Ερμηνεία Δογματικών και Συμβολικών Κειμένων της Ορθοδόξου Εκκλησίας

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕρμηνεία Δογματικών και Συμβολικών Κειμένων της Ορθοδόξου Εκκλησίας / Interpretation of Dogmatic and Symbolic Texts of the Orthodox Church
ΚωδικόςΥΕ26
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΚοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΓεώργιος Σίσκος
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600018249

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕρμηνεία Δογματικών και Συμβολικών Κειμένων της Ορθοδόξου Εκκλησίας
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600149439

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΘεολογική
ΌροφοςΌροφος 2
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ Α ΜΙΚΡΗ (95)
ΗμερολόγιοΤρίτη 16:00 έως 18:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Καλή γνώση του ιστορικού εκκλησιαστικού και κοινωνικού πλαισίου των τεσσάρων πρώτων αιώνων, των ερμηνευτικών δεδομένων της Αγίας Γραφής και των σχέσεων Ιουδαϊσμού και Χριστιανισμού. Ικανή γνώση του διαλόγου μεταξύ των Πατέρων της Εκκλησίας και της Φιλοσοφίας. Καλή γνώση των κειμένων των δύο πρώτων Οικουμενικών Συνόδων και των Πατέρων της Εκκλησίας των οκτώ πρώτων αιώνων. Καλή γνώση της διαμόρφωσης της λειτουργικής πράξης και των λειτουργικών τεχνών.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν με κριτικό πνεύμα να εξετάζουν: - Τα ιστορικά και θεολογικά κείμενα των οκτώ πρώτων μ. Χ. αιώνων. - Να ερευνούν τα κείμενα της συνοδικής ζωής της Εκκλησίας και να τα συγκρίνουν με τα σύγχρονα ανάλογα σε πανορθόδοξο και διαχριστιανικό επίπεδο. - Να ερμηνεύουν το διάλογο της Ορθοδόξου Εκκλησίας με τη φιλοσοφία και το κοινωνικό περιβάλλον, στο οποίο διαμορφώθηκαν οι Βυζαντινοί και μεταβυζαντινοί πολιτειακοί θεσμοί. - Να έχουν θεολογικά επιχειρήματα στο διαχριστιανικό και διαθρησκειακό διάλογο. - Να συνθέτουν και να ερμηνεύουν την παράδοση και ζωή της Ορθοδόξου Εκκλησίας με τα δεδομένα του σύγχρονου κόσμου.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΔΟΓΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ: Συστηματική ερμηνεία των συνοδικών συμβόλων, των όρων, των διατυπώσεων και των κανόνων δογματικού ενδιαφέροντος των Οικουμενικών Συνόδων. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ (Syllabus): 1. Η σημασία της Αγίας Γραφής ως περιγραφής ιερών γεγονότων. Αποκάλυψη και ερμηνεία. 2. Από την Αγία Γραφή στις αποστολικές βαπτισματικές διατυπώσεις, στα πρώϊμα βαπτιστήρια Σύμβολα πίστεως και στα συνοδικά Σύμβολα. 3. Η Συνοδικότητα και o συνοδικός θεσμός στη ζωή και τη θεολογία της Εκκλησίας. 4. Αίτια και διεξαγωγή της Α´ Οικουμενικής Συνόδου της Νικαίας. 5. Ερμηνεία του Συμβόλου πίστεως της Νικαίας. 6. Αίτια και διεξαγωγή της Β´ Οικουμενικής Συνόδου της Κωνσταντινουπόλεως. 7. Ερμηνεία του Συμβόλου πίστεως της Κωνσταντινουπόλεως. 8. Η σύγκληση της Γ´ Οικουμενικής Συνόδου στην Έφεσο και η ερμηνεία του όρου της. 9. Η Δ΄ Οικουμενική Σύνοδος και η ερμηνεία του όρου της. 10. Η Ε' Οικουμενική Σύνοδος και η ερμηνεία του όρου της. 11. Ο όρος της ΣΤ΄Οικουμενικής Συνόδου. 12. Η Ζ΄Οικουμενική Σύνοδος και η ερμηνεία του όρου πίστεως. 13. Ερμηνεία του όρου της Συνόδου του 879-880 και του τόμου της Συνόδου του 1351 περί του ησυχασμού.
Λέξεις Κλειδιά
Δόγμα, βαπτιστήρια σύμβολα, συνοδικότητα, συνοδικός θεσμός, σύμβολα πίστεως, ερμηνεία της πίστεως, συνοδικά σύμβολα, όροι Α´, Β´, Γ΄, Δ΄, Ε, ΣΤ΄, Ζ΄Οικουμενικών Συνόδων, Σύνοδοι 879-880, 1351.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Με e-mail
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις261,0
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων361,4
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων130,5
Εξετάσεις251
Σύνολο1004
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή εξέταση. Προσμετράται θετικά η συμμετοχή στο μάθημα.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Β. Γιαννόπουλος, Ιστορία και Θεολογία των Οικουμενικών Συνόδων, εκδ. Έννοια, Αθήνα 2018.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
-Β. Τσίγκος., Δογματική της Ορθοδόξου Εκκλησίας, εκδ. Ostracon, Θεσσαλονίκη 2019. -Β. Τσίγκος, Περιχώρησις. Θεολογικό περιεχόμενο του όρου και οι εφαρμογές του κατά τη Δογματική της Ορθοδόξου Εκκλησίας, εκδ. Ostracon, Θεσσαλονίκη 2015. - Ι. Ρωμανίδης, Δογματική και Συμβολική Θεολογία της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας, τόμ. Α΄, εκδ. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2004. - Ν. Ματσούκας, Δογματική και Συμβολική Θεολογία, τόμ. Α´, Β′ και Γ´, εκδ. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2005, 2009. - Ν. Ματσούκας, Ορθοδοξία και Αίρεση στους εκκλησιαστικούς συγγραφείς του Δ´, Ε´, ΣΤ´αιώνα, Θεσσαλονίκη 1992. - I. Καρμίρη, Τα Δογματικά και Συμβολικά Μνημεία της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας, τ. Ι, εν Αθήναις 1960. - Β. Ι. Φειδά, Εκκλησιαστική Ιστορία, τ. Α΄: Απ’ αρχής μέχρι την Εικονομαχία, Αθήναι 2002. - Β. Ι. Φειδά, Εκκλησιαστική Ιστορία, τ. Β΄: Από την Εικονομαχία μέχρι τη Μεταρρύθμιση, Αθήναι 2002. - Δ. Λιάλιου, Ερμηνεία Δογματικών και Συμβολικών κειμένων της Ορθοδόξου Εκκλησίας, τόμ. Α′, εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2016. - Κ. Σκουτέρης, Ιστορία Δογμάτων. Τόμ. Α´-Β´, Εκδ. Επιμέλεια Διαφημηστική Α. Ε., Αθήνα 1998, 2004. - Α. Γιέφτιτς, “Ἅγιες Οἰκουμενικές Σύνοδοι: Ὀγδόη (879-880) καί Ἐνάτη (1351)”, Θεολογία 86, 1 (2015), σ. 19-44. - V. Lossky, Η Μυστική Θεολογία της Ανατολικής Εκκλησίας, Θεσσαλονίκη 2007. - Μητρ. Τυρολόης και Σερεντίου Παντελεήμονος Ροδόπουλου, Επιτομή Κανονικού Δικαίου, εκδ. Μυγδονία, Καλοχώρι Θεσσαλονίκης 2005. - J. Danielou, Histoire des Doctrines Chretiennes avant Nicée, 2 Vol., Paris 1958-1961. - R. Hanson, The Search of the Christian Doctrine of God, Edinburg 1988. - J. Pelikan, The Christian Tradition: A History of the Development of Do¬ctrine, Volume 2, The Spirit of Eastern Christendom (600-1700), εκδ. The Univesrity of Chicago Press, London 1977. - A. Grillmeier, Christ in Christian Tradition, vol. 1: From the Apostolic Age to Chalcedon (451), εκδ. Mowbrays, London 1975. - W. Kasper, The God of Jesus Christ, εκδ. S.C.M. Press, London 1984. - G. L. Prestige, God in Patristic Τhought, εκδ. SPCK, London 1985. - J. Kelly, Early Christian Doctrines, London 1977. - H. Wolfson, The Philosophy of the Greek Fathers. Vol. 1: Faith, Trinity, Incarnation, Cambridge 1970.
Τελευταία Επικαιροποίηση
19-02-2020