Εκκλησιαστικό Δίκαιο

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕκκλησιαστικό Δίκαιο / Ecclesiastical Law
ΚωδικόςΥΕ29
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΚοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΔημήτριος Νικολακάκης
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600018243

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕκκλησιαστικό Δίκαιο
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600149501

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΘεολογική
ΌροφοςΌροφος 1
ΑίθουσαΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Δ (94)
ΗμερολόγιοΠαρασκευή 09:00 έως 12:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την ολοκλήρωση του κύκλου των μαθημάτων οι φοιτητές θα είναι σε θέση : 1. να περιγράφουν και να αναλύουν τις πηγές του εκκλησιαστικού δικαίου. 2. να περιγράφουν και να αναλύουν το εσωτερικό δίκαιο της Εκκλησίας 3. να περιγράφουν τις σχέσεις της Πολιτείας : α. με τις θρησκευτικές κοινότητες γενικά και β. με την Εκκλησία της Ελλάδος. 4. να περιγράφουν και να αναλύουν το δίκαιο της Εκκλησίας της Ελλάδος και ιδιαίτερα την καταστατική νομοθεσία της στην ελληνική επικράτεια. 5. να περιγράφουν και να αναλύουν τα ιδιαίτερα εκκλησιαστικά καθεστώτα στην ελληνική επικράτεια (επαρχίες του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Άγιον Όρος, Εκκλησία της Κρήτης, Δωδεκάνησα).
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το εσωτερικό δίκαιο της Ορθόδοξης εκκλησίας. Το δίκαιο που διέπει τις σχέσεις της Πο- λιτείας και των θρησκευτικών κοινοτήτων γενικά, ιδιαίτερα δε τις σχέσεις της Πολιτείας και της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η θρησκευτικη ελευθερία.Το δίκαιο της Εκκλησίας της Ελλάδος και τα ιδιαίτερα εκκλησιαστικά καθεστώτα στην ελληνική επικράτεια. 1Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ : ΕΝΝΟΙΑ, ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. 2Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ. 3Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ. ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ. 4Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (ΛΑΪΚΟΙ, ΚΛΗΡΙΚΟΙ, ΜΟΝΑΧΟΙ) 5Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 6Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 7Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: Η ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ (ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΗ-ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ–ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ) 8Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: Η ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΩΝ 9Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ-ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ 10Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ –ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ 11Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: ΤΟ ΝΟΜΟΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 12Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: ΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ, ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ KAI ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 13Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: H ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ
Λέξεις Κλειδιά
Εκκλησιαστικό Δίκαιο, Κανονικό Δίκαιο, Σχέσεις Πολιτείας-Εκκλησίας, Θρησκευτική Ελευθερία, Οικουμενικό Πατριαρχείο, Εκκλησία της Ελλάδος, Άγιον Όρος.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Συγγραφή εργασίας / εργασιών311,2
Μελέτη, Ανάλυση και Επεξεργασία Πηγών301,2
Σύνολο1004
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Ι. Κονιδάρη (σε συνεργασία με Β.Κ. Μάρκου), Εγχειρίδιο εκκλησιαστικού δικαίου , εκδ. Σάκκουλα Α.Ε., Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2016.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Θ. Γιάγκου-Γ. Πουλή, Πηγές του εκκλησιαστικού Ποινικού δικαίου, Θεσσαλονίκη 2007. 2. Ν. Μίλας, Το εκκλησιαστικόν δίκαιον της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας, (μετ. Μ. Αποστολόπουλου), Αθήναι 1906. 3. Π. Μπούμη, Κανονικό Δίκαιο, Αθήνα 1991. 4. Π. Παναγιωτάκου, Σύστημα του εκκλησιαστικού δικαίου κατά την εν Ελλάδι ισχύν αυ- τού, τ. Γ΄-Δ΄, εν Αθήναις 1962-1957 (ανατ. Θεσσαλονίκη 1999). 5. Κ. Ράλλη, Ποινικόν Δίκαιον της Ορθοδόξου ανατολικής Εκκλησίας, Θεσσαλονίκη 1998. 6. Grigorios Papathomas, L’ Église de Grèce dans l’ Europe unie, εκδ. Επέκταση, Κατερί- νη 1998. 7. Του αυτού, Le Patriarcat oecuménique de Constantinople (y compris la Politeia monastique du Mont Athos) dans l’ Europe unie , Κατερίνη 1998. 8. Σπ. Τρωϊάνου-Γ.Πουλή, Εκκλησιαστικό δίκαιο , εκδ. Αντώνιος Ν. Σάκκουλας, Αθήνα- Κομοτηνή 2003. 9. G. ROBBERS, State and Church in the European Union, Baden-Baden 2005. 10. Ι. Κονιδάρη (με τη συνεργασία Γ.Ι. Ανδρουτσόπουλου), Ιδιαίτερα εκκλησιαστικά κα- θεστώτα στην ελληνική επικράτεια, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2017.
Τελευταία Επικαιροποίηση
02-11-2020