ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ.Ι ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ.Ι ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ / THE HISTORY OF THE INTERPRETATION OF THE OLD TESTAMENT 1) PATRISTIC PERIOD
ΚωδικόςΘ218
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΚοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΑθανάσιος Παπαρνάκης
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID60002186

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού(2013-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 3
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΕλεύθερη ΕπιλογήΕαρινό-4

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ.Ι ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600149648
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν να: α) πληροφορούν σχετικά με τις ερμηνευτικές αρχές της πατερικής ερμηνευτικής, β) αναζητούν, επισημαίνουν, αναλύουν και αξιοποιούν τα πατερικά ερμηνευτικά σχόλια σε βιβλικές περικοπές
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Μελέτη της ιστορίας της ερμηνείας της Παλαιάς Διαθήκης από τον β΄ έως τον ε΄ αι. Αρχές και μέθοδοι. 1. Εισαγωγικό. Περιγραφή μαθήματος. Εξέλιξη και σύγχρονη κατάσταση του επιστημονικού πεδίου της ιστορίας της ερμηνείας της Π. Διαθήκης. 2. Περίοδοι ερμηνείας της Παλαιάς Διαθήκης (ενδοβιβλική ερμηνεία, περίοδος του δευτέρου Ναού, Κουμράν και αποκαλυπτική γραμματεία, Κ. Διαθήκη) 3. Η ερμηνεία της Π. Διαθήκης τον β΄ αι. (απολογητές, Ιουστίνος) 4. Η ερμηνεία της Π. Διαθήκης τον γ΄ αι. (Ωριγένης) 5. Η ερμηνεία της Π. Διαθήκης τον δ΄-ε΄ αι. (Μ. Αθανάσιος) 6. Η ερμηνεία της Π. Διαθήκης τον δ΄-ε΄ αι. (Καππαδόκες) 7. Η ερμηνεία της Π. Διαθήκης τον δ΄-ε΄ αι. (Ιω. Χρυσόστομος) 8. Η ερμηνεία της Π. Διαθήκης τον δ΄-ε΄ αι. (Κύριλλος Αλεξανδρείας) 9. Μελέτη περίπτωσης: Γεν. 6,1-4 Ι 10. Μελέτη περίπτωσης: Γεν. 6,1-4 ΙΙ 11. Μελέτη περίπτωσης: Γεν. 6,1-4 ΙΙΙ 12. Μελέτη περίπτωσης: Γεν. 6,1-4 ΙV 13. Μελέτη περίπτωσης: Γεν. 6,1-4 V
Λέξεις Κλειδιά
βιβλική ερμηνευτική, πατερική ερμηνευτική
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων301,2
Συγγραφή εργασίας / εργασιών291,2
Εξετάσεις20,1
Σύνολο1004
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
α) Προφορική εξέταση (50%) β) Γραπτή εργασία (50%)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ ΚΑΤΆ ΤΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. 1.Μ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Α. ΠΑΠΑΡΝΑΚΗΣ, ΓΡΑΦΗΜΑ, 2008, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, [7860]
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Ι. Παναγόπουλου, Η ερμηνεία της Αγ. Γραφής στην Εκκλησία των Πατέρων, Αθήνα 2009. Δ. Τρακατέλλη, Οι πατέρες ερμηνεύουν, Αθήνα 1996. J. Danielou, Αγία Γραφή και Λειτουργία, Αθήνα 1981. Σ. Αγουρίδης, Οι πατέρες της Εκκλησίας ως ερμηνευταί των Αγίων Γραφών, Εισηγήσεις Α΄ συνεδρίου ορθοδόξων θεολόγων, Αθήνα 1973, σ. 81-102. Θ. Ζήσης, Αι ερμηνευτικαί αρχαί του Μ. Βασιλείου, Τόμος εόρτιος 1600 επετείου Μ. Βασιλείου, Θεσσαλονίκη 1981. Δ. Λιάλιου, Η ερμηνεία της Αγ. Γραφής στη θεολογία του αγ. Γρηγορίου του Θεολόγου, Αθήνα 1985. Η. Μουτσούλα, Γρηγόριος ο Νύσσης ως ερμηνευτής της Αγ. Γραφής, Αθήνα 1968. Α. Παπαρνάκη, Ο Μέγας Αθανάσιος ως ερμηνευτής της Παλαιάς Διαθήκης, Θεσσαλονίκη 1997. Μ. Σιώτη, Ο Μ. Βασίλειος ως ερμηνευτής των Αγίων Γραφών, Αθήναι 1980.
Τελευταία Επικαιροποίηση
17-02-2020