Διδακτική του μαθήματος των θρησκευτικών και ΤΠΕ [ΠΑΙΔ.ΕΠ.]

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔιδακτική του μαθήματος των θρησκευτικών και ΤΠΕ [ΠΑΙΔ.ΕΠ.] / Religion Education instruction and ICT (Information and Communication Technology
Κωδικός608
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΘεολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΒασιλική Μητροπούλου
Γνωστικό ΑντικείμενοΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
Χαρακτηρισμός ΜαθήματοςΠΠΔΕ
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600000533

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔιδακτική του μαθήματος των θρησκευτικών και ΤΠΕ [ΠΑΙΔ.ΕΠ.]
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία5
Class ID
600151321
Τύπος Μαθήματος
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
Κατηγορία Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
δεν υπάρχουν προαπαιτήσεις για την παρακολούθηση του μαθήματος
Μαθησιακά Αποτελέσματα
-Να εντοπίζουν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των διαφόρων θεωριών της μάθησης και τη σχέση τους με την εκπαιδευτική ψυχολογία και την ψυχολογία της μάθησης καθώς και να αναγνωρίζουν τη σημασία και τη συμβολή τους στη διαδικασία της μάθησης, -Να διαπιστώνουν την σχέση μεταξύ των διαφόρων θεωριών μάθησης και στην οργανική συνέχειά τους μέσω της ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία στο χώρο του σχολείου. -Να αντιληφθούν πώς επηρεάστηκαν και τροποποιήθηκαν οι θεωρίες μάθησης μετά την ενσωμάτωση των ΤΠΕ και πώς αυτό διαμορφώνει την διδακτική προσέγγιση και διαδικασία. -Να μπορούν να συνδέσουν τις θεωρίες μάθησης με τις διδακτικές στρατηγικές, πρακτικές και εφαρμογές. Να πληροφορηθούν για τη θέση του ΜτΘ στο ελληνικό αναλυτικό πρόγραμμα, τους σκοπούς και τους στόχους του. Να αντιληφθούν την ιδιαιτερότητα της διδασκαλίας των Θρησκευτικών Να γνωρίζουν τις διδακτικές αρχές, διδακτικές μεθόδους και μοντέλα διδασκαλίας και την εφαρμογή τους στο ΜτΘ και να τις συσχετίζουν με τις θεωρίες μάθησης Να προετοιμάζουν ένα σχέδιο διδασκαλίας σύμφωνα με τις σύγχρονες διδακτικές αρχές και μοντέλα διδασκαλίας Να γνωρίζουν το παιδαγωγικό και διδακτικό υπόβαθρο των εκπαιδευτικών τεχνολογιών (ΤΠΕ) Να ενσωματώνουν εποικοδομητικά τις εκπαιδευτικές τεχνολογίες (ΤΠΕ) στο σχεδιασμό της διδασκαλίας των Θρησκευτικών (ψηφιακό διδακτικό σενάριο) Να μπορούν να εντοπίζουν ψηφιακό υλικό (εμπλουτισμένα ηλεκτρονικά βιβλία, εκπαιδευτικά λογισμικά, μαθησιακά αντικείμενα, ψηφιακά διδακτικά σενάρια) για τη διδασκαλία του ΜτΘ (Ψηφιακό Σχολείο, Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών αντικειμένων "ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ", πλατφόρμα ΑΙΣΩΠΟΣ,κ.α.)
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Περιεχόμενο Μαθήματος
Παρουσιάζονται η θέση του ΜτΘ στην εκπαίδευση και οι κύριοι παράγοντες που εμπλέκονται σ' αυτό. Τα σχετικά αναλυτικά προγράμματα, η διδακτέα ύλη του ΜτΘ και οι βασικές μεθοδολογικές προϋποθέσεις σχεδιασμού του ΜτΘ. Η μεθοδολογία, διάρθρωση και διεξαγωγή της διδασκαλίας του ΜτΘ. Η ενσωμάτωση και η αξιοποίηση των εφαρμογών των ΤΠΕ (Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας) σε όλες τις φάσεις πραγματοποίησης της διδασκαλίας του ΜτΘ και γενικότερα στη σχολική τάξη. Ιδιαίτερα ο σχεδιασμός και ανάπτυξη σχεδίων διδασκαλίας και σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων για τα Θρησκευτικά με ΤΠΕ. Αξιολόγηση της διδασκαλίας και μέτρηση της σχολικής επίδοσης των μαθητών στο ΜτΘ.
Λέξεις Κλειδιά
Θρησκευτική Εκπαίδευση, Μάθημα των Θρησκευτικών, διδακτικές αρχές, διδακτικά μοντέλα, εκπαιδευτική τεχνολογία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Οι διαλέξεις γίνονται με την υποστήριξη διαφανειών και με την επίσκεψη ιστοσελίδων. Οι διαφάνειες αναρτώνται στην ιστοσελίδα της διδάσκουσας. Για την επικοινωνία με τους φοιτητές χρησιμοποιείται η ηλεκτρονική αλληλογραφία μεσω του server του Α.Π.Θ. webmail και της προσωπικής ιστοσελίδας του διδάσκοντος για τις ανακοινώσεις.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις261,0
Εργαστηριακή Άσκηση391,6
Άσκηση Πεδίου241,0
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων120,5
Εξετάσεις502
Σύνολο1516,0
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Τίθενται στους φοιτητές ερωτήσεις αναφορικά με τις θεματικές που αναπτύχθηκαν στο μάθημα. Αξιολογείται εάν αποδίδουν με σαφήνεια τις απαντήσεις τους και εάν μπορούν να αναπτύξουν προσωπική κριτική στάση απέναντι στα όσα έχουν μελετήσει. Συντάσσουν σχέδιο διδασκαλίας στο ΜτΘ και το παρουσιάζουν στα πλαίσια της άσκησης του μαθήματος.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Οι ΤΠΕ στη διδακτική του μαθήματος των Θρησκευτικών, Όστρακον, Θεσσαλονίκη 2015 2. Θεωρίες μάθησης και Αγωγής, Όστρακον, Θεσσαλονίκη, 2015 3. Χ. Βασιλόπουλος, Σχολική Θρησκευτική Αγωγή, Εκδόσεις Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2008.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Μητροπούλου, Β. Κοινωνικοπολιτισμικές Θεωρίες μάθησης στη διδακτική του ΜτΘ με ΤΠΕ, Όστρακον, Θεσσαλονίκη 2013 2. Μπικος, Κ. Ζητήματα Διδακτικής που θέτουν οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών, Ζυγός, 2012
Τελευταία Επικαιροποίηση
27-05-2020