ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι / Medical Informatics I
ΚωδικόςΙΑ0276
ΣχολήΕπιστημών Υγείας
ΤμήμαΙατρικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΑντώνιος Αλετράς
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID200000274

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600150222
ΤμήμαΔιδάσκοντες
1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ-ΑΠΕ
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σκοπός του μαθήματος Η χρήση της τεχνολογίας και της πληροφορικής αποτελεί βασική δεξιότητα στην ιατρική εκπαίδευση, την περίθαλψη και την έρευνα. Στους σκοπούς του μαθήματος της Ιατρικής Πληροφορικής περιλαμβάνεται η εξοικείωση των φοιτητών στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων των Η/Υ, των τηλεπικοινωνιών και του Internet για την εξόρυξη ιατρικών πληροφοριών και δεδομένων από βάσεις γνώσης, δεδομένων και ιατρικών πληροφοριών που είναι προσπελάσιμες στον παγκόσμιο ιστό. Δίνονται επίσης στοιχεία για τις εφαρμογές συστημάτων πληροφορικής που χρησιμοποιούνται σήμερα για τη διακίνηση της ιατρικής γνώσης, τη διαχείριση της ιατρικής πληροφορίας, τη χρήση ηλεκτρονικού φακέλου για τους ασθενείς και την υποστήριξη της ιατρικής απόφασης. Επιδιωκόμενο αποτέλεσμα Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν: Να κατανοούν τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με τη λειτουργία και τη χρήση του Η/Υ. Να αντιλαμβάνονται τις απαραίτητες ορολογίες και τη σημασία πάνω σε θέματα που άπτονται της επικοινωνίας των ηλεκτρονικών συστημάτων. Να περιγράφουν με αλγορίθμους και λογικά βήματα ιατρικές διαδικασίες και προβλήματα. Να αναζητούν έγκυρη ιατρική πληροφορία στο διαδίκτυο καθώς και σε εξειδικευμένες ιατρικές βάσεις γνώσης. Να αντιληφθούν τη σπουδαιότητα του ηλεκτρονικού φακέλου υγείας και να κατανοήσουν την αξιοποίηση του. Να κατανοήσουν το ρόλο και τη σπουδαιότητα της διακίνησης και της διαχείρισης της ιατρικής πληροφορίας στα συστήματα παροχής υπηρεσιών υγείας καθώς και στις δράσεις για την προαγωγή της υγείας και την προάσπιση της δημόσιας υγείας. Να αξιοποιούν και να χρησιμοποιούν δυναμικά τις νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευσή τους. Να κατανοήσουν το περιεχόμενο και τη σημασία των βιοϊατρικών δεδομένων και της ανάλυσής τους
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγή στην Ιατρική Πληροφορική Ιατρικά Δεδομένα στον Η/Υ Ιατρικός Φάκελος Συστήματα τηλεφροντίδας & τηλεπαρακολούθησης ασθενή Η Ιατρική Πληροφορία στο Διαδίκτυο Βιοιατρικα δεδομένα και αναλυση Υποστήριξη Ιατρικής Απόφασης
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
elearning.auth.gr : εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή διαθέσιμο στους φτοιτητές, μαζι με ασκήσεις Διδασκαλία με ηλεκτρονικό εποπτικό υλικό (διαφάνειες, video, κλπ) Εργαστήρια σε Η/Υ Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικών μέσων σε μεγάλο βαθμό (μέσω elerarning.auth.gr, emails, ...) Ελεγχος τελικού τεστ με ηλεκτρονικά μέσα
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις261
Εργαστηριακή Άσκηση261
Εξετάσεις130,5
Σύνολο652,5
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
εξέταση σε εργαστήρια (20%) ενδιάμεση γραπτή εξέταση προόδου (10%) τελικές γραπτές εξετάσεις (70%)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1 Τσιπούρας, Μ., Γιαννακέας, Ν., Καρβούνης, Ε., Τζάλλας, Α., 2015. Ιατρική πληροφορική. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.(μέρος Α) URI: http://hdl.handle.net/11419/2975 ISBN: 978-960-603-231-8 ID Ευδόξου: 320163 2 Αγγελίδης, Π., 2015. Ηλεκτρονική Υγεία. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. URI: http://hdl.handle.net/11419/5994 ISBN: 978-960-603-497-8 ID Ευδόξου: 59303593 3 Σπυρόπουλος, Β., 2015. Το σύγχρονο νοσοκομείο. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. URI: http://hdl.handle.net/11419/3035 ISBN: 978-960-603-137-3 ID Ευδόξου: 320215 4 Κουμπούρος, Ι., 2015. Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην υγεία. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. URI: http://hdl.handle.net/11419/286 ISBN: 978-960-603-092-5 ID Ευδόξου: 320017
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Εκπαιδευτικό σύγγραμμα (Βιοπληροφορική-Εφαρμογές Υπολογιστών στη Φροντίδα Υγείας και τη Βιοϊατρική, Cimino J., Shortlife) μέσω συστήματος Εύδοξος Handbook of Medical Informatics, JH van Bemmel and M. Musen, Edts, Springer, 1997. Medical Informatics: Computer Applications in Health Care and Biomedicine / by Edward H. Shortliffe (Editor), Lawrence M. Fagan, Gio Wiederhold, Leslie E., Perreault. Publisher: Springer Verlag; 2nd edition (November 2000). Information Technology for the health professionals, L Burke, B. Weill, Prentice Hall, 2000.
Τελευταία Επικαιροποίηση
15-07-2020