Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ / THE PARTICIPATION OF THE LAITY IN THE ELECTION OF BISHOPS
ΚωδικόςΘ276
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΚοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΓεώργιος Γκαβαρδίνας
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID60004776

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600149685
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση των 13 διδακτικών ενοτήτων του μαθήματος: - Οι φοιτητές να μπορούν να γνωρίσουν το ζήτημα της συμμετοχής του λαού στην εκλογή των επισκόπων βάσει των νομοκανονικών διατάξεων που αναφέρονται στο ζήτημα αυτό. - Επιπλέον να είναι σε θέση να μυηθούν επιστημονικά σε αυτές τις σχετικές διατάξεις και έτσι να μπορούν να επεξεργαστούν και να συγκρίνουν μεταξύ τους τις κατάλληλες και επαρκείς επιστημονικές πληροφορίες για την κάθε εποχή, δηλαδή να επεξεργαστούν πως αυτές εφαρμόστηκαν κατά την εκλογική διαδικασία αναδείξεως των επισκόπων. - Επίσης, να μπορούν να διαπιστώνουν τους λόγους επιβολής νόμων ή κανόνων που σε μερικές περιπτώσεις θεσμοθετούσαν τη συμμετοχή του λαού στην εκλογή των επισκόπων ή σε άλλες περιπτώσεις την απαγόρευαν. - Τέλος, να είναι σε θέση αυτές οι εκκλησιαστικές και πολιτειακές διατάξεις περί της συμμετοχής του λαού στην εκλογή των Επισκόπων πως εφαρμόστηκαν στην πράξη, αλλά και να κάνουν μια σύγκριση της εφαρμογής τους ανά ιστορική εποχή μέχρι και την σύγχρονη ζωή, με απώτερη στόχευση να ερευνήσουν κατά πόσο αυτές μπορούν να εφαρμοστούν και σήμερα στον Συνοδικό θεσμό της Εκκλησίας.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Η συμμετοχή του λαού στην εκλογή εκκλησιαστικών λειτουργών στην αρχαία Χριστιανική Εκκλησία. Σύγκριση πολιτειακών εκλογών αναδείξεως κρατικών αξιωματούχων και εκκλησιαστικών εκλογών αναδείξεως εκκλησιαστικών λειτουργών. Η συμμετοχή του λαού στην εκλογή επισκόπων κατά τις κανονικού περιεχομένου μαρτυρίες των ανωνύμων κωδικοποιητικών έργων των πρώτων μ.Χ. αιώνων (Διδασκαλία των Αποστόλων, Κανόνες Εκκλησιαστικοί των αγίων Αποστόλων, Διαταγαί των Αγίων Αποστόλων, Αποστολική Παράδοσις του Ιππολύτου, Διαθήκη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, Κανόνες του Ιππολύτου). Η συμμετοχή του λαού στην εκλογή των επισκόπων κατά την κανονική διδασκαλία των οικουμενικών και των τοπικών συνόδων της Ορθοδόξου Εκκλησίας (παρουσίαση και σχολιασμός των σχετικών ιερών κανόνων). Η συμμετοχή του λαού στην εκλογή προκαθημένων και επισκόπων στην Ορθόδοξη Εκκλησία κατά τις νομοκανονικές διατάξεις της βυζαντινής και μεταβυζαντινής περιόδου (παρουσίαση και σχολιασμός των σχετικών διατάξεων). Η συμμετοχή των λαού στην εκλογή προκαθημένων και επισκόπων στην Ορθόδοξη Εκκλησία από την πτώση της Οθωμανικής αυτοκρατορίας έως σήμερα. Αναλυτικά οι διδακτικές ενότητες διαρθρώνονται ως εξής: 1. Η συμμετοχή του λαού στην εκλογή εκκλησιαστικών λειτουργών στην αρχαία Χριστιανική Εκκλησία (Αγία Γραφή – Αποστολικοί Πατέρες –Μαρτυρίες εκκλησιαστικών πατέρων μέχρι και τον 5ο μ.Χ. αιώνα). 2. Η συμμετοχή λαϊκών στην εκλογή επισκόπων κατά τις κανονικού περιεχομένου μαρτυρίες των ανωνύμων κωδικοποιητικών έργων των πρώτων μ.Χ. αιώνων. 3. Η συμμετοχή των λαϊκών στην εκλογή επισκόπων κατά την κανονική διδασκαλία των Οικουμενικών Συνόδων. 4. Η συμμετοχή των λαϊκών στην εκλογή των επισκόπων κατά την κανονική διδασκαλία των Τοπικών Συνόδων. 5. Νομοκανονικές διατάξεις της βυζαντινής περιόδου περί της συμμετοχής του λαού στην εκλογή των επισκόπων. 6. Νομοκανονικές διατάξεις της μεταβυζαντινής περιόδου περί της συμμετοχής του λαού στην εκλογή των επισκόπων. 7. Εκλογή των επισκόπων στο Οικουμενικό πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως. 8. Εκλογή των επισκόπων στα πατριαρχεία Αλεξανδρείας και Αντιοχείας. 9. Εκλογή των επισκόπων στο πατριαρχείο Ιεροσολύμων και στην Εκκλησία της Ρωσσίας. 10. Εκλογή των επισκόπων στις Εκκλησίες Σερβίας, Ρουμανίας και Βουλγαρίας. 11. Εκλογή των επισκόπων στην Εκκλησία της Κύπρου. 12. Εκλογή των επισκόπων στις Εκκλησίες Ελλάδος, Πολωνίας, Αλβανίας, Τσεχίας και Σλοβακίας, Φιλανδίας, Εσθονίας. 13. Εκλογή των επισκόπων στην Εκκλησία της Κρήτης.
Λέξεις Κλειδιά
Εκλογή επισκόπων – λαϊκοί – κλήρος και λαός
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Βιβλίο
 • Επιλεγμένη Βιβλιογραφία
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Επικοινωνία μέσω email.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων492,0
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων100,4
Εξετάσεις20,1
Σύνολο1004
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι φοιτητές αξιολογούνται προφορικά στο τέλος του εξαμήνου από τον διδάσκοντα.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Γκαβαρδίνα Γεωργίου, Νομοκανονικές Διατάξεις περί του ζητήματος της συμμετοχής στην εκλογή των επισκόπων, Θεσσαλονίκη 2013.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1.Αναστασίου Ιωάννου, Η συμμετοχή των λαϊκών στην εκλογή των προκαθημένων και των μητροπολιτών των Ορθοδόξων Εκκλησιών, ΕΕΘΣΠΘ 25(1980), σ. 9-28. 2.Γεωργίου, μητροπολίτου πρ. Νευροκοπίου, Το βασίλειον ιεράτευμα και η αληθής σημασία αυτού, ΓΠ, τεύχη 434-435(1954), σ. 214-224, τεύχη 436-437(1954), σ. 297-307. 3.Ζήση Θεοδώρου, πρωτοπρεσβυτέρου, Οι λαϊκοί στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Συζήτηση θέσεων του «Θεολογικού Συνδέσμου», Θεσσαλονίκη 1989. 4.Μαντζουνέα Ευαγγέλου, πρωτοπρεσβυτέρου, Περί της εκλογής και καταστάσεως των αρχιερέων από των αποστολικών χρόνων μέχρι σήμερον, Αθήναι 1990. 5.Πηλίλη Ιακώβου (Γεωργίου), επισκόπου Κατάνης, Η χριστιανική ιερωσύνη, Αθήνα 1988. 6.Πινακούλα Αντωνίου, πρεσβυτέρου, «Ψήφω κλήρου και λαού». Μια νέα πρόταση για την εκλογή των επισκόπων, Αθήνα 2007. 7.Πουλίτσα Π., Σχέσις πολιτείας και εκκλησίας ιδία επί εκλογής επισκόπων, τεύχ. Α΄, εν Αθήναις 1946. 8.Τρεμπέλα Παναγιώτη, Οι λαϊκοί εν τη Εκκλησία. Το βασίλειον ιεράτευμα, Αθήναι 1957.
Τελευταία Επικαιροποίηση
04-11-2020