ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΙΚΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΙΚΗ / THEORY OF THE MYSTERY OF CONFESSION
ΚωδικόςΘ73
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΚοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΑθανάσιος Γκίκας
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID60001188

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΙΚΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600149678
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
-θεωρητική κατάρτιση των φοιτητών περί το μυστήριο της μετανοίας και εξομολογήσεως. -οι υποψήφιοι κληρικοί είναι ικανοί να επιλεγούν για την πνευματική πατρότητα των πιστών. -αποκτούν ως παιδαγωγοί στο σχολείο τη δυνατότητα συμβουλευτικής τους μαθητές -γνωρίζουν την χρήση του ποιμαντικού διαλόγου στην αντιμετώπιση των προβλημάτων των μαθητών.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα αναφέρεται στο Μυστήριο της Μετανοίας. Ιστορία και εξέλιξη του Μυστηρίου. Εννοιολογική προσέγγιση όρων (αμαρτία, μετάνοια, ενοχή, απώθηση περιδεής συνείδηση, καταλλαγή, λύτρωση, επιτίμια, ακρίβεια/οικονομία). Στάδια της μετανοίας. Πνευματικός Πατέρας (ειδικές προϋποθέσεις, καθιέρωση, επιλογή). Πνευματικός και εξομολογούμενος. 1) Εισαγωγικά περί του περιεχομένου και του σκοπού του μαθήματος. 2) Ιστορία και εξέλιξη του μυστηρίου. Βιβλιογραφική ενημέρωση. 3) Εννοιολογική προσέγγιση όρων (αμαρτία, μετάνοια, ενοχή, απώθηση, περιδεής συνείδηση, καταλλαγή, λύτρωση, επιτίμια, ακρίβεια/οικονομία). 4) Πνευματικός Πατέρας. Περί πατρότητος, σαρκικός-πνευματικός πατέρας, καθιέρωση, επιλογή. 5) Ειδικές προϋποθέσεις περί πνευματικής πατρότητας. 6) Καθιέρωση και επιλογή πνευματικού πατέρα. 7) Ο πνευματικός κατά το μυστήριο της εξομολόγησης 8) Ο πνευματικός και τα επιτίμια. 9) Κανόνες και μετάνοια. Ακρίβεια και οικονομία. 10) Ο εξομολογούμενος κατά το μυστήριο της εξομολόγησης. 11) Ο ποιμαντικός διάλογος.Στάδια και αρχές. 12) Η ψυχανάλυση και το μυστήριο της μετάνοιας. 13) Ο πνευματικός πατέρας και ο διάλογος με ψυχικά πάσχοντες
Λέξεις Κλειδιά
Εξομολόγηση, μετάνοια, διάκριση, πνευματικός πατέρας, συγχώρηση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
power point e-mail
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων401,6
Συγγραφή εργασίας / εργασιών180,7
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1004
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Προφορική εξέταση καθ’ ομάδες επί της διδαχθείσης ύλης Φοιτητές που δεν μπορούν να παρακολουθήσουν το μάθημα οφείλουν να συντάξουν σχετική με το αντικείμενο εργασία προς αξιολόγηση.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Αθανασίου Γκίκα (πρωτοπρεσβυτέρου), Ο Πνευματικός και το Μυστήριο της Μετανοίας, εκδ. Μυγδονία, Θεσσαλονίκη 2005. 2. Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου, Εξομολογητάριον.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Αγαπίου Ιερομονάχου και Νικοδήμου Αγιορείτου, Πηδάλιον...... ήτοι άπαντες οι ιεροί κανόνες..., εκδ.Αστήρ, Αθήναι 1957. 2. Ιωάννου Αγγελοπούλου, Η Μετάνοια κατά την Ορθόδοξον Καθολικήν Εκκλησίαν, Αθήναι 1998. 3. Amato Angelo, Il sacramento della Penitenza nella Theologia Greco-Orthodossa. Studi Storico-Dogmatici (sec.XVI-XX), [Ανάλεκτα Βλατάδων 38], Θεσσαλονίκη 1982 4. Αιμιλιανού Τιμιάδου, Αι αρχαί της μετανοίας, Αθήναι 1967. 5. Αρχιμανδρίτου Γαβριήλ, Οδηγός πνευματικού και εξομολογουμένου, Αθήναι 1985. 6.Αρχιμανδρίτου Σωφρονίου (Σαχάρωφ), Περί προσευχής, (μτφ. Εκ του Ρωσσικού ιερομονάχου Ζαχαρία), Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου, Έσσεξ Αγγλίας 1993. 7. Θεοδώρου Γιάγκου, Ισαάκ Μοναχού Νομοκάνονον Πρόχειρον, Θεσσαλονίκη 2001. 8. Αλεξάνδρου Σμέμαν, Πώς πρέπει να εξομολογούμε και πώς πρέπει να εξομολογούμεθα, Κατερίνη 1986. 9. Χριστοφόρου Σταυρόπουλου, Ποιμαντική της Μετανοίας, Αθήναι 1983. 10. Φιλοθέου Φάρου, Ο Διάλογος. Αρχές και Μέθοδοι, Αθήναι 1979. 11. Βενιζέλου Χριστοφορίδη, Η πνευματική πατρότης κατά Συμεών τον Νέον Θεολόγον, (δ.δ.),Θεσσαλονίκη 1977. 12. Ιωάννου Κορναράκη, Μαθήματα Εξομολογητικής, εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη χχ. 13. Ιωάννου Κορναράκη, Ψυχολογία και Πνευματική ζωή, Θεσσαλονίκη 1976. 14. Ιωάννου Κορναράκη- Αλέξανδρου Σταυρόπουλου (εκδ), Σχέσεις Ψυχολογίας και πνευματικής ζωής, Πρακτικά Α΄Συμποσίου Ποιμαντικής Ψυχολογίας και Εξομολογητικής, Θεσσαλονίκη 1981. 15. Χριστοδούλου Μουστάκα, Η μετάνοια κατά τον άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, Αθήνα 1993.
Τελευταία Επικαιροποίηση
20-02-2020