Προσκυνητάρια Αγίων Τόπων και Αγίου Όρους

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠροσκυνητάρια Αγίων Τόπων και Αγίου Όρους / Pilgrimage literature of the Holy Land and of Mount Athos
ΚωδικόςΧ327
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΚοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΆννα Καραμανίδου
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΜη Ενεργό
Course ID600018259

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠροσκυνητάρια Αγίων Τόπων και Αγίου Όρους
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600149637
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα αποκτήσουν επαφή με την περιηγητική εκκλησιαστική γραμματεία με έμφαση στο είδος της εκκλησιαστικής και γενικότερα της χριστιανικής λογοτεχνίας των Προσκυνηταρίων (Αγίων Τόπων και Αγίου Όρους),της μεταβυζαντινής περιόδου, τα οποία αποτελούν αξιόπιστες ιστορικές και θεολογικές πηγές ανάδειξης μεγάλων πνευματικών μορφών, ιερών μοναστικών κοινοτήτων και προσκυνημάτων, προσώπων και γεγονότων. Επιπλέον: θα έρθουν σε επαφή με ένα ευρή φάσμα Προσκυνηταριακών κειμένων της μεταβυζαντινής περιόδου θα κατανοήσουν τα κίνητρα των προσκυνητών και θα συγκριθούν με τα κίνητρα των προσκυνητών των βυζαντινών χρόνων θα εξοικειωθούν με την μεθοδολογία συγγραφής ενός Προσκυνηταρίου θα συγκρίνουν τις γραπτές πηγές (παλαιά Προσκυνητάρια) και θα καταλογογραφήσουν τις διαφορές θα σχηματίσουν μέσα από την κριτική θεώρηση των κειμένων των Προσκυνηταρίων μια εικόνα για τον Χριστιανικό κόσμο των μεταβυζαντινών χρόνων
Γενικές Ικανότητες
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα έχει σκοπό να παρουσιάσει και να αναλύσει γραμματολογικά, ιστορικά και θεολογικά τα έντυπα προσκυνητάρια των Αγίων Τόπων και του Αγίου Όρους, ως πολύτιμη πηγή πληροφόρησης της εκκλησιαστικής γραμματείας. 1. Περιηγητές, Περιηγητικά κείμενα και περιηγητικές Συλλογές. 2. Περιηγητική φιλολογία ως λογοτεχνικό είδος. Η εμφάνιση γραμματειακού είδους του Προσκυνηταρίου. 3. Το Άγιον Όρος στα περιηγητικά κείμενα. Προσκυνητάρια του Αγίου Όρους. 4. Έντυπα Προσκυνητάρια. 5. Βιβλιογραφία Περιηγητών. 6. Θεματική προσέγγιση των προσκυνηταρίων. 7. Οι Άγιοι Τόποι στα περιηγητικά κείμενα. Προσκυνητάρια των Αγίων Τόπων. 8. Ιερά Αποδημία στους Αγίους Τόπους στα μεταβυζαντινά χρόνια. 9. Έντυπα Προσκυνητάρια της Αγίας Γής. 10. Θεματική προσέγγιση των Προσκυνηταρίων 11. Η Ανατολή δια στόματος Δύσης. Ευρωπαίοι περιηγητές του Αγίου Όρους και των Αγίων Τόπων. 12. Παρουσίαση εργασιών. 13. Παρουσίαση εργασιών.
Λέξεις Κλειδιά
Προσκυνητάρι, Ευθύμιος, Τραπεζούντα, Μακεδονία, Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας, Άγιος Αθανάσιος Αθωνίτης
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Σεμινάρια60,2
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων391,6
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων60,2
Συγγραφή εργασίας / εργασιών80,3
Εξετάσεις20,1
Σύνολο1004
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ανάληψη εργασιών και εκπόνηση ασκήσεων (20%) και προφορική εξέταση (80%). Προσμετράται θετικά η συμμετοχή στο μάθημα.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Άννα Καραμανίδου, Προσκυνητάριον της Μεγίστης Λαύρας του Αγίου Όρους (18ος αι.) Ευθυμίου Μακεδόνος Τραπεζουντίου, εκδ. Μέθεξις, Θεσσαλονίκη 2018
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Γ. Μπάρσκι, Τά ταξίδια του στό Ἅγιον Ὄρος 1725-1726, 1744-1745, μέ τήν φροντίδα καίτά σχόλια τοῦ ἀκαδημαϊκοῦ Παύλου Μυλωνᾶ, ἐκδ. Ἁγιορειτική Ἑστία - Μουσεῖο Μπενάκη, Θεσσαλονίκη 2009.
Τελευταία Επικαιροποίηση
03-11-2020