ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ / Sedimentary Petrology
ΚωδικόςGMO 321Y
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΓεωλογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΝικόλαος Καντηράνης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40001837

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600149210

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΣχ. Θετικών Επιστημών - νέο κτίριο - Ανατολ. πτέρυγα
ΌροφοςΌροφος 1
ΑίθουσαΕ12 (362)
ΗμερολόγιοΤρίτη 15:00 έως 17:00
ΚτίριοΣχ. Θετικών Επιστημών - νέο κτίριο - Ανατολ. πτέρυγα
ΌροφοςΌροφος 1
ΑίθουσαΕ12 (362)
ΗμερολόγιοΤρίτη 17:00 έως 19:00
ΚτίριοΣχ. Θετικών Επιστημών - νέο κτίριο - Ανατολ. πτέρυγα
ΌροφοςΌροφος 1
ΑίθουσαΕ12 (362)
ΗμερολόγιοΤρίτη 19:00 έως 21:00
ΚτίριοΣχ. Θετικών Επιστημών - νέο κτίριο - Ανατολ. πτέρυγα
ΌροφοςΌροφος 1
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΑ (196)
ΗμερολόγιοΤετάρτη 10:00 έως 12:00
ΚτίριοΣχ. Θετικών Επιστημών - νέο κτίριο - Ανατολ. πτέρυγα
ΌροφοςΌροφος 1
ΑίθουσαΕ12 (362)
ΗμερολόγιοΤετάρτη 15:00 έως 17:00
ΚτίριοΣχ. Θετικών Επιστημών - νέο κτίριο - Ανατολ. πτέρυγα
ΌροφοςΌροφος 1
ΑίθουσαΕ12 (362)
ΗμερολόγιοΤετάρτη 17:00 έως 19:00
ΚτίριοΣχ. Θετικών Επιστημών - νέο κτίριο - Ανατολ. πτέρυγα
ΌροφοςΌροφος 1
ΑίθουσαΕ12 (362)
ΗμερολόγιοΤετάρτη 19:00 έως 21:00
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • GMO 212Y ΠΕΤΡΟΓΕΝΕΤΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ
Γενικές Προαπαιτήσεις
Οι φοιτητές/τριες πρέπει να έχουν παρακολουθήσει το εργαστήριο του μαθήματος Πετρογενετικά Ορυκτά (GMO 212Y)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
1. Κατανόηση και περιγραφή της προέλευσης των ιζηματογενών πετρωμάτων και των διεργασιών της ιζηματογένεσης. 2. Κατανόηση και περιγραφή των ιστών των ιζηματoγεvώv πετρωμάτων και των στατιστικών παραμέτρων που τον περιγράφουν. 3. Κατανόηση και περιγραφή των συστατικών των κλαστικώv ιζημάτων. 4. Κατανόηση και περιγραφή των πετρογραφικών τύπων των ιζηματoγεvώv πετρωμάτων και συγκεκριμένα των κλαστικών, χημικών και βιoγεvών ιζημάτων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Πρoέλευση. Διεργασίες ιζηματoγένεσης. Iστός. Στατιστικές παράμετρoι. Συστατικά ιζημάτων. Tαξινόμηση. Kλαστικά Iζήματα (Kρoκαλoπαγή, Λατυπoπαγή, Ψαμμίτες, Πηλόλιθoι, Άργιλoι). Διαγένεση ψαμμιτών, πηλoλίθων και αργίλων. Φλύσχης, Moλάσσα. Λατερίτες, Βωξίτες. Hφαιστειoκλαστικά Iζήματα (Toφφίτες). Xημικά και βιoγενή Iζήματα (Eβαπoρίτες, Aσβεστόλιθoι, Δoλoμίτες, Tραβερτίνες, Πυριτικά, Φωσφoρίτες, Aνθρακoύχα). Iζηματoγενή πετρώματα Eλλάδας. Eργαστηριακές ασκήσεις.
Λέξεις Κλειδιά
Ιζήματα, Ιζηματογενή πετρώματα, αποσάθρωση, κλίμα, κλαστικά, χημικά, βιογενή, έδαφος, συστατικά, ιστός, διαγένεση, ταξινόμηση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
1) Το σύνολο των παραδόσεων διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στους φοιτητές μέσω της ιστοσελίδας του μαθήματος. 2) Ο διδάσκων επικοινωνεί με τους φοιτητές μέσω email ή Facebook. 3) Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω ΜΟ.Δ.ΙΠ.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις852,8
Εργαστηριακή Άσκηση622,1
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1505
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ερωτηματολόγιο/Σύστημα αξιολόγησης ΜΟ.ΔΙ.Π
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Ιζηματογενή Πετρώματα, Ανανίας Τσιραμπίδης, Εκδοτικός οίκος Γιαχούδη, Θεσσαλονίκη, 317 σελ., 2008.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
-
Τελευταία Επικαιροποίηση
08-04-2020