Χριστιανική Ηθική

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΧριστιανική Ηθική / Christian Ethics
Κωδικός804
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΘεολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΒασίλειος Καλλιακμάνης
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID60000300

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΧριστιανική Ηθική
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600151323
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής Περιοχής
Κατηγορία Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Ο φοιτητής αντιλαμβάνεται το βάθος της σύνδεσης του δόγματος με το ήθος, δηλαδή της πίστης με τη ζωή. Παράλληλα, ο φοιτητής κατανοεί τις σχέσεις στην κατακόρυφη και οριζόντια διάσταση, δηλαδή ζητήματα που αφορούν τη σχέση με το Θεό και τους συνανθρώπους. Έρχεται σε επαφή με τους προβληματισμούς της χριστιανικής θεολογίας πάνω στα βιοηθικά διλήμματα, τις τοποθετήσεις της σχετικά με σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα και τη διδασκαλία της για τις ανθρώπινες σχέσεις (γάμος, οικογένεια κ.λπ.) και τη νοηματοδότηση που αυτή δίνει στη ζωή και το θάνατο.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Περιεχόμενο Μαθήματος
Παρουσιάζεται ο χαρακτήρας της Χριστιανικής Ηθικής και αναλύονται τα βασικά θέματά της σε τρεις μεγάλες ενότητες. Η πρώτη αναφέρεται στην κατακόρυφη διάστασή της (σχέσεις ανθρώπου και Θεού), η δεύτερη στην οριζόντια διάστασή της (διαπροσωπικές και κοινωνικές σχέσεις) και η τρίτη εξετάζει τα βασικά προβλήματα και τις προοπτικές της ανθρώπινης υπάρξεως.
Λέξεις Κλειδιά
Ηθική, Ανθρώπινη Ύπαρξη
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Χρήση power point, προβολή ταινιών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις522,1
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων200,8
Φροντιστήριο200,8
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων150,6
Συγγραφή εργασίας / εργασιών150,6
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1255
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Γεωργίου Μαντζαρίδη, Χριστιανική Ηθική, τόμ. ΙΙ, Ι.Μ.Μ. Βατοπαοδίου, Άγιο Όρος 2015
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Κ. Κορναράκης, Η διαλεκτική του φιλοκαλικού ήθους, εκδ. Αρμός, Αθήνα 2002. 2. Κάλλιστος Ware, Ο ορθόδοξος δρόμος, εκδ. Ακρίτας, Αθήνα 1984.
Τελευταία Επικαιροποίηση
26-05-2020