ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ / Metabolic Bone Diseases
ΚωδικόςΙΑ0407
ΣχολήΕπιστημών Υγείας
ΤμήμαΙατρικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΜιχαήλ Ποτούπνης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID200000441

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600150345
ΤμήμαΔιδάσκοντες
1. Γ΄ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
2. .
3. .
4. .
5. .

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοMedicine (amphitheatre)
ΌροφοςFloor 1
ΑίθουσαΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Α (72)
ΗμερολόγιοWednesday 15:00 to 16:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο Φοιτητής θα έχει αποκτήσει τις παρακάτω δεξιότητες: 1.Kατανόηση των μηχανισμών λειτουργίας του μυοσκελετικού συστήματος και της σημασίας του οστικού μεταβολισμού. 2.Κατανόηση του τρόπου προσέγγισης ασθενή με μεταβολικό νόσημα των οστών. 3.Γνώση των παραγόντων κινδύνου που θα πρέπει να αξιολογηθούν στο ιστορικό του ασθενή. 4.Γνώση του παρακλινικού ελέγχου που πιθανόν να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση του ασθενή. 5.Γνώση των θεραπευτικών δυνατοτήτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά περίπτωση. 6.Αξιολόγηση του θεραπευτικού αποτελέσματος και Εκτίμηση της κλινικής πορείας του ασθενή.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Κύτταρα οστίτη ιστού, Oστική παραγωγή και ρύθμισή της, Oστική ανακατασκευή, Oστική πυκνότητα – Κορυφαία οστική πυκνότητα, Κλινική αξιολό‐γηση των διαταραχών του οστικού μεταβολισμού, Νόσος Paget, Μεταβολικές και αναπτυ‐ξιακές παθήσεις στον αναπτυσσόμενο σκελετό, Oστεοπόρωση: ορισμός, επιδημιολογικά στοιχεία, Παθογένεια οστεοπόρωσης, Παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση οστεοπόρω‐σης, Κλινική εικόνα οστεοπόρωσης, Διάγνωση οστεοπόρωσης (Απεικονιστικές μέθοδοι, Βι‐οχημικοί οστικοί δείκτες), Θεραπεία οστεοπόρωσης – Σύγχρονες απόψεις, Oστεοπορωτικά κατάγματα – Αντιμετώπιση, Προληπτικός έλεγχος, αξιολόγηση, Ανδρική οστεοπόρωση, Πα‐ροδική οστεοπόρωση, Άσκηση και μεταβολικές παθήσεις, Παθήσεις ΚΝΣ και οστικός μετα‐βολισμός, Εκδηλώσεις μεταβολικών παθήσεων των οστών από την περιοχή της κεφαλής και του τραχήλου.
Λέξεις Κλειδιά
Μεταβολικές παθήσεις, Οστική εναλλαγή, Οστικός μεταβολισμός
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1."ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ" Γεωργίου Καπε‐τάνου, University Studio Press, 2."ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ" Γεωργίου Καπετάνου, University Studio Press.
Τελευταία Επικαιροποίηση
02-07-2020