Η κοινωνική ένταξη των μαθητών και η θρησκευτική αγωγή

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΗ κοινωνική ένταξη των μαθητών και η θρησκευτική αγωγή / Students' social intergration and religious education
ΚωδικόςΘ320Π
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΚοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΕυάγγελος Πεπές
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600014296

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΗ κοινωνική ένταξη των μαθητών και η θρησκευτική αγωγή
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600149675

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΘεολογική
ΌροφοςΌροφος 1
ΑίθουσαΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Δ (94)
ΗμερολόγιοΠέμπτη 17:30 έως 20:30
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
------
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές αναμένεται ότι στα πλαίσια του μαθήματος: Θα έχουν την ικανότητα να αναλύουν την εξέλιξη των κοινωνικών σχέσεων των ανθρώπων διαχρονικά. θα μπορούν να περιγράφουν τα πρότυπα που συμβάλλουν στην πραγμάτωση του βασικού εκπαιδευτικού στόχου του σχολείου, που είναι η καλλιέργεια αληθινών προτύπων κοινωνικότητας. Θα ευαισθητοποιηθούν σε ζητήματα που αφορούν την έννοια του "άλλου", του διαφορετικού ως πλησίον.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα εξετάζει τρόπους κοινωνικών σχέσεων στο σχολείο και στην κοινωνία μέσα από τα πρότυπα, τις αρετές και τον τρόπο ζωής που εμπνέει η χριστιανική αγωγή. Στην κατεύθυνση αυτή, ιδιαίτερο ρόλο διαδραματίζει η διά μέσου των αιώνων γνώση της δόμησης των κοινωνικών σχέσεων υπό τη διαλογική θέαση της χριστιανικής αγωγής. Διδακτικές Ενότητες: 1. Oι κοινωνικές σχέσεις στην αρχαία ελληνική αγωγή 2. Οι κοινωνικές σχέσεις στην Παλαιά Διαθήκη 3. Οι κοινωνικές σχέσεις στην Καινή Διαθήκη 4. Οι κοινωνικές σχέσεις στην πατερική θεολογία 5. Οι κοινωνικές σχέσεις στην αγωγή του ευρωπ. Διαφωτισμού 6. Οι κοινωνικές σχέσεις στο νέο σχολείο 7. Τα πρότυπα διδασκαλίας της κοινωνικής ανάπτυξης 8. Οι κοινωνικές σχέσεις μέσα από τη χριστιανική θρησκευτική αγωγή 9. Οι αρετές της χριστιανικής πίστεως και η κοινωνική αγωγή των μαθητών 10. Τα πρότυπα ζωής της Παγκοσμιοποίησης και η κοινωνικότητα των μαθητών 11. Η κοινωνία του μαθητή με το «διαφορετικό» στην ελληνική παιδεία 12. Οι κοινωνικές σχέσεις στο σχολείο και τα αντικοινωνικά πρότυπα του περιβάλλοντος 13. Κοινωνικότητα και έκπτωση των αξιών και των σταθερών. Τα παράδοξα και οι αντιφάσεις της νεοτερικής εποχής.
Λέξεις Κλειδιά
Κοινωνία, κοινωνικά πρότυπα, κοινωνικές σχέσεις, κοινωνική ανάπτυξη, κοινωνικές αξίες
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
-παρουσιάσεις στην τάξη από την διδάσκουσα -οι φοιτητές χρησιμοποούν την πλατφόρμα e-learning (υλικό-επικοινωνία)
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Σεμινάρια190,8
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων20,1
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων100,4
Εξετάσεις301,2
Σύνολο1004
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Προφορική εξέταση (100% της βαθμολογίας).
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Ηρακλής Ρεράκης, Θεολογικά Μαθήματα του Ελληνικού Σχολείου και κοινωνική ένταξη του μαθητή, εκδ. Δέσποινα Σφακιανάκη, Θεσσαλονίκη 2018.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1.Η. Ρεράκης,H ετερότητα του «άλλου» στην ελληνική παιδεία. Ορθόδοξη χριστιανοπαιδαγωγική θεώρηση, εκδ. Δ. Σφακιανάκη, Θεσσαλονίκη 2016.2.Ε. Κανακίδου – Β. Παπαγιάννη, Διαπολιτισμική αγωγή, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1997. 3.Φ. Κοσσυβάκη, Κριτική Επικοινωνιακή Διδασκαλία, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 1998. 4.Ηλ. Ματσαγγούρας, Ομαδοκεντρική διδασκαλία και μάθηση. Θεωρία και πράξη της διδασκαλίας κατά ομάδες, εκδ. Γρηγόρης, Αθήνα 1995. 5.Ηλ. Ματσαγγούρας, Θεωρία και πράξη της διδασκαλίας, τόμ. Β΄ Στρατηγικές διδασκαλίας. Από την πληροφόρηση στην κριτική σκέψη, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 31997. 6.Κ. Μπίκος, Αλληλεπίδραση και κοινωνικές σχέσεις στη σχολική τάξη, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2004. 7.Ι. Κογκούλης, Η σχολική τάξη ως κοινωνική ομάδα και η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση, εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 42004. 8.Δ. Χατζηδήμου, Εισαγωγή στην Παιδαγωγική. Θέσεις, αντιθέσεις και προβληματισμοί, Θεσσαλονίκη 32002. 9.Χ. Κωνσταντίνου, Σχολική πραγματικότητα και κοινωνικοποίηση του μαθητή. Σκιαγράφηση των κοινωνικοποιητικών μηνυμάτων του σχολείου και των εκπαιδευτικών, εκδ. Gutenberg), Αθήνα (χ.χ). 10.K.Muelbauer, Κοινωνικοποίηση. Θεωρία και έρευνα, μτφρ. Δ. Δημοκίδης, εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2000. 11. Αχ. Καψάλης, Παιδαγωγική Ψυχολογία, εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 42006. 12.Αλ. Κοσμόπουλος, Σχεσιοδυναμική παιδαγωγική του προσώπου, εκδ. Γρηγόρης 21990. 13.Κ. Μπακιρτζής, Επικοινωνία και αγωγή, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 2002. 14.Χ. Φράγος, Ψυχοπαιδαγωγική, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2002. 15.Αθ. Γκότοβος, Οικουμενικότητα, ετερότητα και ταυτότητα: Η επαναδιαπραγμάτευση του νοήματος της παιδείας, Ιωάννινα 2001. 16.Αλ. Κακαβούλης, Ηθική ανάπτυξη και αγωγή, Αθήνα 1994 17.Χ. Κωνσταντίνου,Η αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή ως παιδαγωγική λογική και σχολική πρακτική, εκδ. Gutenberg,Αθήνα 2000. 18.Π. Ξωχέλης, Ο εκπαιδευτικός στον σύγχρονο κόσμο. Ο ρόλος και το επαγγελματικό του προφίλ σήμαερα, ε εκπαίδευση και η αποτίμηση του έργου του, εκδ. Τυπωθήτω, Αθήνα 2005. 19.Χ. Χατζηχρήστου, Εισαγωγή στη σχολική Ψυχολογία, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2004. 20.E. Wragg, Διαχείριση της σχολικής τάξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μτφρ. Ν. Αβούρη, εκδ. Σαββάλλας, Αθήνα 2003. 21.Αχ. Καψάλης, Παιδαγωγική Ψυχολογία, έκδ. 6η, εκδ. Α/φών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2009
Τελευταία Επικαιροποίηση
02-11-2020