Θεολογία, Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Επιστημονική Μεθοδολογία

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΘεολογία, Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Επιστημονική Μεθοδολογία / Theology, EducationalL Technology and Scientific Methodology
ΚωδικόςΥ209Π
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΚοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΕυάγγελος Πεπές
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600018242

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού(2013-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 207
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΥποχρεωτικό216

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΘεολογία, Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Επιστημονική Μεθοδολογία
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600149464

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΘεολογική
ΌροφοςΌροφος 2
ΑίθουσαΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Γ (98)
ΗμερολόγιοΤρίτη 15:00 έως 18:00
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να αντιλαμβάνονται την θεωρητικό πλαίσιο και τον χαρακτήρα της Ορθόδοξης Θεολογίας ως επιστήμης, καθώς επίσης και τις σχέσεις της με την Εκκλησία και τις άλλες επιστήμες. Θα έχουν κατανοήσει, επίσης, τη σημασία και τον ρόλο της Πληροφορικής και των Νέων Τεχνολογιών στη μαθησιακή διαδικασία. Ειδικότερα, θα μπορούν να χρησιμοποιούν τόσο στη θεολογική έρευνα όσο και στη διδακτική διαδικασία στο σχολικό περιβάλλον τις εποπτικές και τις ερευνητικές δυνατότητες που τους παρέχει η Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας (πολυμέσα, εκπαιδευτικό λογισμικό, διαδραστικός πίνακας, PowerPoint, μάθηση και εκπαίδευση από απόσταση κ.ά.). Επιπλέον, οι φοιτητές θα μπορούν να αξιολογούν την αξία των ποικίλων ηλεκτρονικών μέσων στην επιστημονική έρευνα ή τη διδακτική πράξη και να εντοπίζουν τους πιθανούς κινδύνους που ελλοχεύουν από την κακή χρήση τους. Ακόμη, οι φοιτητές καθίστανται ικανοί να διακρίνουν τη θέση και τον ρόλο των νέων τεχνολογικών μέσων τοσο κατά το ερευνητικό – επιστημονικό όσο και κατά το διδακτικό τους έργο.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα περιλαμβάνει τη γέννηση και την ιστορική εξέλιξη των θεολογικής επιστήμης, τη σχέση της Ορθόδοξης Θεολογίας ως επιστήμης με την Εκκλησία και τις άλλες επιστήμες. Περιλαμβάνει, επίσης, τις όψεις των εφαρμογών των ΤΠΕ στη εκπαίδευση και ειδικότερα στη χριστιανική αγωγή, καθώς επίσης και βασικά στοιχεία της επιστημονικής μεθοδολογίας και της χρήσης των θεολογικών βάσεων δεδομένων. Ειδικότερα το μάθημα περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες: 1. Σημασία και περιεχόμενο του όρου "Θεολογία", 2. Οι θεολογικές σπουδές, ο χαρακτήρας της Θεολογίας και της Θεολογικής επιστήμης, 3. Η σχέση της Θεολογίας ως επιστήμης με τις άλλες επιστήμες και την Ορθόδοξη Εκκλησία, 4. Το θεολογικό πλαίσιο εφαρμογής των νέων Τεχνολογιών στη Θεολογία και στη χριστιανική αγωγή, 5. Συστήματα - εργαλεία πληροφορικής κατάλληλα για εφαρμογές στην εκπαίδευση (γενική θεώρηση, είδη), 6. Εκπαίδευση από απόσταση, 7. Ο διαδραστικός πίνακας, 8. Εκπαιδευτικό λογισμικό για τη διδασκαλία των θεολογικών μαθημάτων, 9. Πολυμέσα στη χριστιανική αγωγή, 10. Κριτική αποτίμηση της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας, 11. Βασικές αρχές επιστημονικής μεθοδολογίας Α, 12. Βασικές αρχές επιστημονικής μεθοδολογίας B, 13.Θεολογικές βάσεις δεδομένων και οι εφαρμογές τους.
Λέξεις Κλειδιά
Θεολογία, Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών, διαδραστικός πίνακας, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, επιστημονική μεθοδολογία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
1. Παρουσιάσεις κατά τη διδασκαλία (pptx) 2. Οι φοιτητές χρησιμοποιούν τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση 3. Διαμορφωτική αξιολόγηση της χρήσης της τεχνολογίας (Τ.Π.Ε.) από τους φοιτητές 4. Η επικοινωνία με τους φοιτητές γίνεται μέσω e-mail και μέσω του sis. auth.gr
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Εργαστηριακή Άσκηση441,8
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων451,8
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων200,8
Εξετάσεις20,1
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Εργαστηριακές ασκήσεις στο Εργαστήριο Παιδαγωγικής - Χριστιανικής Παιδαγωγικής (30% της τελικής βαθμολογίας). Προφορικές εξετάσεις (70% της τελικής βαθμολογίας)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Ηρακλής Ρεράκης – Ευάγγελος Πεπές, Θεολογική Παιδεία και Εκπαιδευτική Τεχνολογία, εκδ. Δέσποινα Σφακιανάκη, Θεσσαλονίκη 2018.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Corpus σημειώσεων για την Επιστημονική Μεθοδολογία 2.Β. Κόμης, Εισαγωγή στις εκπαιδευτικές εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών, εκδ Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα 2004. 3. Ιω. Κανάκης, Διδασκαλία και μάθηση με σύγχρονα μέσα επικοινωνίας, εκδ. Γρηγόρης, Αθήνα 1989. 4. Δ. Μαρτάκου, Εισαγωγή στα πλυμέσα, Multimedia και Εκπαίδευση, Πρακτικά διαλέξεων ημερίδας της Ε,Ε.Φ. και του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, εκδ, ΙΩΝ, Αθήνα 1995. 5. Ηλ. Ευθυμίου, - Χρ. Βιτσιλάκη, Νέες μορφές μάθησης και ο ρόλος της τεχνολογίας. Η περίπτωση της εκπαίδευσης εκπαιδευτικών εκδ. Κυριακίδης Θεσσαλονίκη 2007. 6. Ν. Αβούρης, Εισαγωγή στην επικοινωνία ανθρώπου – υπολογιστή, εκδ. Δίαυλος, Αθήνα 2000. 7. Ι. Κεκκές, Οι νέες Τεχνολογίες στην εκπαίδευση. Ζητήματα σχεδιασμού και εφαρμογών: Φιλοσοφικές- κοινωνικές προεκτάσεις, Ένωση Ελλήνων Φυσικών, Αθήνα 2004. 8. Ν. Ράπτης & Α. Ράπτη, Πληροφορική και Εκπαίδευση. Συνολική προσέγγιση. Τόμ. Α΄ , έκδ. συγγραφέων, Αθήνα 1999.
Τελευταία Επικαιροποίηση
02-03-2020