ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ)

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) / Ancient Greek Language Didactics in Secondary Education
Κωδικός703
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΦιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΤριανταφυλλιά Γιάννου
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280008203

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής (2011-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 118
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΥποχρεωτικόΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔιδακτική μεθοδολογία του μαθήματος των αρχαίων ελληνικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (με εφαρμογές)
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600148923
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
1. Να συνειδητοποιήσουν οι φοιτητές/τριες την αξία, τους σκοπούς και τους στόχους της διδασκαλίας του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας και Γλώσσας . 2. Να μελετήσουν και να επεξεργαστούν το Αναλυτικό Πρόγραμμα και τα περιεχόμενα σπουδών του μαθήματος της Α.Ε.Γ.Γ. στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 3. Να εμπεδώσουν και να εφαρμόσουν τις σύγχρονες αρχές και κατευθύνσεις της διδακτικής μεθοδολογίας και ειδικότερα της Α.Ε.Γ.Γ. 4. Να εμπεδώσουν και να εφαρμόσουν τις σύγχρονες μεθόδους και εκπαιδευτικές πρακτικές για τη διδασκαλία της Α.Ε.Γ.Γ. 5. Να προετοιμάζουν, σχεδιάζουν, εκτελούν και αξιολογούν διδασκαλίες στο μάθημα της Α.Ε.Γ.Γ. στη σχολική τάξη . 6. Να έχουν πλήρη θεωρητική και πρακτική γνωστική και διδακτική κατάρτιση, ώστε να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στη διδασκαλία του μαθήματος της Α.Ε.Γ.Γ. στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
1. Η αξία της Ελληνικής γλώσσας και ιστορική ανασκόπηση της διδασκαλίας της. 2. Θεωρητική θεμελίωση των αρχών και κατευθύνσεων της σύγχρονης διδακτικής μεθοδολογίας και ειδικότερα της Α.Ε.Γ.Γ. 3. Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών-Αναλυτικό Πρόγραμμα-Οι σκοποί, οι στόχοι και το περιεχόμενο του μαθήματος της Α.Ε.Γ.Γ. στο Γυμνάσιο και Λύκειο. 4. Η διδασκαλία του μαθήματος της Α.Ε.Γ.Γ. στο Γυμνάσιο-Σύγχρονες προσεγγίσεις-Πορεία και φάσεις διδασκαλίας.-Παραδείγματα εφαρμογής. 5. Η διδασκαλία του μαθήματος της Α.Ε.Γ.Γ. στην Α’, Β’ και Γ’ Λυκείου.- Σύγχρονες προσεγγίσεις-Πορεία και φάσεις διδασκαλίας. Παραδείγματα εφαρμογής. 6. Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και η διδασκαλία της Α.Ε.Γ.Γ.-Εφαρμογές. 7. Το project και η διδασκαλία της Α.Ε.Γ.Γ. –Εφαρμογές. 8. Τα διδακτικά σενάρια και η διδασκαλία της Α.Ε.Γ.Γ.-Εφαρμογές. 9. Η διδασκαλία της Α.Ε.Γ.Γ. και η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.-Εφαρμογές. 10. Πρακτική άσκηση για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση διδασκαλιών στο μάθημα της Α.Ε.Γ.Γ. στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο.
Λέξεις Κλειδιά
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία-Διδακτική μεθοδολογία-Σχεδιασμός –εκτέλεση διδασκαλίας- Μέθοδοι διδασκαλίας-Πρακτική άσκηση-Γυμνάσιο-Λύκειο.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις502
Πρακτική (Τοποθέτηση)502
Συγγραφή εργασίας / εργασιών502
Άλλο / Άλλα
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Άχλης Ν.(2017). Η διδακτική μεθοδολογία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας και Γλώσσας. Θεσσαλονίκη. Ζυγός
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Τσάφος Β. (2004). Η διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας και Γλώσσας. Αθήνα. Μεταίχμιο 2. Τσιότρας Β.(2008). Η Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία στο Λύκειο. Αθήνα. Τυπωθήτω 3. Φουντοπούλου Μ. (2010). Το προσδιοριστικό πλαίσιο της διδασκαλίας των Αρχαίων Ελληνικών από μετάφραση.Αθήνα.Γρηγόρη 4. Χατζημαυρουδή Ε. (2007). Η διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών από το πρωτότυπο στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο. Θεσσαλονίκη. University Press
Τελευταία Επικαιροποίηση
13-04-2020