ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ / Didactic of Environmental Education
Κωδικός413Ε
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420000165

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (2009-2019)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 30
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής953

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600151026
Κατηγορία Μαθήματος
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
• Να συνειδητοποιούν τον πολυδιάστατο χαρακτήρα της σχέσης περιβάλλον-κοινωνία-οικονομία • Να κατανοούν τα πολύπλοκα ζητήματα που σχετίζονται με το περιβάλλον και την ανάπτυξη • Να έχουν γνώσεις σχετικές με ζητήματα περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης • Να συνδέουν τα ζητήματα της περιβαλλοντικής αειφορίας με την ατομική και τη συλλογική ευθύνη • Να γνωρίζουν την ιστορική εξέλιξη της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης μέσα από τις Διεθνείς Διασκέψεις των δεκαετιών ’70, ’80 και ’90
Περιεχόμενο Μαθήματος
Έννοια της διδακτικής διαδικασίας. Ιστορική εξέλιξη των κυρίαρχων διδακτικών προσεγγίσεων του περιβάλλοντος στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Σκοποί, περιεχόμενο και μέσα διδασκαλίας. Διδακτικές αρχές. Φάσεις της διδακτικής διαδικασίας. Σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδακτική του φυσικού περιβάλλοντος. Αξιολόγηση, διδακτικά μοντέλα και διδακτικές τεχνικές. Ολιστική προσέγγιση του φυσικού περιβάλλοντος.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις361,2
Εργαστηριακή Άσκηση361,2
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων160,5
Εξετάσεις20,1
Σύνολο903
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η επίτευξη των μαθησιακών στόχων θα αξιολογηθούν με βάση την γραπτή εξέταση του μαθήματος. Για την εξασφάλιση προβιβάσιμου βαθμού (τουλάχιστον 5) απαιτείται η επίτευξη προβιβάσιμου βαθμού της τελικής εξέτασης που περιλαμβάνει: ● Συμμετοχή στις ασκήσεις κατά τη διάρκεια του μαθήματος ● Ερωτήσεις σύντομης απάντησης από όλη την ύλη του μαθήματος ● Ερωτήσεις κρίσης που απαιτούν εφαρμογή γνώσεων από όλη την ύλη του μαθήματος. Οι φοιτητές μπορούν να χρησιμοποιούν τα βιβλία τους κατά τη διάρκεια της γραπτής εξέτασης.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Δημητρίου, Α. (2009). Περιβαλλοντική εκπαίδευση: Περιβάλλον, αειφορία. Θεωρητικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
• Γεωργόπουλος, Α. (2005) (επιμ.). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Ο Νέος Πολιτισμός που Αναδύεται. Αθήνα: Gutenberg. ● Γεωργόπουλος, Α. (2014). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση-Ζητήματα ταυτότητας. Αθήνα : Gutenberg. ● Λιαράκου, Γ. & Φλογαΐτη, Ε. (2007). Από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη: Προβληματισμοί, Τάσεις και Προτάσεις. Αθήνα: Νήσος. ● Φλογαΐτη, Ε. (2006). Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την Αειφορία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. ● Φλογαΐτη, Ε. (1993). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Αθήνα: Ελληνικές Πανεπιστημιακές εκδόσεις. ● Palmer, J. A. (1998). Environmental Education in the 21st century. London: Routledge. ● Sterling, S. (2001). Sustainable education: Re-visioning learning and change. Devon: Green Books for the Schumacher Society. ● UNESCO (1986). Educating in environmental values, Connect, Vol. XI, No. 3 Paris: UNESCO. ● EDUCATION FOR SUSTAINABILITY FORUM (1993). Education for Sustainability Forum: supporting sustainable development through education training and awareness raising. London: ESF
Τελευταία Επικαιροποίηση
09-06-2020