Θρησκευτική λαϊκή παράδοση στην ιστορία της Εκκλησίας

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΘρησκευτική λαϊκή παράδοση στην ιστορία της Εκκλησίας / Religious folk tradition in church history
ΚωδικόςΘ322
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΚοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΒασίλειος Κουκουσάς
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600015495

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού(2013-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 6
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΕλεύθερη ΕπιλογήΕαρινό-4

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΘρησκευτική λαϊκή παράδοση στην ιστορία της Εκκλησίας
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600149622
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Ιταλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές θα αντιληφθούν τι είναι η λαϊκή παράδοση και ποια η σχέση της με την κοινωνία και τη ζωή της Εκκλησίας. Ειδικότερα: 1. Να εμβαθύνουν στη λαϊκή παράδοση και αξιολογήσουν τη σημασία της στο σύγχρονο τρόπο ζωής. 2. Να διαπιστώσουν ότι αποτελεί μια σημαντική πηγή πολιτισμού, που καταγράφει πρόσωπα και γεγονότα, που τους δίδει τη δυνατότητα να συγκρίνουν διαφορετικές περιόδους της ιστορίας μας. 3. Να είναι σε θέση να περιγράψουν και αναλύσουν τη διαχρονική της αξία. 4. Να αντιληφθούν ότι συνεχίζει να ανανεώνεται και να λειτουργεί μέχρι τις ημέρες μας, πάντα σε συνδυασμό με σημαντικά πολιτιστικά, κοινωνικά, εκκλησιαστικά γεγονότα και εορτές.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
1. Τι είναι η λαϊκή παράδοση 2. Η καταγραφή της λαϊκής παράδοσης 3. Η μεταφορά της παράδοσης από γενιά σε γενιά 4. Ο ρόλος της παράδοσης στα παλιότερα χρόνια 5. Η ρόλος της παράδοσης στη σύγχρονη εποχή 6. Η σχέση της παράδοσης με την Ιστορία της Εκκλησίας 7. Τα δημοτικά τραγούδια ως πηγή της ιστορίας της Εκκλησίας Ι 8. Τα δημοτικά τραγούδια ως πηγή της ιστορίας της Εκκλησίας ΙΙ 9. Τα δημοτικά τραγούδια ως πηγή της ιστορίας της Εκκλησίας ΙΙΙ 10. Η λαϊκή τέχνη και η σχέση της με την ιστορία της Εκκλησίας 11. Η εκκλησιαστική τέχνη και η ιστορία της Εκκλησίας 12. Ο εορτασμός των λαϊκών πανηγυριών κατά το παρελθόν 13. Ο ρόλος των λαϊκών πανηγυριών στη ζωή της Εκκλησίας
Λέξεις Κλειδιά
Εκκλησία, λαϊκή παράδοση, ιεράρχες, πανηγύρια, ήθη, έθιμα, λαϊκή τέχνη εκκλησιαστική τέχνη, δημοτικά τραγούδια
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Ήχος
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Τα μαθήματα πραγματοποιούνται με τη χρήση του Powrepoint.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Σεμινάρια120,5
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων80,3
Συγγραφή εργασίας / εργασιών391,6
Εξετάσεις20,1
Σύνολο1004
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Προφορική εξέταση. Προσμετράται θετικά η συμμετοχή στο μάθημα και η ανάληψη εργασιών, σε ποσοστό 40%.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Μανόλης Βαρβούνης, Νεωτερική Ελληνική Λαϊκή Θρησκευτικότητα, Θεσσαλονίκη -εκδόσεις Μπαρμπουνάκης- 2014.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Μανόλης Βαρβούνης, Παραδοσιακή θρησκευτική συμπεριφορά και θρησκευτική λαογραφία, Αθήνα 1995. Ο ίδιος, Μοναστική ζωή και παραδοσιακή θρησκευτική συμπεριφορά, Αθήνα 1998. Ο ίδιος, Ελληνική λαογραφία, Αθήνα 2012.
Τελευταία Επικαιροποίηση
05-11-2020