμένες διδακτικές μέθοδοι και προσεγγίσεις 7. Καθολικός σχεδιασμός - Αναλυτικά προγράμματα – Προσαρμογή διδασκαλίας 8. Διαφοροποιημένη Διδασκαλία - Θεωρητικές αρχές - Στρατηγικές και υποδείγματα διαφοροποίησης της διδασκαλίας 9. Διδακτική αξιολόγηση - Επιλογή διδακτικών στόχων με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης – ανάπτυξη εξατομικευμένου σχεδίου 10. Αξιολόγηση δυσκολιών γραπτού λόγου – Αξιολόγηση αναγνωστικής επίδοσης – πρακτική άσκηση στην τάξη 11. Μέθοδοι διδασκαλίας για την ενίσχυση της αποκωδικοποίησης, ευχέρειας και κατανόησης 12. Μέθοδοι διδασκαλίας παραγωγής γραπτού λόγου και ορθογραφίας 13. Υποστήριξη Διδασκαλίας στα Μαθηματικά και στις φυσικές επιστήμες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις261,0
Εργαστηριακή Άσκηση251
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων502
Συγγραφή εργασίας / εργασιών883,5
Σύνολο1897,6
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση περιλαμβάνει: - Ατομική γραπτή εργασία βιβλιογραφικής υποστήριξης συγκεκριμένης διδακτικής προσέγγισης (50% του τελικού βαθμού) - Ομαδική εργασία παραγωγής υλικού υποστήριξης (power point) (25% του τελικού βαθμού) - Συμμετοχή σε ομαδική παρουσίαση (25% του τελικού βαθμού) Τα κριτήρια αξιολόγησης των εργασιών δίνονται στους φοιτητές κατά την έναρξη του μαθήματος και διαφοροποιούνται ανάλογα με τις συγκεκριμένες εργασίες.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Antoniou, F. & Padeliadu, S. (2014). Screening for Specific Learning Disabilities in Second Language Learners. In D. Tsagari & G. Spanoudis (Eds.), Assessing second language students with learning and other disabilities (pp.115-132). London: Lit Verlag. Archer, A. L., Gleason, M. M., & Vachon, V. L. (2003). Decoding and fluency: foundation skills for struggling older readers. Learning Disability Quarterly, 26, 89-101. Bender, W. N. (2004). Learning disabilities. Characteristics, identification and teaching strategies (5th ed). Boston, MA: Pearson Education Inc. Biemiller, A. (2001). Teaching vocabulary: Early, direct, and sequential. American Educator, 25(1), 24-28, 47. Boyle, J. R. (2000). The effects of a Venn diagram strategy on the literal, inferential, and relational comprehension of students with mild disabilities. Learning Disabilities: A Multidisciplinary Journal, 10(1), 5-13. Butler, D. L. (2002). Metacognition in comprehension instruction. In C. Collins Block & M. Pressley (Eds.), Comprehension instruction: Research-based best practices (pp. 77-95). New York, NJ: The Guilford Press. Butler, F. M., Miller, S. P., Creham, K., Babbitt, B., & Pierce, T. (2003). Fraction instruction for students with mathematics disabilities: Comparing tow teaching sequences. Learning Disabilities Research & Practice, 18, 99-111. Cass, M., Cates, D., Smith, M., & Jackson, C. (2003). Effects of manipulative instruction solving area and perimeter problems by students with learning disabilities. Learning Disabilities Research & Practice, 18, 112-120. Cawley, J. F. (2002). Mathematics interventions and students with high-incidence disabilities. Remedial and Special Education, 23(1), 2-6. Denton, C. A., Vaughn, S., & Fletcher, J. M. (2003). Bringing research-based practice in reading intervention to scale. Learning Disabilities Research & Practice, 18, 201-211. Dowker, A. (2005). Early identification and intervention for students with mathematics difficulties. Journal of Learning Disabilities, 38, 324-332. Elbaum, B., Vaughn, S., Hughes, M. T., & Moody, S.W. (2000). How effective are one-to-one tutoring programs in reading for elementary students at risk for reading failure?: A meta-analysis of the intervention research. Journal of Educational Psychology, 92, 605-619. Geary, D. C. (2004). Mathematics and learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 37, 4-15. Gersten, R., & Baker, S. (2001). Teaching expressive writing to students with Learning Disabilities: A meta-analysis. Elementary School Journal, 101, 251-272. Gersten, R., Fuchs, L. S., Williams, J., & Baker, S. (2001). Teaching reading comprehension strategies to students with learning disabilities: A review of research. Review of Educational Research, 71, 279-320. Gersten, R., Jordan, N. C., & Flojo, J. R. (2005). Early identification and interventions for students with mathematics difficulties. Journal of Learning Disabilities, 38, 293-304. Graham, S., & Harris, K.R. (2003). Students with learning disabilities and the process of writing: A meta-analysis of SRSD studies. In H. L. Swanson, K. R. Harris, & S. Graham (Eds.), Handbook of Learning Disabilities (pp.323-344). New York: Guilford Press. Graham, S., & Perrin, D. (2007). A meta-analysis of writing instruction for adolesnent students. Journal of Educational Psychology, 99, 445-476. Joseph, L.M. (2002). Best practices in planning interventions for students with reading problems. Best practices in school psychology IV, 803-816. Kavale, K. A., & Forness, S. R. (1987). Substance over style: A quantitative synthesis assessing the efficacy of modality testing and teaching. Exceptional Children, 54, 228-234. Kim, A., Vaughn, S., Wanzek, J., & Wie, S. (2004). Graphic organizers and their effects on the reading comprehension of students with LD: A synthesis of research. Journal of Learning Disabilities, 37(2), 105-118. Lederer, J. M. (2000). Reciprocal teaching of social studies in inclusive elementary classrooms. Journal of Learning Disabilities, 33, 91-106. Lenz, B. K., & Deshler, D. D. (2004). Teaching content to all: Evidence-based inclusive practices in middle and secondary schools. Boston: Pearson. Mason, L. H., & Graham, S. (2008). Writing instruction for adolescents with learning disabilities: Programs of intervention research. Learning Disabilities Research & Practice, 23(2), 103-112. Murawski, W.W., & Dieker, L.A. (2004). Tips and strategies for co-teaching at the secondary level. Teaching Exceptional Children, 36(5), 52-58 Nikolopoulos, D., Goulandris, N., & Snowling, M. J. (2003). Developmental dyslexia in Greek. In N. Goulandris (Ed.), Dyslexia in Different Languages: Cross-linguistic Comparisons (pp. 53-67). London: Whurr. O’ Connor, R., & Padeliadu, S. (2000). Blending Versus Whole Word Approaches in First Grade Remedial Reading: Short-term and Delayed Effects on Reading and spelling Words. Reading and Writing: A multi-disciplinary Journal ,13(1-2), 159-182. Padeliadu, S., Botsas, G., & Sideridis, G. (2000). The explanation of reading achievement using phoneme awareness, home environment and social status: Preliminary analysis with first-graders. In I. Austad & E. Tosdal Lyssand (Eds.), Literacy – challenges for the new millennium, (pp.173-181). Norwegian Reading Association – Center for Reading Research. Rogers, L., & Graham, S. (2008). A meta-analysis of single-subject design writing intervention research. Journal of Educational Psychology, 100, 879-906. Shaywitz, S. E. (2004). Overcoming dyslexia. New York: Knopf. Sideridis, G., Morgan, P. L., Botsas, G., Padeliadu, S., & Fuchs, D. (2006). Identifying students with or at risk for learning disabilities based on motivation, affect, and psychopathology: A ROC analysis. Journal of Learning Disabilities, 39(3), 215-229. Sideridis, G.D., Morgan, P.L., Botsas, G., Padeliadu, S. & Fuchs, D. (2006). Predicting LD on the basis of motivation, metacognition, and psychopathology: An ROC Analysis. Journal of Learning Disabilities, 39(3), 215-229. Silver, L. B. (2001). Controversial therapies. Perspectives, 27(3), 5-8. Swanson, H. L., & Hoskyn, M. (1998). A synthesis of experimental intervention literature for students with learning disabilities: A meta-analysis of treatment outcomes. Review of Educational research, 68, 271-321. Swanson, H. L., & Sachse-Lee, C. (2001). A subgroup analysis of working memory in children with reading disabilities: Domain-general or domain-specific deficiency? Journal of Learning Disabilities, 34, 249-263. Troia, G. A. (2006). Writing instruction for students with learning disabilities. In C.A. MacArthur, S. Graham, & J. Fitzg erald (Eds.), Handbook of Writing Research (pp. 324-336). NY: The Guilford Press. Vaughn, S., & Linan-Thompson, S. (2006). Special education for students with learning disabilities: What makes it so special? In B. G. Cook and B. R. Schrimer (Eds.), What is Special about Special Education? (pp. 1-11). Austin, TX: PRO-ED, Inc. Vaughn, S., Gersten, R., & Chard, D. J. (2000). The underlying message in LD intervention research: Findings from research synthesis. Exceptional Children, 67, 99-114. Vaughn, S., Levy, S., Coleman, M., & Bos, C. S. (2002). Reading instruction for students with LD and EBD : A synthesis of observation studies. Journal of Special Education, 36(1), 2-13. Wanzek, J., Vaughn, S., Wexler, J., Swanson, E. A., Edmonds, M., & Kim, A. (2006). A synthesis of spelling and reading interventions and their effects on the spelling outcomes of students with LD. Journal of Learning Disabilities, 39, 467-478. Werner, E. E. (1993). Risk and resilience in individuals with learning disabilities: Lessons learned from the Kauai longitudinal study. Learning Disabilities Research & Practice, 8, 28-35. Zigmond, N. (2003). Searching for the most effective service delivery model for students with learning disabilities. In H. L. Swanson, K. R. Harris, & S. Graham (Eds.), Handbook of learning disabilities (pp. 110-124). New York: Guilford Press. Βεκύρη, Ι. και Παντελιάδου, Σ. (2006). Είναι το εργαστήριο Φυσικών Επιστημών αποτελεσματικό για μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες; Θέματα στην Εκπαίδευση,7(2),121-139. Μανωλίτσης, Γ. (2001). Σχέση μεταγλωσσικών ικανοτήτων και εκμάθησης της ανάγνωσης: Από το νηπιαγωγείο στη Β’ δημοτικού. Παιδαγωγικός Λόγος, 1, 9-29. Παντελιάδου, Σ. (2011). Μαθησιακές Δυσκολίες και Εκπαιδευτική Πράξη (διευρυμένη έκδοση). ΠΕΔΙΟ, Αθήνα. Παντελιάδου, Σ. & Μπέλιου, Β. (2006). Αξιολόγηση και αντιμετώπιση των Μαθησιακών Δυσκολιών: η ιδιαίτερη συμβολή της φωνολογικής επίγνωσης. Πρακτικά του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ΟΜΕΡ «Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση – παιδαγωγική και διδακτική διάσταση» (383-392). Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη α.ε., Θεσσαλονίκη. Παντελιάδου, Σ. & Αντωνίου, Φ. (2008). Τεστ Ανάγνωσης (Τεστ-Α). ΕΠΕΑΕΚ, ΥΠΕΠΘ. (σταθμισμένο τεστ – 4 τεύχη: Περιγραφή του τεστ, Οδηγός εξεταστή, εργαλείο και φυλλάδιο εξέτασης). Παντελιάδου, Σ. & Αργυρόπουλος, Β. (Επιστημ. Επιμέλεια) (2011). Ειδική αγωγή: Από την έρευνα στη διδακτική πράξη,. ΠΕΔΙΟ, Αθήνα. Παντελιάδου, Σ. & Σιδερίδης, Γ. (2008). ΑΜΔΕ-Ανίχνευση Μαθησιακών Δυσκολιών από Εκπαιδευτικούς ΕΠΕΑΕΚ- ΥΠΕΠΘ. (σταθμισμένο τεστ – 3 τεύχη- Περιγραφή του τεστ, Οδηγός εξεταστή, εργαλείο). Παντελιάδου, Σ. & Φιλιππάτου, Δ. (Επιστημ. Επιμέλεια) (2013). Διαφοροποιημένη Διδασκαλία: Θεωρητικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικές πρακτικές. ΠΕΔΙΟ, Αθήνα. Παντελιάδου, Σ., Α. Πατσιοδήμου, & Γ. Μπότσας (2004) Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (σελ. 130). Adaction, Βόλος. -Συναφή επιστημονικά περιοδικά: ⎼ Journal of Learning Disabilities ⎼ Learning Disabilities Quarterly ⎼ Remedial and Special Education ⎼ Exceptional Children ⎼ Learning Disabilities Research and Practice ⎼ Dyslexia
Τελευταία Επικαιροποίηση
12-05-2020