Κανονικό και εκκλησιαστικό δίκαιο

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΚανονικό και εκκλησιαστικό δίκαιο / Canon and Ecclesiastical Law
Κωδικός802
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΘεολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΝικόλαος Μαγγιώρος
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID60000298

Πρόγραμμα Σπουδών: Αναμορφωμένο ΠΠΣ Τμήματος Θεολογίας (2020)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό846

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Θεολογίας (2013 έως σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 205
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΥποχρεωτικό845

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΚανονικό και εκκλησιαστικό δίκαιο
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600151322
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής Περιοχής
Κατηγορία Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Ιταλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
να γνωρίζει τις πηγές του κανονικού και εκκλησιαστικού Δικαίου και τα κυριότερα συλλεκτικά έργα να αντιλαμβάνεται τις θεολογικές προϋποθέσεις ερμηνείας της ορθόδοξης κανονικής παράδοσης να γνωρίζει τους τρόπους με τους οποίους η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι δομημένη και οργανωμένη και ιδίως στην Ελλάδα να κατανοεί τα διαφορετικά συστήματα Σχέσεων Εκκλησίας-Πολιτείας και ιδίως αυτό που ισχύει στην Ελλάδα να προσεγγίζει την έννοια της θρησκευτικής ελευθερίας και ισότητας στο πλαίσιο του ελληνικού συντάγματος και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας να γνωρίζει γενικά το ρόλο της θρησκείας στο δημόσιο χώρο να αναλύει τα κυριότερα αίτια των εκκλησιαστικών ή θρησκευτικών εντάσεων
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Κύριο αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η μελέτη των διαφόρων πτυχών της Ορθόδοξης κανονικής παράδοσης στην ιστορική της πορεία έως τις μέρες μας. Εξετάζονται χρονολογικά και συστηματικά οι πηγές του Κανονικού και Εκκλησιαστικού Δικαίου και τα στάδια της εξελικτικής του πορείας σε συνάρτηση με το εκάστοτε πολιτειακό νομικό πλαίσιο. Αναλύεται η σχέση Θεολογίας και Δικαίου και η φύση των Ιερών Κανόνων. Παρουσιάζεται ακόμα, η οργανωτική και διοικητική δομή της Ορθόδοξης Εκκλησίας και ειδικότερα της Εκκλησίας της Ελλάδος. Επιπλέον εξετάζονται οι βασικές έννομες σχέσεις της Ορθόδοξης Εκκλησίας και των γνωστών θρησκευμάτων, όπως αυτές διαμορφώνονται από το ισχύον σύστημα σχέσεων Κράτους- Εκκλησίας στην Ελλάδα και την υποχρέωση της προστασίας του δικαιώματος της θρησκευτικής ελευθερίας που προβλέπει το ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο.
Λέξεις Κλειδιά
Ορθόδοξο Κανονικό Δίκαιο, Εκκλησιαστικό Δίκαιο, Σχέσεις Εκκλησίας- Πολιτείας, Θρησκευτική Ελευθερία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιβλίο
 • http://elearning.auth.gr
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
προβολή διαφανειών, διδασκαλία εξ' αποστάσεως, τηλεδιάσκεψη
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις522,1
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων592,4
Συγγραφή εργασίας / εργασιών120,5
Εξετάσεις20,1
Σύνολο1255
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ο βαθμός συμμετοχής των φοιτητών στην τάξη (συζήτηση, ερωτήσεις, παρατηρήσεις, παροχή πληροφοριών) αποτελεί σημαντικό δείκτη του ενδιαφέροντος του μαθητή και συνυπολογίζεται στην προβλεπόμενη τελική αξιολόγηση, η οποία γίνεται συνήθως προφορικά και συνυπολογίζονται οι γραπτές εργασίες.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1) Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, Εκκλησιαστικό Δίκαιο, εκδόσεις Μπαρμπουνάκη, Αθήνα- Κομοτηνή 2013. Κωδικός Εύδοξου: 33074652. 2) Πρόδρομος Ακανθόπουλος, Κώδικας Ιερών Κανόνων και Εκκλησιαστικής Νομοθεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, εκδόσεις Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2006. Κωδικός Εύδοξου: 5002.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Χαράλαμπος Παπαστάθης, Εκκλησιαστικό Δίκαιο, εκδόσεις Σάκουλα, Θεσσαλονίκη 2003. Ιωάννης Κονιδάρης, Εγχειρίδιο εκκλησιαστικού δικαίου, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε., Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2011 (Β' έκδοση) Κωδικός Εύδοξου: 184831.
Τελευταία Επικαιροποίηση
21-05-2020