ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ.ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΣΧΑΤΩΝ.

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ.ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΣΧΑΤΩΝ. / ORTHODOX CHURCH: COMMUNION OF THE ESCHATA
ΚωδικόςΘ151
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΚοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΒασίλειος Τσίγκος
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID60001477

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ.ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΣΧΑΤΩΝ.
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600149620
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • Υ102 ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ
 • Υ202 ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ ΙΙ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 5ο ΩΣ ΤΟΝ 8ο ΑΙ.
 • Υ203 ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να αποκτήσουν: - Oικείωση με επιμέρους πτυχές του περιεχομένου της εκκλησιαστικής πίστεως με βάση τη ζωή και τα μνημεία λόγου και τέχνης του πολιτισμού της Εκκλησίας. - Εγγύτερη σπουδή και εμβάθυνση σε ειδικά θέματα της Δογματικής της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας. - Παρουσιάζονται, ερμηνεύονται και συζητούνται ειδικά θέματα της ορθοδόξου πίστεως, που σχετίζονται με πτυχές της περί εσχάτων διδασκαλίας της Εκκλησίας.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Παρουσιάζονται και ερμηνεύονται ειδικά θέματα της ορθόδοξης πίστεως, που σχετίζονται με πτυχές της περί εσχάτων διδασκαλίας της Εκκλησίας. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ: 1) Η Εκκλησία ως εσχατολογική κοινότητα και η ζωή της στην προοπτική των εσχάτων. 2) Ο άνθρωπος και ο χωροχρόνος. 3) Το ζήτημα του χρόνου στην ορθόδοξη αντίληψη. 4) Η εσχατολογία κατά την πατερική περίοδο. 5) Ο Χριστός, ο πρώτος και ο έσχατος, αρχή και τέλος. 6) Η εσχατολογική φύση της Εκκλησίας. 7) Τα έσχατα στην καθημερινή ζωή του ανθρώπου. 8) Η βίωση των εσχάτων στη λειτουργική πράξη της Εκκλησίας. 9) Θεία Ευχαριστία: πρόγευση-κοινωνία εσχάτων. 10)Η εικονολογική μορφή διδασκαλίας περί κολάσεως και παραδείσου. 11)Ερμη¬νευ¬τικές προσεγγίσεις στο θέμα παράδεισος και κόλαση. 12)Το μυστήριο του θανάτου. “Προσδοκώ ανάστασιν νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος”. 13)Ανακεφαλαίωση και αγαθοτοπία στην ορθόδοξη θεολογία.
Λέξεις Κλειδιά
Εκκλησία, χωροχρόνος, έσχατα, Εσχατολογία, Χριστός, βίωση εσχάτων, θεία Ευχαριστία, Παράδεισος, κόλαση, το μυστήριο του θανάτου, ανακεφαλαίωση και αγαθοτοπία.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Με e-mail
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων311,2
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων150,6
Εξετάσεις
Σύνολο853,4
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Προφορική εξέταση. Προσμετράται θετικά η συμμετοχή στο μάθημα.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Β. Τσίγκος, Ο ανακαινισμός του ανθρώπου κατά τη δογματική διδασκαλία του αγίου Συμεέν του Νέου Θεολόγου, εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2009.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
- Γ. Φλορόφκυ Γ Δημιουργία καί Ἀπολύτρωση (ἔργα 3), ἐκδ. Π. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη, 2004. - Β. Τσίγκος, Δογματικά καί Θεολογικά Μελετήματα Α΄, ἐκδ. Π. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονί¬κη, 2010. - B. Τσίγκος, Δογματική της Ορθοδόξου Εκκλησίας, εκδ. Ostracon, Θεσσαλονίκη 2019. - Γ. Πατρώνος, Ἱστορία καί ἐσχατολογία στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ἐκδ. Δόμος, Αθήνα 2002. - Χ. Σταμούλης, Φύση και αγάπη και άλλα μελετήματα, εκδ. Το Παλίμψηστον, Θεσσαλονίκη1999. - Χ. Σταμούλης, Κάλλος το άγιον. Προλεγόμενα στη φιλόκαλη αισθητική της Ορθοδοξίας, εκδ. Ακρίτας, Αθήνα 22005.
Τελευταία Επικαιροποίηση
18-02-2020