ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ/ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Ι

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ/ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Ι / PRACTICE IN TEACHING ENGLISH AS A SECOND/ FOREIGN LANGUAGE Ι
ΚωδικόςΓλ3-457
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΑγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600018087

Πρόγραμμα Σπουδών: 2018-2019

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικόΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ/ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Ι
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Class ID
600150678
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Γλωσσική Κατάρτιση Ι Γλωσσική Κατάρτιση ΙΙ Απόκτηση Δεύτερης Γλώσσας Μεθοδολογία Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών Διδακτική Θεωρία και Πράξη
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με το τέλος του μαθήματος μπορεί να προσδοκάται ότι οι εκπαιδευόμενοι δάσκαλοι έχουν εμπεδώσει τα παρακάτω: •να διαμορφώνουν σχέδια μαθήματος με συνοχή και ευκρίνεια, •να χρησιμοποιούν την ανακλαστική σκέψη τόσο για τη δική τους διδασκαλία αλλά και των άλλων, •να επιλέγουν και να αναπτύσσουν το κατάλληλο διδακτικό υλικό για μια συγκεκριμένη τάξη, •να δίνουν αποτελεσματικές οδηγίες, •να διδάσκουν τα αγγλικά χρησιμοποιώντας ως γλώσσα επικοινωνίας τα αγγλικά.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγή στην πρακτική άσκηση o Εξοικείωση με τον τρόπο παρατήρησης μέσα στην o Σχεδιασμός μαθημάτων o Διαχείριση της τάξης o Εποπτικά μέσα o Ανατροφοδότηση o Διδασκαλία της προφοράς o Ανάπτυξη στρατηγικών
Λέξεις Κλειδιά
διδασκαλία, ανατροφοδότηση, σχεδιασμός μαθήματος, ανακλαστική σκέψη, ανάπτυξη διδακτικού υλικού
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Χρησιμοποιείται ο βιντεοπροβολέας για την προβολή των διαλέξεων κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων. Χρησιμοποιείται το eclass όπου έχει αναρτηθεί όλο το υλικό των σεμιναρίων. Χρησιμοποιείται η ηλεκτρονική αλληλογραφία για την επικοινωνία με τις ομάδες των φοιτητών που εποπτεύουμε.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Σεμινάρια301,2
Πρακτική (Τοποθέτηση)702,8
Συγγραφή εργασίας / εργασιών502
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση γίνεται με βάση το portfolio που οργανώνουν, σχεδιάζουν και καταρτίζουν οι φοιτητές/τριες σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες που τους δίνονται. Το portfolio περιλαμβάνει τα σχέδια μαθήματος που δημιουργούν, το διδακτικό υλικό που σχεδιάζουν και χρησιμοποιούν, τις ανακλαστικές δραστηριότητες που καταγράφουν.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Cohen, L. Manion, L. and Morrison, K. 2002. A Guide to Teaching Practice. London; RoutledgeFalmer (pp. 186-219 and 281-357). Gower, R., Phillips, D. and Walters, S. 2005. Teaching Practice: A Handbook for Teachers in Training. Oxford: Macmillan Sougari, A,-M. 2006. Teaching English in the Primary Classroom: A Guide for Teaching Practice. Thessaloniki: University Studio Press. Background Convery, A. and Coyle, D. 1999. Differentiation and Individual Learners: A Guide for Classroom Practice. London: CILT. Davis, P. and Rinvolucri, M. 1988. Dictation: New Methods, New Possibilities. Cambridge: Cambridge University Press. Harmer, J. 1998. How to Teach English. Harlow: Longman. Harmer, J. 2010. The Practice of English Language Teaching. Pearson Longman. Prodromou, L. 1992. Mixed-ability Classes. London: Macmillan Publishers. Puchta, H. and Schratz, M. 1993. Teaching Teenagers. England: Longman. Richards, J. and Lockhart, C. 1996. Reflective Teaching in Second Language Classrooms. Cambridge: Cambridge University Press. Scrivener, J. 2005. Learning Teaching: A Guidebook for English Language Teachers. Oxford: Heinemann ELT. Ur, P. 1996. A Course in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press.
Τελευταία Επικαιροποίηση
09-02-2020