Βυζαντινή αρχαιολογία

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΒυζαντινή αρχαιολογία / Byzantine Archaeology
Κωδικός203
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΘεολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΓλυκερία Χατζούλη
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID60000265

Πρόγραμμα Σπουδών: Αναμορφωμένο ΠΠΣ Τμήματος Θεολογίας (2020)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό215

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Θεολογίας (2013 έως σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 432
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΥποχρεωτικό215

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΒυζαντινή αρχαιολογία
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600151306
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής Περιοχής
Κατηγορία Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Γαλλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Όχι
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να γνωρίζουν την τέχνης η οποία αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια της βυζαντινής περιόδου, να κατανοούν την εξέλιξη του χριστιανισμού και των πολιτιστικών επιρροών που αυτός δέχθηκε. να διερευνούν το κοινωνικό και το ιστορικό υπόβαθρο του υλικού πολιτισμού του Βυζαντίου να αξιολογούν τις διάφορες μορφές της τέχνης σε όλα τα πεδία της καλλιτεχνικής δημιουργίας.
Γενικές Ικανότητες
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγή στην τέχνη της παλαιοχριστιανικής, πρωτοβυζαντινής, μεσοβυζαντινής και υστεροβυζαντινής περιόδου. Αρχιτεκτονική, μνημειακή ζωγραφική (τοιχογραφίες, ψηφιδωτά), γλυπτική, μικροτεχνία, ιστορημένα χειρόγραφα.
Λέξεις Κλειδιά
Εικονογραφία, Βυζάντιο, Τοιχογραφίες, Ψηφιδωτά, Φορητές Εικόνες, Ιστορημένα Χειρόγραφα, Αρχιτεκτονική.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Βιντεοπροβολέας/Διαδίκτυο
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων301,2
Φροντιστήριο130,5
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων200,8
Συγγραφή εργασίας / εργασιών200,8
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1255
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή φροντιστηριακή εργασία. Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου. Προφορική και γραπτή εξέταση για τους αλλοδαπούς φοιτητές.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1α. Μαρία Καζαμία-Τσέρνου, Ιστορώντας τη «δέηση» στους Βυζαντινούς ναούς της Ελλάδος, εκδόσεις Πουρναράς, Θεσσαλονίκη, 2003. 1β. Διδακτικές σημειώσεις. 1γ. Ch. Delvoye, Βυζαντινή Τέχνη, εκδόσεις Παπαδήμα, Αθήνα 2003.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1.Ιωάννα Στουφή-Πουλημένου, Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη, εκδόσεις Παρρησία, Αθήνα, 2011. 2.J. Lowden, Πρώιμη Χριστιανική και Βυζαντινή Τέχνη, εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα, 1999. 3.R. Cormack, Byzantine Art, εκδόσεις Oxford University Press, Oxford, 2000. 4.Γ. Γούναρης, Εισαγωγή στην Παλαιοχριστιανική Αρχαιολογία, Αρχιτεκτονική (Α΄ τόμος), εκδόσεις University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 2000 - Ζωγραφική (Β΄τόμος),εκδόσεις University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 2007. 5. R. Krautheimer, Παλαιοχριστιανική και Βυζαντινή Αρχιτεκτονική, εκδόσεις Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα, 2006.
Τελευταία Επικαιροποίηση
14-05-2020