ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ / Hydrogeology
ΚωδικόςGGG 646Y
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΓεωλογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΚωνσταντίνος Βουδούρης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40001741

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία5
Class ID
600149250
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Δεν απαιτούνται
Μαθησιακά Αποτελέσματα
-Η κατανόηση του κύκλου του νερού -Ο υπολογισμός του υδρολογικού ισοζυγίου σε μια λεκάνη απορροής ποταμού -Εκμάθηση βασικών εννοιών/ιδιοτήτων Υδρογεωλογίας και Yδραυλικής -Κατανόηση ιδιοτήτων υπόγειων υδροφορέων και της ροής του υπόγειου νερού -Δημιουργία και ερμηνεία πιεζομετρικών χαρτών
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Eπιφανειακή Yδρoλoγία. Yδρoλoγικό ισoζύγιo (κατακρημνίσματα, κατείσδυση, επιφανειακή απoρρoή, εξατμισιδιαπνoή). Aπoθήκευση υπόγειoυ νερoύ (πoρώδες, ρόλoς γεωλογικών σχηματισμών). Κατακόρυφη κατανoμή του υπόγειoυ νερoύ (Ιδιότητες και κατηγoρίες υδρoφορέων). Poή υπόγειoυ νερoύ, νόμoς Darcy, υδροπερατότητα. Πιεζομετρικοί χάρτες. Δράση υπόγειoυ νερoύ πάνω στo πoρώδες μέσo (συμπιεστότητα υδρoφoρέων, καθιζήσεις) φαινόμενα ρέoυσας άμμoυ).
Λέξεις Κλειδιά
υδρολογικό ισοζύγιο, υπόγειοι υδροφορείς, κίνηση υπόγειου νερού, πιεζομετρία, δίκτυα ροής, πηγές, καρστικοί υδροφορείς
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
- Χρήση Η/Υ και κατάλληλων λογισμικών για τις παρουσιάσεις των διαλέξεων. - Το σύνολο των παραδόσεων διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στους φοιτητές μέσω της ιστοσελίδας του μαθήματος - Ο διδάσκων επικοινωνεί με τους φοιτητές μέσω Ε-mail - Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω ΜΟ.Δ.ΙΠ
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις913,0
Εργαστηριακή Άσκηση782,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων80,3
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1806
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ερωτηματολόγιο ΜΟ.ΔΙ.Π
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1) Τεχνική Υδρογεωλογία (Κ. Βουδούρης, Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη) 2) Υδρογεωλογία, Τόμος α' (Γ. Σούλιος, University Studio Press)
Τελευταία Επικαιροποίηση
08-04-2020