ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΓΕΩΘΕΡΜΙΑ / Geothermal Energy
ΚωδικόςGGG 882E
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΓεωλογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΜαρία Παπαχρήστου
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40001757

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΓΕΩΘΕΡΜΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600149265
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Δεν απαιτούνται
Μαθησιακά Αποτελέσματα
- Εκμάθηση βασικών εννοιών της Γεωθερμίας - Εξοικείωση με τις μεθόδους γεωθερμικής έρευνας - Κατανόηση των βασικών διεργασιών που λαμβάνουν χώρα στον γεωθερμικό ταμιευτήρα -Ευαισθητοποίηση σε θέματα περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη χρήση των γεωθερμικών ρευστών
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Θερμότητα του εσωτερικού της γης και θερμική ροή. Κατηγορίες περιοχών με αυξημένη θερμική ρoή. Γεωθερμική ενέργεια και δυναμικό. Γεωθερμικά πεδία και διεργασίες σε αυτά. Γεωθερμία υψηλής-μέσης-χαμηλής ενθαλπίας και σύσταση ρευστών. Γεωθερμία και περιβάλλoν. Mεθoδoλoγία γεωθερμικής έρευνας, Mηχανικά μέσα. Εκμετάλλευση γεωθερμικών πεδίων και αξιoπoίηση γεωθερμικoύ δυναμικoύ. Πρoβλήματα διαβρώσεων και καθαλατώσεων. Tα κυριότερα γεωθερμικά πεδία της Eλλάδας. Γεωθερμία στoν κόσμo.
Λέξεις Κλειδιά
γεωθερμικό πεδίο, γεωθερμική ενέρεια, Εφαρμογές, γεωθερμικά ρευστά, περιβαλλοντικά προβλήματα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
1) Ο διδάσκων χρησιμοποιεί στις διαλέξεις ηλεκτρονικό υπολογιστή και κατάλληλο λογισμικό παρουσιάσεων 2) Υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας του διδάσκοντα με τους φοιτητές μέσω e-mail και facebook
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις521,7
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων50,2
Εξετάσεις30,1
Σύνολο602
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ερωτηματολόγιο ΜΟ.ΔΙ.Π.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Γεωθερμία, Μ. Φυτίκας-Ν. Ανδρίτσος, 1η εκδ./2004, ISBN: 978-960-418-019-6, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε.
Τελευταία Επικαιροποίηση
08-04-2020