ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΖΗΤΗΜΑΤΑ ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ / TOPICS IN PHONOLOGY
ΚωδικόςΘΕΓ803
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΦιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600016013

Πρόγραμμα Σπουδών: Γλωσσολογίας

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 9
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Θεωρητική και Εφαρμοσμένη ΓλωσσολογίαΥποχρεωτικό Κατ' ΕπιλογήνΧειμερινό/Εαρινό-10
Ιστορική και Βαλκανική ΓλωσσολογίαΚατ' Επιλογήν ΥποχρεωτικάΧειμερινό/Εαρινό-10

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΖΗΤΗΜΑΤΑ ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600149566
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Αναλυτική σκέψη, ικανότητα στην επεξεργασία και ανάλυση (γλωσσικών) δεδομένων
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Κάποιοι από τους βασικούς μαθησιακούς στόχους του μαθήματος είναι: • να παρουσιάσει τις γενικές αρχές του επιστημονικού πεδίου της Φωνολογίας και τα βασικά μεθοδολογικά και αναλυτικά εργαλεία των επιμέρους κλάδων της, • να φέρει τους φοιτητές/τριες σε επαφή με τα βασικά φωνολογικά χαρακτηριστικά και τα φθογγικά συστήματα διαφόρων γλωσσών και να τους/τις εξοικειώσει με τις ιδιαίτερες φωνολογικές δομές τους, • να προσφέρει τα απαραίτητα θεωρητικά εργαλεία που απαιτούνται για τη φωνολογική περιγραφή και ανάλυση των φυσικών γλωσσών, Επιπλέον, για την καλύτερη ερευνητική και επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων στην αγορά εργασίας, μέσω της οργανικής σύνδεσης των σπουδών με τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας, ενσωματώνονται στο μάθημα μεθοδολογικά εργαλεία που έχουν ως στόχο: • να εμβαθύνουν σε θεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα διδασκαλίας των γλωσσών, • να αναδείξουν νέα πεδία σύνδεσης της Φωνητικής και Φωνολογίας με τη Φυσική Επεξεργασία Φωνής. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα: • να περιγράφουν και να αναλύουν τις βασικές φωνολογικές δομές της Ελληνικής αλλά και άλλων γλωσσών, • να διαχειρίζονται και να επεξεργάζονται μεγάλη ποικιλία φωνολογικών δεδομένων, • να εφαρμόζουν συγκεκριμένα μοντέλα ανάλυσης βάσει γενετικών φωνολογικών θεωριών, • να κατασκευάζουν ειδικές ασκήσεις για (α) τη διδασκαλία της φωνολογίας της Ελληνικής και (β) την εκμάθηση της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας.
Λέξεις Κλειδιά
συλλαβές, μετρικοί πόδε, μουσικοί τόνοι, αυτοτεμαζιακή φωνολογία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Οι διαλέξεις γίνονται με υποστήριξη οπτικοακουστικού υλικού (διαφάνειες, ηχητικά αρχεία, βίντεο, κ.λπ.) και τη χρήση εξειδικευμένων λογισμικών ανάλυσης φωνής (PRAAT). To μάθημα απαιτεί εργαστήριο Φωνητικής και Φωνολογίας, το οποίο δε διαθέτει ο Τομέας Γλωσσολογίας και το Τμήμα Φιλολογίας.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων120
Εκπόνηση μελέτης (project)150
Συγγραφή εργασίας / εργασιών126
Σύνολο435
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
1. Πρόοδος (30%) 2. Συμμετοχή στο μάθημα (10%) 3. Εργασίες/Ασκήσεις/Παρουσίαση/ Γραπτή εργασία (60%)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
---
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Hayes, Bruce. 2009. Introductory Phonology. Oxford: Willey-Blackwell. Gussenhoven, Carlos & Haike Jakobs (2005/1998). Understanding Phonology. London: Hodder Education. Kager, Rene. 1999. Optimality Theory. Cambridge. Kenstowicz, Michael. 1994. Phonology in Generative Grammar. Cambridge: Blackwell Publishers. McCarthy, John J. 2008. Doing Optimality Theory. Malden, MA: Wiley-Blackwell. Nespor, Marina & Irene Vogel. 1986. Prosodic Phonology. Dordrecht. Foris. Roca, Iggy & Wyn Johnson. 1999. A Course in Phonology. Oxford. Blackwell Publishers. Spencer, Andrew. 1995. Phonology: Theory and Description. Oxford, UK & Malden, MA: Blackwell Publishers.
Τελευταία Επικαιροποίηση
31-01-2020