ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑ / INTRODUCTION TO THE STUDY OF RELIGION
ΚωδικόςΥ303
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΚοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΑπόστολος Κραλίδης
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID60005058

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600149379

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοTheology
ΌροφοςFloor 1
ΑίθουσαΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Δ (94)
ΗμερολόγιοMonday 09:00 to 11:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές αναμένεται ότι στα πλαίσια του μαθήματος θα • κατανοήσουν τους θεωρητικούς άξονες της Θρησκειολογίας ως επιστήμης και τις ιδιαιτερότητες προσέγγισής της. • συνδέσουν θεωρία με πράξη για την ερμηνεία της θρησκείας ως πολιτιστικού φαινομένου. • εξοικειωθούν με την οργάνωση και παρουσίαση των μεθόδων κατάταξης και διάκρισης των θρησκειών. • μάθουν διάφορους τρόπους συλλογής δεδομένων για την κατανόηση του θρησκευτικού φαινομένου στις τοπικές κοινωνίες. • εξασκηθούν στην ανάλυση και ερμηνεία ποιοτικών δεδομένων για τις θρησκείες.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα παρουσιάζει α) την επιστήμη της Θρησκειολογίας, όπως αυτή αναπτύχθηκε μετά τα μέσα του 19ου αι. και εξής (ιστορική παρουσίαση, σχολές, τάσεις) β) αναπτύσσει βασικές αρχές και θέσεις αναφορικά με το φαινόμενο της θρησκείας, τις κατευθύνσεις της Θρησκειολογίας και των επιμέρους κλάδων της Ιστορίας Θρησκειών, Συγκριτικής Θρησκειολογίας και Φαινομενολογίας της Θρησκείας. 1. Η Θρησκειολογία ως Επιστήμη. Εισαγωγικά. 2. Η μελέτη της θρησκείας διαχρονικά. Μεθοδολογικές προσεγγίσεις. 3. Η προσέγγιση της θρησκείας ως φαινομένου του πολιτισμού από την αρχαιότητα έως τον 19ο αιώνα. Παραδοσιακές προοπτικές. 4. Μελετώντας την πολυσημία της θρησκείας μέσα στις τοπικές κοινωνίες: ανθρωπολογικές, κοινωνιολογικές, πολιτικές και οικονομικές προσεγγίσεις. 5. Η σύγχρονη μορφή της Θρησκειολογίας. Τάσεις και προοπτικές. 6. Κλάδοι της Θρησκειολογίας: α. Ιστορία θρησκειών. β. Συγκριτική Θρησκειολογία. γ. Φαινομενολογία της θρησκείας. 7. Το πρόβλημα του ορισμού της θρησκείας. 8. Ταξινόμιση-Τύποι θρησκειών. 9. Πώς οι άνθρωποι βιώνουν τη θρησκεία. Προοπτικές στη μελέτη της θρησκείας: α. φαινομενολογικές προσεγγίσεις. β. ψυχολογικές προσεγγίσεις. 10. Κρίνοντας τη θρησκεία: Κρίσιμες προοπτικές και αξιολογήσεις. 11. Μελετώντας τη ίδια τη θρησκεία: Προοπτικές και συμπεράσματα. α. Ιστορικές προσεγγίσεις. β. Συγκριτικές προσεγγίσεις. 12. Τελετουργία (έννοια και σημασία) 13. Η έννοια του ιερού στις θρησκείες.
Λέξεις Κλειδιά
Θρησκειολογία, μελέτη της θρησκείας, κλάδοι της Θρησκειολογίας, Ιστορία θρησκειών, Συγκριτική Θρησκειολογία, Φαινομενολογία της θρησκείας, ορισμός της θρησκείας, ταξινόμιση-τύποι θρησκειών, τελετουργία, ιερό.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Η χρήση των ΤΠΕ γίνονται στο αμφιθέατρο κατά την ώρα της διδασκαλίας με χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή (προβολή κειμένου, ήχου, κινούμενης εικόνας) σε περιβάλλον PowerPoint και με παράλληλη χρήση πολυμέσων μέσω συνδέσμων (links) από το Διαδύκτιο. Παρέχεται όλη η απαιτούμενη υποδομή από το Πανεπιστήμιο και υπάρχουν τα σχετικά πολυμέσα στις αίθουσες διδασκαλίας. Ακόμη υπάρχει η δυνατότητα για πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων και τράπεζες πληροφοριών μέσω της ψηφιακής Βιβλιοθήκης και των ενεργών ψηφιακών συνδρομών του ΑΠΘ. Τέλος, οι φοιτητές μπορούν να επικοινωνούν, να ζητούν πληροφορίες και να παραδίδουν εργασίες μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail).
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων110,4
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων100,4
Εξετάσεις401,6
Σύνολο1004
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Δύο ώρες γραπτών εξετάσεων στην ύλη που καλύφθηκε κατά τη διάρκεια του εξαμήνου (80%). Προσμετράται και η ενεργός συμμετοχή στο μάθημα και η συμμετοχή σε εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων/σεμιναρίων/εκδηλώσεων (20%).
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Braun W., McCutcheon R., Εγχειρίδιο Θρησκειολογίας, Εκδόσεις Βάνια, Θεσσαλονίκη 2003. 2. Καρυώτογλου Α., Σπουδή στη Θρησκειολογία, Εκδόσεις Γρηγόρης, Αθήνα 2006. 3. Sharpe, E.J., Συγκρητική Θρησκειολογία: Ιστορική Εισαγωγή, Εκδόσεις Άρτος Ζωής, Αθήνα 2008.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Antes, P.- Geertz, A. W.- Warne, R. R. (eds.), New Approaches to the Study of Religion, vols I-II, Berlin-New york:Walter de Gruyter, 2004 Caillois, R., Man and the Sacred. Glencoe IL: Free Press, 1959. Campbell, J., The Power Of Myth. New York: Doubleday, 1988. Capps, W. H., Ways of Understanding Religion. New York: Macmillan, . 1972. De Vries, J., The Study of Religion: A Historical Approach. New York: Harcourt, 1967. Devine, G., ed., New Dimensions in Religious Experience. Staten Island: Alba, 1971. Dubuisson, D., The Western Construction of Religion: Myths, Knowledge and Ideology. Baltimore and London: Johns Hopkins, 2003. Ellwood, R. S., Introducing Religion: From Inside and Outside. Englewood Cliffs NJ: Prentice-Hall, 1978. Fitzgerald, T., The Ideology of Religious Studies. New York and Oxford: Oxford University Press, 2000. Hayes, V. C., (ed.), Religious Experience in World Religions. Bedford Park SA: AASR, 1980. Hinnells, J. R. (ed.), The Routledge Companion to the Study of Religion, London-New York:Routledge, 2005. Masuzawa, T., The Invention of World Religions, or How European Universalism was Preserved in the Language of Pluralism. Chicago and London: University of Chicago Press, 2005. Monk, R. C. et al., Exploring Religious Meaning. Englewood Cliffs NJ: Prentice-Hall, 1974. Noss, J. B., Man's Religion. London: Collier Macmillan, 1974. Preus, J. S., Explaining Religion: Criticism and Theory from Bodin to Freud. Atlanta: Scholars Press, 1996. Smart, N., The Phenomenon of Religion. London: Macmillan (Seabury), 1973. Smart, N., The Religious Experience of Mankind. London: Collins, 1971. Smart, N., The Science of Religion and the Sociology of Knowledge. Princeton NJ: Princeton Univ. Press, 1974. Smith, J. Z., Realting Religion. Essays in the Study of Religion, Chicago-London: The University of Chicago Press, 2004. Streng, F. J., and et al., Ways of Being Religious. Englewood Cliffs NJ: Prentice-Hall, 1973. Taylor, M. C., (ed.), Critical Terms for Religious Studies, Chicago-London:The University of Chicago Press, 1998. Van der Leeuw, G., Religion in Essence and Manifestation: A Study in Phenomenology. 2 Vols. Torchbooks. New York: Harper & Row, 1963. Waardenburg, J., Classical Approaches to the Study of Religion. 2 vols. The Hague: Mouton, 1973. Wach, J., Types of Religious Experience: Christian and Non-Christian. Chicago: Univ. of Chicago Press, 1972. Zaehner, R. C., Sacred and Profane Mysticism. London: OUP, 1961.
Τελευταία Επικαιροποίηση
16-03-2020