Γενική Εκκλησιαστική Ιστορία από την ίδρυση της Εκκλησίας μέχρι το Σχίσμα του 1054

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΓενική Εκκλησιαστική Ιστορία από την ίδρυση της Εκκλησίας μέχρι το Σχίσμα του 1054 / History of the Church (1st Millennium)
Κωδικός108
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΘεολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΕυαγγελία Αμοιρίδου
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID60005503

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Θεολογίας (2013 έως σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 484
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΥποχρεωτικό116

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΓενική Εκκλησιαστική Ιστορία από την ίδρυση της Εκκλησίας μέχρι το Σχίσμα του 1054
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600151216
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής Περιοχής
Κατηγορία Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Γνώση των σημαντικότερων ζητημάτων οργάνωσης και διοίκησης της Εκκλησίας - Κατανόηση των παραγόντων που συνετέλεσαν στην διάσπαση του χριστιανικού κόσμου - Αξιολόγηση των προσπαθειών που έγιναν για την αποκατάσταση της ενότητας της Εκκλησίας - Γνωριμία με τον συνοδικό θεσμό - Εξάσκηση στην μεθοδολογία χρήσης των ιστορικών πηγών - Ανάπτυξη αναλυτικής και κριτικής σκέψης.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Παρουσιάζεται το γραμματειακό είδος της Εκκλησιαστικής Ιστορίας και οι πηγές της. Δίνεται το περίγραμμα της εποχής, κατά την οποία εμφανίζεται ο χριστιανισμός. Αναλύονται οι λόγοι, για τους οποίους ο χριστιανισμός θεωρήθηκε religio illicita στην ρωμαϊκή αυτοκρατορία, που απετέλεσαν και την νομική βάση των εναντίον του διωγμών. Δίνεται το ιστορικό περίγραμμα των διωγμών καθώς και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στην Εκκλησία εξαιτίας τους. Περιγράφεται η οργάνωση της Εκκλησίας. Αναλύεται η διαμόρφωση και η λειτουργία του συνοδικού θεσμού. Αναπτύσσονται τα περί των Οικουμενικών Συνόδων. Εξετάζεται η Εικονομαχία. Παρουσιάζεται συνοπτικά η Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως κατά την πρώτη χιλιετία.
Λέξεις Κλειδιά
Εκκλησία, διωγμοί, συνοδικός θεσμός, αιρέσεις, σχίσματα, οικουμενικές σύνοδοι, εικονομαχία.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις261,0
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων210,8
Φροντιστήριο130,5
Συγγραφή εργασίας / εργασιών301,2
Εξετάσεις602,4
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου. Γραπτή και προφορική εξέταση για του αλλοδαπούς φοιτητές. Προφορική εξέταση για τους εξεταζόμενους προφορικά. Γραπτή φροντιστιριακή άσκηση
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Ευαγγελία Αμοιρίδου, Πτυχές από την ιστορία της αδιαίρετης Εκκλησίας, Θεσσαλονίκη 2012.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Ιω. Αναστασίου, Εκκλησιαστική Ιστορία, τόμ. πρώτος, Θεσσαλονίκη, εκδ. "Επίκεντρο". Απ. Γλαβίνα, Ιστορία της Εκκλησίας, τεύχ. Α΄, Θεσσαλονίκη 2005. Βλασ. Φειδά, Εκκλησιαστική Ιστορία Α΄, Αθήνα 2002.Βλασ. Φειδά, Εκκλησιαστική Ιστορία Β’, Αθήνα 2002. Δ. Μόσχου, Συνοπτική Ιστορία της Χριστιανικής Εκκλησίας Α΄, εκδ. Ακρίτα, Αθήνα 2009. Δ. Μόσχου, Συνοπτική Ιστορία της Χριστιανικής Εκκλησίας Β΄, εκδ. Ακρίτα,Αθήνα 2009. Βασ. Κουκουσάς - Διον. Βαλαής, Θέματα Εκκλησιαστικής Ιστορίας, Α΄, Θεσ/νίκη 2011.Βασ. Στεφανίδη, Εκκλησιαστική Ιστορία. Απ' αρχής μέχρι σήμερον. Αθήναι 1998 [1959].Δ. Γόνη, Ιστορία των Ορθοδόξων Εκκλησιών Βουλγαρίας και Σερβίας, εκδ. Αρμός, Αθήνα 2001. Βλασ. Φειδά, Εκκλησιαστική Ιστορία της Ρωσίας, εκδ. Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, Αθήνα 2006.Γεωργ. Φλωροφσκυ, Θέματα Εκκλησιαστικής Ιστορίας, Θεσσαλονίκη 1979. Αποστ. Κραλίδη, Η αυτοκρατορική λατρεία στην περίοδο της Τετραρχίας (284-324 μ.Χ.), Θεσσαλονίκη 2009. Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, (επιμ. Cyril Mango), Ιστορία του Βυζαντίου, Αθήνα 2006
Τελευταία Επικαιροποίηση
16-03-2020