Οι άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος και η κληρονομιά τους στον κόσμο των Σλάβων

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΟι άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος και η κληρονομιά τους στον κόσμο των Σλάβων / Saints Cyril and Methodius and their Heritage to the Slavic World
Κωδικός2146
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΘεολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΗλίας Ευαγγέλου
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600012750

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΟι άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος και η κληρονομιά τους στον κόσμο των Σλάβων
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600151244
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής Περιοχής
Κατηγορία Μαθήματος
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την ολοκλήρωση των διαλέξεων οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: α) γνωρίζουν διάφορες πτυχές του έργου των αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου, την επίδραση που άσκησε στη διαμόρφωση της ταυτότητας των σλαβικών λαών μέχρι σήμερα β) αντιλαμβάνονται τη σημασία της μνήμης τους για τον σλαβικό κόσμο. γ) αναλύουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κυριλλομεθοδιανής κληρονομιάς του σλαβικού κόσμου και να παρουσιάζουν την επίδρασή της στη διαμόρφωση της σλαβικής ταυτότητας και ιδιαίτερα της ορθόδοξης σλαβικής ταυτότητας μέχρι και σήμνερα.
Γενικές Ικανότητες
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στο Μάθημα παρουσιάζεται αναλυτικά η ζωή και η δράση των αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ζωής και της δράσης τους, τα οποία αποτυπώνονται στη συνέχεια και στο έργο των μαθητών τους και σφραγίζουν την ταυτότητα και την κληρονομιά του σλαβικού κόσμου και ιδιαίτερα του ορθόδοξου σλαβικού κόσμου. Στη συνέχεια αναλύονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κυριλλομεθοδιανής κληρονομιάς του σλαβικού κόσμου και παρουσιάζεται η επίδρασή της στη διαμόρφωση της σλαβικής ταυτότητας και ιδιαίτερα της ορθόδοξης σλαβικής ταυτότητας μέχρι και σήμνερα.
Λέξεις Κλειδιά
Κύριλλος και Μεθόδιος, Κυριλλομεθοδιανή κληρονομιά, Κυριλλομεθοδιανή παράδοση, Ορθόδοξος σλαβικός κόσμος
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
α) χρήση του υπολογιστή και του προβολέα για την παρουσίαση διαφανειών και ανακοινώσεων που αφορούν τις υποενότητες του μαθήματος β) χρήση διαδικτύου και αναζήτηση θεμάτων που αφορούν τις ενότητες του μαθήματος
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Φροντιστήριο331,3
Εξετάσεις30,1
Σύνολο753
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Προφορική εξέταση
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Η. Ευαγγέλου, Σλαβική Ορθοδοξία. Από τον Κύριλλο και τον Μεθόδιο στους ησυχαστές (9ος – 15ος αι.), Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε., Θεσσαλονίκη 2015.
Τελευταία Επικαιροποίηση
16-05-2020