ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ / Internship
ΚωδικόςΑΜΕ501
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΦυσικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΓεώργιος Βουρλιάς
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40003055

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600150555
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά το πέρας της Πρακτικης Άσκησης, οι φοιτητές /τριες: • αξιοποιούν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν μέσα από συναφή μαθήματα και εργαστήρια κατά την διάρκεια των σπουδών στο Τμήμα, • αφομοιώνουν την επιστημονική γνώση μέσα από την διαδικασία της επαγγελματικής επιστημονικής εξάσκησης, • αναπτύσσουν επαγγελματική συνείδηση, • έρχονται σε επαφη και μεταβαίνουν ομαλά από τον χώρο των σπουδών και της προετοιμασίας στο χώρο της αξιοποίησης των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους, • εξοικειώνονται με το εργασιακό περιβάλλον και τις απαιτήσεις του επαγγελματικού χώρου καθώς και με τις εργασιακές σχέσεις και • ενθαρρύνονται στην αυτενέργεια και στη ανάπτυξη πρωτοβουλιών.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Η πρακτική άσκηση αποσκοπεί: στην ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ του εργασιακού χώρου και εκπαίδευσης, στην ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης των φοιτητών, πλέον και πέραν της εκπαίδευσης τους, και στην ανάδειξη με διαδικασία ανάδρασης των υπαρκτών προβλημάτων μεταξύ εκπαίδευσης και παραγωγής. Οι φοιτητές του Τμήματος Φυσικής δύνανται να ασκηθούν στους εξής τομείς: - Σχολεία Β/μιας ή Α/μιας εκπαίδευσης και ειδικά σχολεία εφόσον διδάσκονται φυσική - Πολιτικές Υπηρεσίες Αεροδρομίων - Νοσοκομεία σε θέματα Φυσικής της Ιατρικής -Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών - Εταιρείες Η/Υ, όπου ασχολούνται με επεξεργασία και έλεγχο δεδομένων και ανάπτυξη λογισμικού - Βιομηχανίες Υλικών - Επικοινωνίες (ΟΤΕ) - Ενέργεια (ΔΕΗ) -Μετρολογία - Υπολογιστική Φυσική Πέραν αυτών οι φοιτητές μπορούν επίσης να ασκηθούν και σε άλλους χώρους (Οργανισμούς, Επιχειρήσεις κλπ.), όπου χρησιμοποιούνται γνώσεις Φυσικής. Αυτό γίνεται σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο του μαθήματος ή τους επόπτες της Πρακτικής Άσκησης.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις18
Πρακτική (Τοποθέτηση)72
Συγγραφή εργασίας / εργασιών30
Σύνολο120
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
27-06-2016