Ψηφιακός κόσμος (διαδίκτυο και επεξεργασία εικόνας (Photoshop))

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΨηφιακός κόσμος (διαδίκτυο και επεξεργασία εικόνας (Photoshop)) / Digital World (Internet and Image Processing (Photoshop))
Κωδικός2034
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΘεολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΝικόλαος Μυρίδης
Γνωστικό ΑντικείμενοΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID60004920

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΨηφιακός κόσμος (διαδίκτυο και επεξεργασία εικόνας (Photoshop))
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600151255
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής Περιοχής
Κατηγορία Μαθήματος
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει την ικανότητα να: 1. γνωρίζει και είναι εξοικειωμένος με την έννοια και την πραγματικότητα του ψηφιακού κόσμου και των συνιστωσών του, όπως και με τα είδη του ψηφιακού κόσμου στο Διαδίκτυο 2. ανιχνεύει, γνωρίζει, ιεραρχεί, αναλύει τις ανθρωπιστικές συνιστώσες του ψηφιακού κόσμου 3. επίσταται την έννοια και τον χώρο της εικόνας όπως και του ειδικού χώρου της ψηφιακής εικόνας 4. γνωρίζει την κύρια περιοχή της επεξεργασίας εικόνας 5. να γνωρίζει και χειρίζεται το πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας Photoshop 6. να εφαρμόζει το Photoshop στην επεξεργασία και ανάλυση της Βυζαντινής εικόνας και να εξάγει-αποκαλύπτει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, συνιστώσες της κλπ.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
[Α] Ο ψηφιακός κόσμος που αναπτύχθηκε τις τελευταίες δεκαετίες συνεχώς επεκτείνεται και ανδρώνεται. Από την άλλη υπάρχει ο κυρίαρχος φυσικός κόσμος. Στα πλαίσια του διδακτικού αυτού αντικειμένου εξετάζονται και παρουσιάζονται τα ακόλουθα θέματα: - ποιο το περιεχόμενο του ψηφιακού κόσμου - ποια τα αντικείμενα και εφαρμογές του - νέες οπτικές του φυσικού κόσμου - ποια η σχέση του ψηφιακού προς τον φυσικό κόσμο - ποια η διαλειτουργικότητα και αλληλεπίδραση των δύο αυτών κόσμων κ.ά. [Β] Εισαγωγή στον αχανή χώρο του κυβερνοχώρου και ανάλυση των παραμέτρων του Διαδικτύου. Κριτήρια και προϋποθέσεις βελτιστοποιημένης διαδρομής αναζήτησης πληροφορίας. Κριτική χρήση και σημασία της ψηφιακής εικόνας και του αντίστοιχου πεδίου επεξεργασίας εικόνας στην λειτουργικότητα του Διαδικτύου. Θέματα και στοιχεία επεξεργασίας εικόνας. Συσχέτιση και εφαρμογή των διαδικτυακών πληροφοριών και της άντλησης τους, όπως και της επεξεργασίας εικόνας, σε αντικείμενα θεολογικής έρευνας. Διεύρυνση της εστίασης σε θέματα επιστημονικής διερεύνησης και ενδιαφέροντος, καθώς και σε τεχνολογικές περιοχές και εφαρμογές. Άσκηση: Εισαγωγή, παρουσίαση και ανάπτυξη εφαρμογών σε περιβάλλον ΡhotoShορ.
Λέξεις Κλειδιά
ψηφιακός κόσμος, εικόνα, επεξεργασία εικόνας, Photoshop, Διαδίκτυο
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση e-διαφανειών Χρήση e-mails Χρήση internet Χρήση e-προγραμάτων & περιβαλλόντων
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις291,2
Εργαστηριακή Άσκηση90,4
Διαδραστική διδασκαλία στο Υπολογιστικό Κέντρο100,4
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων30,1
Εκπόνηση μελέτης (project)120,5
Εξετάσεις120,5
Σύνολο753
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Αξιολογούνται τα ακόλουθα: Συνεργατικότητα, προσπάθεια, φιλότιμο, αντίληψη: κατά την διαρκή εργαστηριακή διεπαφή και αλληλεπίδραση με τον φοιτητή Ικανότητες, ευφυϊα, ακρίβεια, σαφήνια: κατά την διαδικασία των εξετάσεων (γραπτών και εργαστηριακών) Προθυμία, φιλεργατικότητα, φιλοπονία, στρατηγική: κατά την εκπόνηση ευρύτερης κατ' επιλογή έργου (εργασίας)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
- Παρατηρησιακή Πληροφορία, ΜΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,Θεσσαλονίκη - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ (ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΥΡΙΔΗΣ/ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ,ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) - ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ, ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ Ο.Ε.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
-Digital Image Processing, 4th ed.: Rafael C. Gonzalez, Richard E. Woods, Pearson pbls. -The Adobe Photoshop Lightroom Classic CC Book, Martin Evening
Τελευταία Επικαιροποίηση
17-05-2020