ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΙΣ ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΙΣ ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / Remote Sensing to Geosciences
ΚωδικόςGGE 770E
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΓεωλογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΕλενη Παπαγεωργιου
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40001745

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΙΣ ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600149148
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Την ενημέρωση των φοιτητών με τις νέες τεχνολογίες αιχμής της Τηλεπισκόπησης: α) ψηφιακή επεξεργασία και ανάλυση αναλογικών και ψηφιακών εικόνων, β) νέοι δορυφόροι , τα χαρακτηριστικά γ) τις εικόνες που αυτοί προσφέρουν και την χρήση αυτών στις Γεωλογικές Επιστήμες.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Περιεχόμενο Μαθήματος
Φωτoγραφικά και μη συστήματα απεικόνισης. Είδη συμβατικών αερoφωτoγραφιών και τηλεμετρικών (ασύμβατων) εικόνων. Oπτική και ψηφιακή ανάλυση αερoφωτoγραφιών (φωτoερμηνεία) και τηλεμετρικών (δoρυφoρικών κ.ά.) εικόνων όπως LANDSAT, SPOT, ErS, TErrA, IKONOS κ.λπ. Εφαρμoγές τηλεπισκόπησης στη γεωμoρφoλoγία, λιθoλoγία, στρωματoγραφία, τεκτoνική, κoιτασματoλoγία και διαχρoνική παρακoλoύθηση τoυ χερσαίoυ και θαλάσσιoυ περιβάλλoντoς. Συμβoλoμετρία εικόνων rADAr και ικανότητα αυτών να δίνoυν επιφανειακές πoσoτικές μετρήσεις αναγλύφoυ και να εντoπίζoυν χωρικές μετατoπίσεις πρoερχόμενες από φυσικές καταστρoφές όπως σεισμoί, hφαιστειακές εκρήξεις, κατoλισθήσεις κ.ά.
Λέξεις Κλειδιά
Τηλεπισκόπηση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
Περιγραφή
Διδασκαλία και εργαστηριακή εκπαίδευση μέσω παρουσιάσεων, χρήσης πολυμέσων και διαδραστικών εφαρμογών του διαδικτύου.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις521,7
Εργαστηριακή Άσκηση521,7
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων130,4
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1204
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ερωτηματολόγιο ΜΟ.ΔΙ.Π.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ - ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΙΣ ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 12992734, Έκδοση: 2η/2011, Συγγραφείς: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΣΤΑΡΑΣ, ISBN: 978-960-99293-7-0, Τύπος: Σύγγραμμα, Διαθέτης (Εκδότης): ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΙΚ. ΑΪΒΑΖΗΣ 2. Αρχές και Εφαρμογές Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 22767582 Έκδοση: 1η Έκδοση/2012 Συγγραφείς: Κάρταλης Κων., Φείδας Χαρ. ISBN: 978-960-418-401-9 Τύπος: Σύγγραμμα Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε. 3. ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ: Θεωρητική προσέγγιση και εργαστηριακές ασκήσεις Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 38143784 Έκδοση: 1η έκδ./2014 Συγγραφείς: Καϊμάρης Δημήτριος Ε. ISBN: 978-960-456-410-1 Τύπος: Σύγγραμμα Διαθέτης (Εκδότης): Ζήτη Πελαγία & Σια Ι.Κ.Ε.
Τελευταία Επικαιροποίηση
08-04-2020