Απόκρυφα χριστιανικά κείμενα: Βιβλικές καταβολές και πρόσληψη στα υμνολογικά και αγιολογικά κείμενα

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑπόκρυφα χριστιανικά κείμενα: Βιβλικές καταβολές και πρόσληψη στα υμνολογικά και αγιολογικά κείμενα / Apochryphal Christian Texts: their Biblical Origins and their Hymnological and Hagiographical Reception
ΚωδικόςΘ328
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΚοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΑικατερίνη Τσαλαμπούνη
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600015701

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού(2013-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 9
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΕλεύθερη ΕπιλογήΕαρινό-4

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑπόκρυφα χριστιανικά κείμενα: Βιβλικές καταβολές και πρόσληψη στα υμνολογικά και αγιολογικά κείμενα
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600149652
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Γαλλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν: 1) να αναγνωρίζουν, να περιγράφουν και να συγκρίνουν τα βασικά χαρακτηριστικά των εξωκανονικών κειμένων 2) να εντοπίζουν, να αξιολογούν και να σχολιάζουν τη διαδικασία πρόσληψης αυτών των κειμένων στα αγιολογικά και υμνολογικά κείμενα 3) να διαπιστώνουν και να περιγράφουν τα θεολογικά τους στοιχεία και τον τρόπο που αυτά αφομοιώνονται στην θεολογία των αγιολογικών και υμνολογικών κειμένων
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν κάποια σημαντικά εξωκανονικά κείμενα του αρχαίου Χριστιανισμού, θα αναζητήσουν τους τρόπους σύνταξης και διάδοσής του και θα μελετήσουν την πρόσληψή τους σε αγιολογικά και υμνολογικά κείμενα της αρχαίας Εκκλησίας: 1. Εισαγωγή: περιεχόμενο, σκοπός του μαθήματος, εργασίες, βιβλιογραφία 2. Τα απόκρυφα κι η παράδοση της Εκκλησίας, ιστορία της έρευνάς τους. 3. Απόκρυφα κείμενα και χριστιανική λατρεία 4. Η κυκλοφορία των απόκρυφων κειμένων για τη Θεοτόκο και τους Αποστόλους στο Βυζάντιο. Η εισαγωγή τους στις αγιολογικές συλλογές λειτουργικής χρήσης 5. Η πρόσληψη των αποκρύφων κειμένων στα αγιολογικά έργα βυζαντινών συγγραφέων: Η περίπτωση του Νικήτα Δαβίδ Παφλαγόνος 6. Το Πρωτευαγγέλιον Ιακώβου: περιεχόμενο, ιστορία κειμένου, βιβλικές προσλήψεις 7. Το Πρωτευαγγέλιον Ιακώβου και οι επιδράσεις του στη θεομητορική αγιολογική γραμματεία και υμνογραφία: Λεκτικά και νοηματικά δάνεια 8. Απόκρυφα σχετικά με την Κοίμηση της Θεοτόκου: περιεχόμενο, ιστορία κειμένων, βιβλικές επιδράσεις 9. Απόκρυφα σχετικά με την Κοίμηση της Θεοτόκου: οι επιδράσεις τους στη θεομητορική αγιολογική γραμματεία και υμνογραφία 10. Οι απόκρυφες Πράξεις Θέκλας και Παύλου: ιστορία του κειμένου και βιβλικές προσλήψεις 11. Οι απόκρυφες Πράξεις Θέκλας και Παύλου: η μορφή της Θέκλας στην αγιολογική γραμματεία 12. Οι απόκρυφες Πράξεις Ανδρέου και Ιωάννου: ιστορία του κειμένου, βιβλικές προσλήψεις 13. Οι απόκρυφες Πράξεις των αποστόλων και οι επιδράσεις τους στη βυζαντινή αγιολογική γραμματεία και υμνογραφία: Η περίπτωση των Πράξεων Ανδρέου και Ιωάννου
Λέξεις Κλειδιά
απόκρυφα, Καινή Διαθήκη, υμνολογία, αγιολογία, πρόσληψη
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Διδασκαλία με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων (παρουσιάσεις με powerpoint και videoclips). Ηλεκτρονική υποστήριξη με βοηθητικό υλικό και ασκήσεις μέσω της πλατφόρμας Blackboard. Επικοινωνία με τους φοιτητές και συμβουλευτική στήριξη με τη χρήση e-mails
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων351,4
Συγγραφή εργασίας / εργασιών251
Εξετάσεις10,0
Σύνολο1004
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
- Γραπτή εργασία σχετική με το θέμα του μαθήματος. Τα θέματα θα αναρτηθούν στη σελίδα στο blackboard κι η εργασία πρέπει να πληροί τους κανόνες μίας γραπτής εργασίας, όπως αυτοί περιγράφονται στο σχετικό έντυπο στη σελίδα στο elearning(50% του τελικού βαθμού) - Προφορική εξέταση (40% του τελικού βαθμού) - Παρουσίαση της εργασίας στην αίθουσα (10% του τελικού βαθμού)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Σημειώσεις
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Γ. ΒΕΡΓΩΤΗΣ, «H Θεομητορική λατρεία και τα Απόκρυφα», Γρηγόριος Παλαμάς 767 (1997) 197-207. I. KΑΡΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ, Απόκρυφα Χριστιανικά Κείμενα: Α΄ Απόκρυφα Ευαγγέλια, [Βιβλική Βιβλιοθήκη 13], Θεσσαλονίκη 2001. Ι. ΚΑΡΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ, Απόκρυφα Χριστιανικά Κείμενα: Α΄ Απόκρυφα Ευαγγέλια: Απόκρυφες Πράξεις, Επιστολές, Αποκαλύψεις, [Βιβλική Βιβλιοθήκη 29], Θεσσαλονίκη 2004. Σ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ, Νικήτας Δαβίδ Παφλαγών. Βίος και έργο. Συμβολή στη μελέτη της προσωπογραφίας και της αγιολογικής γραμματείας της προμεταφραστικής περιόδου, [Βυζαντινά Κείμενα και Μελέται 28], Θεσσαλονίκη 1999. M. BONNET, Acta Apostolorum Apocrypha, τ. Ι-ΙΙ.1-2, Hildesheim - New York 1972. M. CUNNINGHAM, «The Use of Protevangelion of James in Eighth-Century Homilies on the Mother of God», στό: M. CUNNINGHAM - L. BRUSKER (επιμ.), The Cult of the Mother of God in Byzantium: Texts and Images, Farnham – Burlington 2011, σ. 163-178 R. Gounelle, «Η Απόκρυφη Χριστιανική Γραμματεία» (μτφρ. Δ. Κακλαμάνος), Κόσμος/Cosmos 1 (2013) 11-39. Ε. JUNOD - J.-D. KAESTLI, Acta Iohannis, [CCSA 1], Tornhout 1984. Ε. JUNOD - J.-D. KAESTLI, L’histoire des Actes apocryphes des apôtres du IIIe au IXe siècle: Le cas des Actes de Jean, Geneva-Lausanne-Neucâtel 1982. J. Keith Elliott, Art and the Christian Apocrypha, Routledge, London/New York 2001 X. LEQUEUX, «La circulation des Actes Apocryphes des Apôtres condamnés par Photius, jusqu᾽à l᾽époque de Nicétas le Paphlagonien», Apocrypha 18 (2007) 87-108. E. PATLAGEAN, «Remarques sur la diffusion et la production des Apocryphes dans le monde byzantin», Apocrypha 2 (1991) 155-163. E. DE STRYCKER, La forme le plus ancienne du Protévangile de Jacques. Recherche sur le papyrus Bodmer 5 avec une édition critique du texte grec et une traduction annotée, [Subsidia Hagiographica 33], Bruxelles 1961.
Τελευταία Επικαιροποίηση
15-11-2019