Oικουμενικοί Πατριάρχες των πρώτων αιώνων μετά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςOικουμενικοί Πατριάρχες των πρώτων αιώνων μετά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης / Oικουμενικοί Πατριάρχες των πρώτων αιώνων μετά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης
Κωδικός2219
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΘεολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΑθανάσιος Τζιερτζής
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600018357

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Θεολογίας (2013 έως σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 13
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΕπιλογήςΧειμερινή-3

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςOικουμενικοί Πατριάρχες των πρώτων αιώνων μετά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600151249
Κατηγορία Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Θα εξεταστούν: α) ο ρόλος και η προσφορά των Πατριαρχών του Γένους (από τον πρώτο Πατριάρχη μετά την Άλωση Γεννάδιο Σχολάριο μέχρι τα τέλη του 17ου αιώνα), β) οι μετακινήσεις της έδρας του Οικουμενικού Πατριαρχείου έως την εγκατάστασή του στο Φανάρι, γ) οι αιτίες των αλλαξοπατριαρχιών, δ) οι διακυμάνσεις των σχέσεων με την Πύλη και τον σουλτάνο, ε) η επικοινωνία ή οι ανταγωνισμοί με τις άλλες χριστιανικές ομολογίες της Δύσης, στ) οι επαφές με τις Ορθόδοξες Εκκλησίες (τα υπόλοιπα πρεσβυγενή Πατριαρχεία, το σερβικό του Ιπεκίου και το νεοπαγές της Μόσχας, κ.α.)
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Θα εξεταστούν: α) ο ρόλος και η προσφορά των Πατριαρχών του Γένους (από τον πρώτο Πατριάρχη μετά την Άλωση Γεννάδιο Σχολάριο μέχρι τα τέλη του 17ου αιώνα), β) οι μετακινήσεις της έδρας του Οικουμενικού Πατριαρχείου έως την εγκατάστασή του στο Φανάρι, γ) οι αιτίες των αλλαξοπατριαρχιών, δ) οι διακυμάνσεις των σχέσεων με την Πύλη και τον σουλτάνο, ε) η επικοινωνία ή οι ανταγωνισμοί με τις άλλες χριστιανικές ομολογίες της Δύσης, στ) οι επαφές με τις Ορθόδοξες Εκκλησίες (τα υπόλοιπα πρεσβυγενή Πατριαρχεία, το σερβικό του Ιπεκίου και το νεοπαγές της Μόσχας, κ.α.)
Λέξεις Κλειδιά
Εκκλησιαστική Ιστορία, Οικουμενικό Πατριαρχείο - Οικουμενικοί Πατριάρχες, πρώτοι αιώνες μετά την Άλωση, αλλαξοπατριαρχίες
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Εξετάσεις
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Steven Runciman (Στήβεν Ράνσιμαν), Η Μεγάλη Εκκλησία εν αιχμαλωσία: Το Πατριαρχείο της Κωνσταντινουπόλεως λίγο πριν από την Άλωση της Πόλης μέχρι και την Επανάσταση του 1821, μετάφραση Πολυξένη Αντωνοπούλου, Αθήνα: Εκδόσεις Γκοβόστη, 2010. 2. Φάκελος Σημειώσεων
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. α) Crusius, Martin, Turcograeciae libri octo, Basilieae: per Leonardum Ostenium, Sebastiani Henricpetri impensa, 1584. β)Crusius, Martin, Turcograecia, Modena: Memor, [1972] 2. α) Βιβλίον ιστορικόν περιέχον εν συνόψει διαφόρους και εξόχους ιστορίας: Αρχόμενον από κτίσεως Κόσμου μέχρι της αλώσεως Κωνσταντινουπόλεως, και επέκεινα, Συλλεχθέν μεν εκ διαφόρων ακριβών ιστοριών και εις την κοινήν γλώσσαν μεταγλωτισθέν παρά του ιερωτάτου μητροπολίτου Μονεμβασίας Κυρίου Δωροθέου. Νεωστί δε τυπωθέν περιέχον και πίνακα πλουσιώτατον πάντων των αξιομνημονεύτων πραγμάτων. Ενετίησιν: Παρ' Ιωάννη Αντωνίω τω Ιουλιανώ, αχλα' (1631) β) Βιβλίον ιστορικόν: Περιέχον εν συνόψει διαφόρους και εξόχους ιστορίας. Αρχόμενον από Κτήσεως[sic] Κόσμου, μέχρι της αλώσεως Κωνσταντινουπόλεως, και των ακολούθων Σουλτάνων. συλλεχθέν μεν εκ διαφόρων ακριβών Ιστοριών, και εις την κοινήν γλώτταν μεταφρασθέν παρά του ιερωτάτου μητροπολίτου Μονεμβασίας, Κυρίου Δωροθέου. Νυν δε μετατυπωθέν, και επιμελώς διορθωθέν. Ενετίησιν: Παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων, αψyη'., 1798. γ) Βιβλίον ιστορικόν περιέχον εν συνόψει διαφόρους και εξόχους ιστορίας: Αρχόμενον από Κτίσεως Κόσμου, μέχρι της αλώσεως Κωνσταντινουπόλεως, και των ακολούθων Σουλτάνων, Συλλεχθέν μεν εκ διαφόρων ακριβών Ιστοριών, και εις την κοινήν γλώσσαν μεταφρασθέν παρά του πανιερωτάτου μητροπολίτου Μονεμβασίας Κυρίου Δωροθέου, Εν Βενετία: Παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων, 1814. 3. α) Εκκλησιαστική Ιστορία Μελετίου Μητροπολίτου Αθηνών, μετενεχθείσα εκ της ελληνικής εις την ημετέραν απλοελληνικήν φράσιν, εις τόμους τρεις διαιρεθείσα και πλουτισθείσα με πολλάς χρησίμους, και αναγκαίας υποσημειώσεις, και ακριβείς πίνακας παρά Γεωργίου Βενδότη εκ Ζακύνθου, και παρ' αυτού διορθωθείσα. προσφωνηθείσα τω υψηλοτάτω, ευσεβεστάτω, και γαληνοτάτω αυθέντη, και ηγεμόνι πάσης Ουγγροβλαχίας κυρίω κυρίω Ιωάννη Νικολάω Καραντζά, τόμ. 1-4, Εν Βιέννη της Αουστρίας: Παρά Ιωσήπω Βαουμεϊστέρω, Νομοδιδασκάλω, και Τυπογράφω, 1783-1795. β)Εκκλησιαστική Ιστορία Μελετίου Αθηνών Μητροπολίτου, συγγραφείσα μεν Ελληνιστί, μετά δε την τελευτήν του Εν Κωνσταντινουπόλει :Παρά τω εκδότη και βιβλιοπώλη Ν. Αδαμίδη,1853. 4. Αθανασίου Κομνηνού Υψηλάντου εκκλησιαστικών και πολιτικών των εις δώδεκα: ήτοι τα μετά την άλωσιν (1453-1789), (Εκ του χειρογράφου ανεκδότου της ιεράς μονής του Σινά) Εκδίδοντος Αρχιμ. Γερμανού Αφθονίδου Σιναΐτου, Εν Κωνσταντινουπόλει: Τυπογρ. Ι. Α. Βρετού, 1870. 5. Γεδεών Μανουήλ,Πατριαρχικοί Πίνακες: Ειδήσεις ιστορικαί βιογραφικαί περί των Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως : από Ανδρέου του Πρωτοκλήτου μέχρις Ιωακείμ Γ' του από Θεσσαλονίκης 36-1884, Εν Κωνσταντινουπόλει:Lorenz & Κeil,[Σεπτ.1885-Οκτ.1890] [έκδοσις δευτέρα: Αθήναι: Σύλλογος προς διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων, 1996] 6. Μανουήλ Ι. Γεδεών, Χρονικά του Πατριαρχικού Οίκου και του Ναού, Εν Κωνσταντινουπόλει: Εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, ΑΩΠΔ'(=1884). 7. Κούκκου, Ελένη, Θεσμοί και προνόμια του Ελληνισμού μετά την άλωση : διαμόρφωση της Ελληνικής κοινωνίας κατά την Τουρκοκρατία, Αθήνα: Σάκκουλας Αν., 1988β. 8. α) Yiannias, John James, The Byzantine tradition after the fall of Constantinople, Charlottesville: University Press of Virginia, 1991. β) Yiannias, John James, Η Βυζαντινή παράδοση μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, Αθήνα: Μορφωτικό Ιδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1994. 9. Αποστολόπουλος, Δημήτρης Γ., Οι ιδεολογικοί προσανατολισμοί του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως μετά την Αλωση, Αθήνα: Ιδρυμα Γουλανδρή-Χόρν, 1995. 10. Θρησκευτική και ηθική εγκυκλοπαιδεία, τόμ. 1-12, Αθήνα: Αθ. Μαρτίνος, 1962-1968. 11. Μεγάλη ορθόδοξη χριστιανική εγκυκλοπαίδεια, τόμ. 1-12, Αθήνα: Στρατηγικές εκδόσεις, 2010-2012.
Τελευταία Επικαιροποίηση
10-10-2019