Η παρουσία Ελλήνων στο θρόνο της Ρώμης και οι σχέσεις των Εκκλησιών Ανατολής και Δύσης μέχρι το σχίσμα των Εκκλησιών (1054)

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΗ παρουσία Ελλήνων στο θρόνο της Ρώμης και οι σχέσεις των Εκκλησιών Ανατολής και Δύσης μέχρι το σχίσμα των Εκκλησιών (1054) / The presence of Greeks in Rome and the relations between East and West before the schism (1054)
ΚωδικόςΧ314
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΚοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΒασίλειος Κουκουσάς
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΜη Ενεργό
Course ID600015447

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού(2013-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 14
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΕλεύθερη ΕπιλογήΧειμερινή-4

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΗ παρουσία Ελλήνων στο θρόνο της Ρώμης και οι σχέσεις των Εκκλησιών Ανατολής και Δύσης μέχρι το σχίσμα των Εκκλησιών (1054)
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600149612
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Ιταλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα μπορέσουν να περιγράψουν το ρόλο των Ελλήνων στη διαμόρφωση της Εκκλησίας της Ρώμης. Παράλληλα, θα πληροφορηθούν για τις σχέσεις των Εκκλησιών Ανατολής και Δύσης, μέχρι τον 11ο αιώνα και τις επιπτώσεις τους στη σημερινή εποχή.Με τον τρόπο αυτό θα έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις σχετικές πηγές, να πληροφορηθούν για την επιρροή του ελληνικού πνεύματος στη Δύση κατά την πρώτη χιλιετία, να αντιληφθούν τις συνέπειες του σχίσματος μεταξύ των Εκκλησιών της Ανατολής και της Δύσης στις Εκκλησίες, αλλά και στην κοινωνία και να συγκρίνουν πώς αξιολογούν οι Λατίνοι τον ελληνικό πολιτισμό της Ανατολής στην εκκλησιαστική τους ζωή.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
1. Εκκλησία της Ρώμης 2. Η Εκκλησία της Ρώμης και η Ανατολή 3. Έλληνες στο θρόνος της Ρώμης (1ος αι.) 4. Έλληνες στο θρόνος της Ρώμης (2ος αι.) 5. Έλληνες στο θρόνος της Ρώμης (3-5ος αι.) 6. Έλληνες στο θρόνος της Ρώμης (6-8ος αι.) 7. Σχέσεις Εκκλησιών Ανατολής και Δύσης 8. Οργάνωση της Εκκλησίας της Ρώμης 9. Οργάνωση των Εκκλησιών της Ανατολής 10. Διοίκηση των Εκκλησιών Ανατολής και Δύσης 11. Το Ακακιανό σχίσμα 12. Το σχίσμα της εποχής του πατριάρχη Φωτίου 13. Το μέγα σχίσμα του 1054
Λέξεις Κλειδιά
Ρώμη, Κωνσταντινούπολη, πάπες, σχίσμα.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Ήχος
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Τα μαθήματα πραγματοποιούνται με τη χρήση του Powrepoint.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Σεμινάρια120,5
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων80,3
Συγγραφή εργασίας / εργασιών391,6
Εξετάσεις20,1
Σύνολο1004
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Προφορική εξέταση. Προσμετράται θετικά η συμμετοχή στο μάθημα και η ανάληψη εργασιών, σε ποσοστό 40%
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Βασίλειος Κουκουσάς, Πτυχές της Βυζαντινής και Εκκλησιαστικής Ιστορίας, Θεσσαλονίκη 2014.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Γιαννακόπουλος Κωνσταντίνος, ΧΒΥζαντινή Ανατολή και λατινική Δύση, Αθήνα -Εστία- 1996.2. 2. Καραγιαννόπουλος Ιω., Ιστορία Βυζαντινού Κράτους, τομ. Α-Γ, εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη 1993-1999 3. Ο ίδιος, Πηγαί της Βυζαντινής Ιστορίας, εκδ. Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 1987. 4. Mac Culloch, A History of Christianity, London 2010. 5. Mango C., Βυζάντιο: Η αυτοκρατορία της νέας Ρώμης, εκδ. Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 1988. 6. Norwich J.J., Σύντομη Ιστορία του Βυζαντίου, εκδ. Γκοβόστη, Αθήνα 1999. 7. Ostrogorsky G., Ιστορία του βυζαντινού κράτους, εκδ. Σ. Δ. Βασιλόπουλος Σ. Δ., τ. 1-3, Αθήνα 2001. 8. Πατούρα-Σπανού, Σοφία Χριστιανισμός και Παγκοσμιότητα στο πρώιμο Βυζάντιο. Από τη θεωρία στην Πράξη, εκδ. Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Αθήνα 2008. 9. Φειδάς Βλάσιος, Εκκλησιαστική Ιστορία, τ. Α-Γ, Αθήνα 2002-2104. 10. Χριστοφιλοπούλου Αικ., Βυζαντινής Ιστορία, τομ. Α, Β1, Β2, εκδ, Βάνιας, Θεσσαλονίκη 1996-1998.
Τελευταία Επικαιροποίηση
04-11-2020