Μεταβυζαντινή επιστολογραφία

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜεταβυζαντινή επιστολογραφία / Post-Byzantine Epistolography
ΚωδικόςΘ335
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΚοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΆννα Καραμανίδου
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΜη Ενεργό
Course ID600018262

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜεταβυζανινή επιστολογραφία
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600149651
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν: - να κατανοήσουν το επιστολογραφικό είδος όπως αυτό διαμορφώθηκε στα μεταβυζαντινά χρόνια. - να ανιχνεύσουν την προσωπικότητα (βίος -έργο-διδασκαλία) του επιστολογράφου - να αντλούν πληροφορίες για τους τρόπους ταξιδιών, για τους κομιστές των επιστολών, για, την παιδεία, τα ενδιαφέροντα, την νοοτροπία και την ψυχολογία των επιστολογράφων - να σχολιάζουν βασικά ιστορικά θέματα καθημερινού βίου, πραγματολογικά και γλωσσικά. - να εμβαθύνουν στην ερμηνευτική και θεολογική προσέγγιση των νοημάτων των θύραθεν φράσεων των επιστολών.
Γενικές Ικανότητες
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές ειδικότερες γνώσεις για τα επιστολογραφικά κείμενα (Μορφή - περιεχόμενο) και τους επιστολογράφους της μεταβυζαντινή περίοδο (17ος-18ος αι.). 1. Η Επιστολογραφία ως γραμματειακό είδος 2. Εγχειρίδια επιστολογραφίας. 3. Συλλογές επιστολών 17ου αιώνα. Παρουσίαση συγχρόνων εκδόσεων. 4. Θεόφιλος Κορυδαλεύς: Το επιστολογραφικό έργο του. Ανάγνωση ενδεικτικών επιστολών και σχολιασμός των αρχαιοελληνικών αναφορών. 5. Νεκτάριος Ιεροσολύμων: Η επιστολογραφία του (1650-1672). 6. Νεκτάριος Ιεροσολύμων: Ανάγνωση ενδεικτικών επιστολών και σχολιασμός των θεολογικών, αρχαιοελληνικών και αγιογραφικών αναφορών. 7. Νεκτάριος Ιεροσολύμων: Ανάγνωση ενδεικτικών επιστολών και σχολιασμός των θεολογικών, αρχαιοελληνικών και αγιογραφικών αναφορών. 8. Ο Ευγένιος Γιαννούλης ως συνεχιστής της μακράς παράδοσης των βυζαντινών επιστολογράφων. 9. Αναστάσιος ο Γόρδιος: Περιεχόμενο και χρήση των επιστολών του. 10. Αναστάσιος ο Γόρδιος: Ανάγνωση ενδεικτικών επιστολών και σχολιασμός των θεολογικών, ιστορικών και αρχαιοελληνικών αναφορών του. 11. Φραγκίσκος Σκούφος, παρουσίαση της επιστο-λογραφίας του. 12. Παρουσίαση εργασιών 13. Παρουσίαση εργασιών
Λέξεις Κλειδιά
Νεκτάριος, Νεόφυτος, Επιστολογραφία, Κώδικες Γερμανος Λοκρός, Νίκων
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Σεμινάρια60,2
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων391,6
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων60,2
Συγγραφή εργασίας / εργασιών80,3
Εξετάσεις20,1
Σύνολο1004
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ανάληση εργασιών και εκπόνηση ασκήσεων (20%)και γραπτή εξέταση (80%). Προσμετράται θετικά η συμμετοχή στο μάθημα.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Άννα Καραμανίδου, Νεκταρίου Πατριάρχου Ιεροσολύμων Επιστολές (1650-1672), εκδ. Μπαρμπουνάκη, Θεσσαλονίκη 2019
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Καρανάσιος - Κόλια (εκδ.) Αναστάσιος Γόρδιος. Αλληλογραφία (1675-1728), τόμ. Α΄- Β΄, [Ακαδημία Αθηνών, ΚΕΜΝΕ], Αθήνα 2011. Manussacas - Lassithiotakis, François Scouphos Ο Γραμματοφόρος (Le courrier). Edition critique du recueil de ses lettres avec introduction, commentaire et répertoires, [Académie d' Athènes. Centre des Recherches Médiévales et Néo-Helléniques], Athènes 1998.
Τελευταία Επικαιροποίηση
19-02-2020