Τριώδιον-Πεντηκοστάριον: Λειτουργικές περίοδοι, περιεχόμενο λειτουργικών βιβλίων

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΤριώδιον-Πεντηκοστάριον: Λειτουργικές περίοδοι, περιεχόμενο λειτουργικών βιβλίων / Triodion-Pentecostarion: Liturgical periods, Content of the relative Liturgical Books
ΚωδικόςΘ332
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΚοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΣτυλιανός Χατζηγρηγορίου
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600015875

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΤριώδιον-Πεντηκοστάριον: Λειτουργικές περίοδοι, περιεχόμενο λειτουργικών βιβλίων
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600149553
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στο τέλος του εξαμήνου ο φοιτητής μπορεί: 1. να περιγράφει την ιστορική εξέλιξη και διαμόρφωση των εν χρήσει λειτουργικών βιβλίων του Τριωδίου και του Πεντηκο-σταρίου 2. να αναλύει τους λόγους που συνέβαλαν στην σύσταση των εορτών ολόκληρου του πασχάλιου κύκλου, καθώς και των συνθηκών υπό τις οποίες καθιερώθηκαν 3. να ερμηνεύει με σαφήνεια και ακρίβεια το περιεχόμενο των ύμνων εκάστης εορτής.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εορτές και ύμνοι, με τις συνακόλουθες τυπικές διατάξεις, συγκροτούν τα λειτουργικά βιβλία του Τριωδίου και του Πεντηκοσταρίου, τα οποία εμπεριέχουν τις κινητές εορτές από την Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου μέχρι και την Κυριακή των αγίων Πάντων. Τα εν λόγω λειτουργικά βιβλία αποτελούν λειτουργικές συλλογές που διαμορφώθηκαν διαμέσου των αιώνων μέσα από διάφορες φάσεις εξέλιξης. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, θα παρουσιαστούν η διαδικασία διαμόρφωσης, το περιεχόμενο και η δομή των λειτουργικών αυτών συλ-λογών, ως και το θεολογικό νόημα των κινητών εορτών που εξαρτώνται από το Πάσχα. 1. Ο απαρτισμός του Τριωδίου και του Πεντηκοσταρίου και τα στάδια της χειρόγραφης και έντυπης εξέλιξής τους 2. Το υμνογραφικό υλικό και οι ποιητές του εν χρήσει εντύπου Τριωδίου και Πεντηκοσταρίου 3. Οι τρεις προπαρασκευαστικές εβδομάδες του Τριωδίου 4. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή και οι πέντε Κυριακές των Νηστειών 5. Το Σάββατο της Α’ εβδομάδος των Νηστειών, το Σάββατο του Ακαθίστου 6. Ο Μέγας Κανών 7. Το Σάββατο του Λαζάρου και η Κυριακή των Βαΐων 8. Η αγία και Μεγάλη Εβδομάδα 9. Το Πάσχα και η Διακαινήσιμος Εβδομάδα 10. Οι Κυριακές των Μυροφόρων, του Παραλύτου, της Σαμαρείτιδος, του Τυφλού και των αγίων Πατέρων 11. Η Μεσοπεντηκοστή, η απόδοση του Πάσχα και η Ανάληψη 12. Τα δύο Ψυχοσάββατα 13. Η Πεντηκοστή και η Κυριακή των αγίων Πάντων
Λέξεις Κλειδιά
Τριώδιο, Πεντηκοστάριο, Βυζαντινό τυπικό, Θεολογία της θείας λατρείας, Λειτουργικό έτος
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω e-mail.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων291,2
Συγγραφή εργασίας / εργασιών301,2
Εξετάσεις20,1
Σύνολο1004
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Προφορικές εξετάσεις στην ύλη που καλύφθηκε κατά τη διάρκεια του εξαμήνου (80%). Εκπόνηση εργασίας (20%).
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Χατζηγρηγορίου, Στυλιανού (Πρωτοπρ.), Εορτές και Ύμνοι στο λειτουργικό βιβλίο «Πεντηκοστάριον». Συμβολή στην μελέτη της δομής και του περιεχομένου του, εκδ. «Δέσποινα Κυριακίδη», Θεσσαλονίκη 2014.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Ευαγγέλου, Θεοδώρου Δ., Η μορφωτική αξία του ισχύοντος Τριωδίου, Αθήναι, 1958. 2. Καλύβα, Αλκιβιάδη Κ. (Πρωτοπρ.), Η Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα στην ελληνορθόδοξη Εκκλησία, μτφρ. Δήμητρας Κούκουρα, Πουρναρά: Θεσσαλονίκη, 1999. 3. Φουντούλη, Ιωάννη Μ., Λογική Λατρεία [Λογική Λατρεία 5 ], Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος: Αθήνα, 1984 . 4. Σμέμαν, Αλεξάνδρου (πρωτοπρ.), Εορτολόγιο, ετήσιος εκκλησιαστικός κύκλος [Βίωση της Πίστης Β΄], μτφρ. Ιωσήφ Ροηλίδης, Ακρίτας: Αθήνα, 1997.
Τελευταία Επικαιροποίηση
18-02-2020