ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ / TOPICS IN THE THEORY OF LANGUAGE
ΚωδικόςΓΛΩ378
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΦιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280000647

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Φιλολογίας 2015-σήμερα

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 33
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Γλωσσολογίας Κατ' Επιλογήν ΥποχρεωτικάΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600149509

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΣχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας
ΌροφοςΥπόγειο 1
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ 13 πκ (104)
ΗμερολόγιοMonday 13:30 to 16:00
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Αναλυτική σκέψη, ικανότητα στην επεξεργασία και ανάλυση (γλωσσικών) δεδομένων
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Κάποιοι από τους βασικούς μαθησιακούς στόχους του μαθήματος είναι: • να παρουσιάσει τις γενικές αρχές του επιστημονικού πεδίου της Φωνολογίας και τα βασικά μεθοδολογικά και αναλυτικά εργαλεία των επιμέρους κλάδων της, • να φέρει τους φοιτητές/τριες σε επαφή με τα βασικά φωνολογικά χαρακτηριστικά και τα φθογγικά συστήματα διαφόρων γλωσσών και να τους/τις εξοικειώσει με τις ιδιαίτερες φωνολογικές δομές τους, • να προσφέρει τα απαραίτητα θεωρητικά εργαλεία που απαιτούνται για τη φωνολογική περιγραφή και ανάλυση των φυσικών γλωσσών, Επιπλέον, για την καλύτερη ερευνητική και επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων στην αγορά εργασίας, μέσω της οργανικής σύνδεσης των σπουδών με τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας, ενσωματώνονται στο μάθημα μεθοδολογικά εργαλεία που έχουν ως στόχο: • να εμβαθύνουν σε θεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα διδασκαλίας των γλωσσών, • να αναδείξουν νέα πεδία σύνδεσης της Φωνητικής και Φωνολογίας με τη Φυσική Επεξεργασία Φωνής. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα: • να περιγράφουν και να αναλύουν τις βασικές φωνολογικές δομές της Ελληνικής αλλά και άλλων γλωσσών, • να διαχειρίζονται και να επεξεργάζονται μεγάλη ποικιλία φωνολογικών δεδομένων, • να εφαρμόζουν συγκεκριμένα μοντέλα ανάλυσης βάσει γενετικών φωνολογικών θεωριών, • να κατασκευάζουν ειδικές ασκήσεις για (α) τη διδασκαλία της φωνολογίας της Ελληνικής και (β) την εκμάθηση της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εβδομάδα Θέμα 1-3 Συλλαβική δομή και τυπολογία. Συλλαβική δομή στη γλωσσική κατάκτηση Εισαγωγή στις βασικές αρχές της Οptimality Theory (OT, Θεωρία του Βέλτιστου) 4-6 Μετρική φωνολογία – Μετρικός πόδας και συστήματα δυναμικού τονισμού Αναλύσεις μετρικών συστημάτων με ΟΤ 7-8 Φωνολογική λέξη (Σύνθετα και κλιτικά) 9-10 Εισαγωγή στις βασικές αρχές της Αυτοτεμαχιακής Φωνολογίας Φωνηεντική αρμονία 11-12 Συστήματα μελωδικού τονισμού 13 Ανακεφαλαίωση
Λέξεις Κλειδιά
θεωρία του βέλτιστου, τονισμός, συλλαβή, αυτοτεμαχιακή φωνολογία, μουσικοτονικά συστήματα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Διαδραστικές ασκήσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Οι διαλέξεις γίνονται με υποστήριξη οπτικοακουστικού υλικού (διαφάνειες, ηχητικά αρχεία, βίντεο, κ.λπ.) και τη χρήση εξειδικευμένων λογισμικών ανάλυσης φωνής (PRAAT). To μάθημα απαιτεί εργαστήριο Φωνητικής και Φωνολογίας, το οποίο δε διαθέτει ο Τομέας Γλωσσολογίας και το Τμήμα Φιλολογίας.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,4
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων200,7
Συγγραφή εργασίας / εργασιών250,9
Εξετάσεις843
Σύνολο1686
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
1. Γραπτή εξέταση (50%) 2. Πρόοδος (25%) 3. Συμμετοχή στο μάθημα (10%) 4. Εργασίες/Ασκήσεις (15%)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
--
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Θέματα και Εισαγωγές στη Φωνολογία CHOMSKY, N. & M. HALLE (l968). The Sound Pattern of English. New York: Harper & Row. ANDERSON, S.R. (l974). The Organization of Phonology. New York: Academic Press. GOLDSMITH, J. (1993). The Last Phonological Rule: Reflections on Constraints and Derivations. Chicago & London: The University of Chicago Press. GOLDSMITH, J. (1995). The Handbook of Phonological Theory. Cambridge, MA: Blackwell Publishers. GUSSENHOVEN, C. & H. JAKOBS (1998). Understanding Phonology. London and New York: Arnold. HYMAN, L.M. (1975). Phonology: Theory and Analysis. New York: Holt. KENSTOWICZ, M. (1994). Phonology in Generative Grammar. Cambridge, MA: Blackwell Publishers. KΑGER, R. (1999). Optimality Theory. Cambridge University Press. KENSTOWICZ, M. & C. KISSEBERTH. (l977). Topics in Phonological Theory. New York: Academic Press. KENSTOWICZ, M. & C. KISSEBERTH. (l979). Generative Phonology: Theory and Description. New York: Academic Press. LADD, D.R. (1996). Intonational Phonology. Cambridge: Cambridge University Press. LASS, R. (1984). Phonology: An Introduction to Basic Concepts. Cambridge: Cambridge University Press. ROCA, I. (1994). Generative Phonology. Routledge: London & New York. ROCA, I. & W. JOHNSON (1999). A Course in Phonology. Blackwell Publishers. SPENCER, A. (1996). Phonology: Theory and Description. Cambridge, MA: Blackwell Publishers. 2. Φωνητική CLARK, J. & C. YALLOP. (1995). Introduction to Phonetics and Phonology. 2nd. ed. Cambridge, MA: Blackwell Publishers. HARDCASTLE, W. and J. LAVER (1999). The Handbook of Phonetic Sciences. Oxford: Blackwell. JOHNSON, K. (1997). Acoustic and Auditory Phonetics. Oxford: Blackwell Publishers. KINGSTON, J. & M. BECKMAN. (1990). Papers in Laboratory Phonology I: Between the Grammar and Physics of Speech. Cambridge: Cambridge University Press. LADEFOGED, P. (1993). A Course in Phonetics (3rd edn). Fort Worth, TX: Harcourt Brace College Publishers. LADEFOGED, P. & I. MADDIESON. (1996). The Sounds of the World's Languages. Cambridge, MA: Blackwell Publishers. LASS, N. J. (1996). Principles of Experimental Phonetics. St Louis, MI: Mosby. LAVER, J. (1994). Principles of Phonetics. Cambridge: Cambridge University Press. MADDIESON, I. (1984). Patterns of Sounds. Cambridge: Cambridge University Press. PULLUM, G.K. & W. LADUSAW (1996). Phonetic Symbol Guide (2nd edn).Chicago and London: The University of Chicago Press. 3. Φωνολογία και διακριτικά χαρακτηριστικά (Phonology and features) ARCHANGELI, D. & D. PULLEYBLANK (1994). Grounded Phonology. Cambridge, MA: MIT Press. 4. Φωνολογία της Αγγλικής (The Phonology of English) GIEGERICH, H. J. (1992). English Phonology: An Introduction. Cambridge University Press. GOLDSMITH, J. (1990). Autosegmental and Metrical Phonology. Cambridge, MA: Blackwell Publishers. HARRIS, J. (1994). English Sound Structure. Cambridge, MA: Blackwell Publishers. ε. Τονισμός (Stress) HALLE, M. & J.-R. VERGNAUD. (1987). An Essay on Stress. Cambridge, MA: MIT Press. HAYES, B. (1994). Metrical Stress Theory: Principles and Cases Studies. Chicago: Chicago University Press. KAGER, R. (1989). A Metrical Theory of Stress and Destressing in English and Dutch. Dordrecht: Foris. 5. Τόνοι, Τονικό ύψος και Προσωδιακή Φωνολογία (Tones, Pitch, Prosodic Phonology) van der HULST, H. & N. SMITH (1988). Autosegmental Studies on Pitch Accent. Dordrecht: Foris. INKELAS, S. & D. ZEC (eds.) (1990). The Phonology-Syntax Connection. Chicago: Chicago University Press. NESPOR, M. & I. VOGEL (1986). Prosodic Phonology. Dordrecht: Foris. Σημείωση: Η βιβλιοθήκη διαθέτει μια αρκετά μεγάλη λίστα ηλεκτρονικών περιοδικών και βάσεων δεδομένων. Συμβουλευτείτε το προσωπικό της βιβλιοθήκης για τις δυνατότητες πρόσβασης στο ηλεκτρονικό υλικό. 6. Άρθρα και σημειώσεις. [α] Αρχεία: Rutgers Optimality Archive http://ruccs.rutgers.edu/roa.html [β] Σημειώσεις που διανέμονται από τον διδάσκοντα. 7. Ειδικά Λογισμικά [α] A Course in Phonetics, 4ed., Peter Ladefoged (2000) [β] Vowels and Consonants, Peter Ladefoged (2000) [γ] Praat, P. Boersma & David Weenink (downloadable: http://www.fon.hum.uva.nl/praat/) [δ] Speech and Hearing Software: http://www.speechandhearing.net/laboratory/tools.html http://www.speechandhearing.net/laboratory/tools.html
Τελευταία Επικαιροποίηση
31-01-2020