Παιδεία και μορφωτικό ιδεώδες στην πατερική παράδοση

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠαιδεία και μορφωτικό ιδεώδες στην πατερική παράδοση / Education, culture and formation in patristic tradition
Κωδικός2220
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΘεολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΘωμαή Χουβαρδά
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600018358

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠαιδεία και μορφωτικό ιδεώδες στην πατερική παράδοση
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600151250
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής Περιοχής
Κατηγορία Μαθήματος
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές,-τριες θα μπορούν να προσεγγίζουν κείμενα της πατερικής γραμματείας σχετικά με τη παιδεία, τα μορφωτικά αγαθά και τον πολιτισμό, να κάνουν τη διάκριση ανθρώπινης και θεανθρώπινης παιδείας και να αντιλαμβάνονται τις επίκαιρες εφαρμογές της παιδαγωγίας των Πατέρων στο εκάστοτε παρόν. Τέλος, να είναι ικανοί να απαντούν σε σύγχρονα παιδευτικά ερωτήματα επί τη βάσει της θεολογικής πατερικής παράδοσης.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα εξετάζει την παιδαγωγία των πατέρων, την επικαιρότητα και διαχρονικότητα των παιδαγωγικών τους αρχών και αξιών, καθώς και των μορφωτικών τους αντιλήψεων και πρακτικών. Στόχος του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τη διάκριση μεταξύ ανθρώπινης-ανθρωπιστικής και θεανθρώπινης παιδείας, όπως παρουσιάζεται στην εμπειρία και γραμματεία των πατέρων της Εκκλησίας.
Λέξεις Κλειδιά
Πατέρες, παιδεία, επικαιρότητα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Οι παρουσιάσεις θα γίνονται σε powerpoint. Η ενημέρωση καθώς και επιπρόσθετο βιβλιογραφικό υλικό θα αποστέλλεται μέσω email.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων150,6
Συγγραφή εργασίας / εργασιών190,8
Εξετάσεις20,1
Σύνολο753
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Συγγραφή γραπτής εργασίας κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Προφορικές εξετάσεις.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Θ. Α. Χουβαρδά, Το Εκκλησιαστικό Λύκειο Κιλκίς. Μια διαπολιτισμική πρωτοβουλία με οικουμενικές διαστάσεις, εκδ. Μπαρμπουνάκη, Θεσσαλονίκη 2019.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
PG - Migne, Patrologia Graeca
Τελευταία Επικαιροποίηση
12-05-2020