Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη & Βιβλική Εβραϊκή γλώσσα

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη & Βιβλική Εβραϊκή γλώσσα / Introduction to the Old Testament and Biblical Hebrew Language
Κωδικός104
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΘεολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΤιμολέων Γαλάνης
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID60000259

Πρόγραμμα Σπουδών: Αναμορφωμένο ΠΠΣ Τμήματος Θεολογίας (2020)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό115

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Θεολογίας (2013 έως σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 417
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΥποχρεωτικό115

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη & Βιβλική Εβραϊκή γλώσσα
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600151213
Τύπος Μαθήματος
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
Κατηγορία Μαθήματος
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Όχι
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές αναμένεται ότι στα πλαίσια του μαθήματος θα: - γνωρίσουν τα βασικά πορίσματα της σύγχρονης επιστήμης σε θέματα που σχετίζονται με την ονομασία, τη συγγραφή, τη σύνθεση, την ένταξη στον Κανόνα, το περιεχόμενο και τη θεολογία των βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης. - κατανοήσουν τα κυριότερα ζητήματα που θέτει η σύγχρονη ιστορικοκριτική έρευνα για την καταγραφή και την διαμόρφωση των βιβλίων της Π.Δ. - εξοικειωθούν με την χειρόγραφη παράδοση του πρωτότυπου, εβραϊκού κειμένου και της Μετάφρασης των Εβδομήκοντα. - ευαισθητοποιηθούν σε μεθοδολογικά, ιστορικά και πρακτικά θέματα της εκκλησιαστικής ζωής και των λειτουργικών τεχνών που συνδέονται με την Παλαιά Διαθήκη. - γνωρίσουν τις βασικές πληροφορίες για την ιστορία, τη γραφή, την ανάγνωση και τα κυριότερα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα της εβραϊκής γλώσσας του πρωτοτύπου κειμένου της Π.Δ.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στο συγκεκριμένο μάθημα επιχειρείται λεπτομερής ανάλυση στη διαμόρφωση της βίβλου και στο πώς προέκυψαν τα βιβλία της Αγίας Γραφής. Στόχος του μαθήματος είναι να ενημερώσει τους φοιτητές: α) για τα πορίσματα της σύγχρονης επιστήμης σε θέματα που σχετίζονται με την ονομασία, τη συγγραφή, τη σύνθεση, την ένταξη στον κανόνα, το περιεχόμενο και τη θεολογία των βιβλίων της παλαιάς διαθήκης και β) για την ιστορία, τη Γραφή, την ανάγνωση και τα κυριότερα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα της εβραϊκής γλώσσας του πρωτότυπου κειμένου της Παλαιάς Διαθήκης. Η εκπαίδευση και η ερευνητική καλλιέργεια των φοιτητών επιτυγχάνεται μέσω της μελέτης και της προσέγγισης των γραφών με συστηματικό τρόπο και τη βαθμιαία εισαγωγή τους σε θεμελιώδη θέματα της Παλαιάς Διαθήκης η οποία δεν είναι η μυθολογία των εβραίων, αλλά η αποκάλυψη του θεού προς τους ανθρώπους και η καταγραφή της ιστορίας των σχέσεων του Θεού με τον άνθρωπο, τα βιβλία της δεν αποτελούν απλώς τη λογοτεχνία ενός λαού αλλά πνευματική κληρονομιά ολόκληρης της ανθρωπότητας
Λέξεις Κλειδιά
ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ, ΒΙΒΛΟΣ, ΤαΝαΧ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Ήχος
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις522,1
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων301,2
Φροντιστήριο80,3
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων80,3
Συγγραφή εργασίας / εργασιών241,0
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1255
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1α. Μ. Κωνσταντίνου, Του συνιέναι τας Γραφάς, εκδ. Μπαρμπουνάκη, Θεσσαλονίκη 2014. 1β. BIBLIA HEBRAICA STUTTGARTENSIA, επιστημονική επιμέλεια:K. ELLIGER, W. RUDOLPHΗ
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Παλαιά Διαθήκη κατά το κείμενο των Εβδομήκοντα (Ο΄), εκδ. German Bible Society, 2006.
Τελευταία Επικαιροποίηση
18-05-2020