Εκπαίδευση, Επαγγελματισμός και Ταυτότητες Εκπαιδευτικών

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕκπαίδευση, Επαγγελματισμός και Ταυτότητες Εκπαιδευτικών / Teachers Education, Professionalism and Identities
ΚωδικόςΠ3024
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΦιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΑντιγόνη Σαρακινιώτη
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600018164

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής (2011-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 37
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΥποχρεωτικό Κατ' ΕπιλογήνΧειμερινό/Εαρινό-6
ΠαιδαγωγικήΥποχρ. Κατ΄ Επιλογήν ΚατεύθυνσηςΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕκπαίδευση, Επαγγελματισμός και Ταυτότητες Εκπαιδευτικών
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600149008

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΣχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας
ΌροφοςΙσόγειο
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ 113 (112)
ΗμερολόγιοΤετάρτη 13:30 έως 16:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
1. Να ευαισθητοποιηθούν στα ζητήματα επαγγελματικής ταυτότητας των εκπαιδευτικών. 2. Να κατανοούν τις συνθήκες εξέλιξης του εκπαιδευτικού επαγγέλματος. 3. Να θεμελιώσουν βασική γνώση για τις προσεγγίσεις μελέτης και τα θέματα του εν λόγω πεδίου. 4. Να εντοπίζουν και να κατανοούν σημαντικές αλλαγές στο επάγγελμα των εκπαιδευτικών. 5.Να έρθουν σε επαφή με τη βασική βιβλιογραφίας του συγκεκριμένου πεδίου προκειμένου να θεμελιώσουν γνώσεις και ικανότητες για ερευνητικούς ή/και επαγγελματικούς σκοπούς.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το περιεχόμενο αναπτύσσεται με άξονες μελέτης την αρχική εκπαίδευση και πιστοποίηση της παιδαγωγικής επάρκειας, τις διαδικασίες εισδοχής και ανάπτυξης της επαγγελματικής δράσης στο πεδίο του σχολείου ή και άλλων εκπαιδευτικών φορέων, καθώς και τα σύγχρονα αιτήματα για συνεχή επαγγελματική μάθηση και εξέλιξη των επαγγελματιών της εκπαίδευσης. Αυτά τα πεδία γνώσης και πρακτικών και οι μετασχηματισμοί τους αναλύονται ως διακριτοί ωστόσο, αλληλοεξαρτώμενοι χώροι συγκρότησης και ανασυγκρότησης των επαγγελματικών ταυτοτήτων, τόσο για τους ενεργούς, όσο και για τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς. Το μάθημα βασίζεται στην παρουσίαση και βιβλιογραφική τεκμηρίωση θεμάτων σχετικών με τις προωθούμενες αλλαγές για τους εκπαιδευτικούς και το έργο τους στο παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο της εκπαιδευτικής πολιτικής, με βασικότερα, τον προσδιορισμό των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που αναμένεται να επιδεικνύουν οι εκπαιδευτικοί σήμερα, τα όρια της αυτονομίας της επαγγελματικής τους δράσης, την άσκηση ελέγχου στο έργο τους μέσω μέτρων λογοδοσίας και αξιολόγησης, τις σύγχρονες συνθήκες και προοπτικές της εργασίας τους. Παράλληλα, το μάθημα στοχεύει να υποστηρίξει τη διερεύνηση των θεμάτων αυτών από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες με αναφορά στην οπτική εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Εξ αποστάσεως υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ανάρτησης του υλικού του μαθήματος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του πανεπιστημίου. o Χρήση ηλ. ταχυδρομείο για την επικοινωνία με τους φοιτητές/τριες, όταν απαιτείται.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις251
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων251
Εκπόνηση μελέτης (project)732,9
Συγγραφή εργασίας / εργασιών251
Εξετάσεις20,1
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
1. Παρουσία και συμμετοχή στο μάθημα-ανάπτυξη του project (40%) Βασίζονται στην εκπόνηση μικρής κλίμακας έρευνα σχετικής με τη διερεύνηση των επαγγελματικών ταυτοτήτων των εκπαιδευτικών. Η διαδικασία ανάπτυξης της εργασίας θα γίνει σε ομάδες των 2 ατόμων και στη συνεργασία των ομάδων στην τάξη. 2. Κατάθεση εργασίας (40%) και 3. Προφορική εξέταση επί του project (20%)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Φρυδάκη, Ε. (2015). H επαγγελματική ταυτότητα του εκπαιδευτικού και το μέλλον της διδασκαλίας. Κριτική. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 50659395 Goodson, I. (2019) H πολιτική του αναλυτικού προγράμματος & της εκπαίδευσης. Διερευνώντας τη ζωή και το έργο των εκπαιδευτικών. Gutenberg.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Gewirtz, S. & Gribb, A. (2011). Κατανοώντας την εκπαίδευση. Μια Κοινωνιολογική Θεώρηση. Αθήνα: Μεταίχμιο (κεφ. 7) (βιβλιοθήκη) Alexiadou. N. (2001). Researching policy implementation: Interview data analysis in institutional contexts, International Journal of Social Research Methodology, 4:1, 51-69, DOI: 10.1080/13645570118105 (e-learning) (βλ. ειδικά σ. 52, 56-67) Πέππα Ε. (2017). Τα χαρακτηριστικά του «καλού εκπαιδευτικού» και οι αντιλήψεις των καθηγητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τον επαγγελματισμό τους: η περίπτωση του Γενικού Λυκείου. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. (e-learning) (βλ. ειδικά 114-116, 157-176). Σαρακινιώτη, Α. (2019). Σημειώσεις. Η θεωρητική συμβολή του B. Bernstein στην έννοια και στις διαδικασίες συγκρότησης και μετασχηματισμού της ταυτότητας. ΑΠΘ-ΦΠ (e-learning).
Τελευταία Επικαιροποίηση
01-12-2020