Παλαιογραφία και κριτική κειμένων

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠαλαιογραφία και κριτική κειμένων / Greek Paleography and textual criticism
Κωδικός1409
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΘεολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΑννα Κόλτσιου-Νικήτα
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID60000840

Πρόγραμμα Σπουδών: Αναμορφωμένο ΠΠΣ Τμήματος Θεολογίας (2020)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογήςΕαρινό-3

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Θεολογίας (2013 έως σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 7
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΕπιλογήςΕαρινό-3

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠαλαιογραφία και κριτική κειμένων
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600151327
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής Περιοχής
Κατηγορία Μαθήματος
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Να γνωρίζουν την ιστορία και εξέλιξη της ελληνικής γραφής Να κατανοούν την ιστορία της χειρόγραφης παράδοσης των κειμένων Να κατανοούν τους λόγους που εξηγούν τις διαφορές κειμένου Να ασκηθούν στην ανάγνωση χειρογράφων Να γνωρίζουν τη μεθοδολογία και τους μηχανισμούς μιας κριτικής έκδοσης
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζεται ο τρόπος της χειρόγραφης παράδοσης των κειμένων της εθνικής και χριστιανικής γραμματείας μέχρι την ανακάλυψη της τυπογραφίας: υλικά γραφής, ιστορία και εξέλιξη της ελληνικής γραφής, μορφή βιβλίου, τρόποι χρονολόγησης των χειρογράφων, αυτόγραφα, παλίμψηστα χειρόγραφα, αντιγραφικά εργαστήρια, αντιγραφικά λάθη, κατάλογοι χειρογράφων, ψηφιοποίηση . Στη δεύτερη γίνεται άσκηση ανάγνωσης χειρογράφων με αντιπροσωπευτικά δείγματα γραφής (συντομογραφίες, σημειώματα, κλπ). Στην τρίτη ενότητα παρουσιάζεται η μεθοδολογία και οι βασικές αρχές μιας κριτικής έκδοσης.
Λέξεις Κλειδιά
Παλαιογραφία, χειρόγραφη παράδοση, κριτική κειμένου, κριτική έκδοση, εξέλιξη γραφής, ανάγνωση χειρογράφων.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Προβολή ψηφιοποιημένων χειρογράφων Xρήση Power Point
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις261,0
Σεμινάρια60,2
Άσκηση Πεδίου301,2
Συγγραφή εργασίας / εργασιών100,4
Εξετάσεις30,1
Σύνολο753
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ανάθεση εργασιών που προϋποθέτουν ανάγνωση ενός κειμένου από χειρόγραφα και σύγκριση του κειμένου που προκύπτει με το αντίστοιχο σε υπάρχουσα κριτική έκδοση. Παρουσίαση της εργασίας στη διάρκεια του μαθήματος. Οι φοιτητές που δεν επιθυμούν να αναλάβουν εργασία εξετάζονται γραπτά σε ύλη που ορίζεται από τα σχετικά βοηθήματα.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Ed. Mioni, Εισαγωγή στην Ελληνική Παλαιογραφία (μετάφρ. Ν.Μ. Παναγιωτάκη), εκδόσεις M.I.E.T., Αθήνα 1977. Κέμενο 1. L. D.Reynolds L.D. - Wilson L.D., Αντιγραφείς και φιλόλογοι. Το ιστορικό της παράδοσης των κλασικών κειμένων (μετάφρ. Ν. Μ. Παναγιωτάκη), εκδόσεις M.I.E.T., Αθήνα 1981
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
B. L. Ullman, Ancient Writing and Its Influence, Longmans: Green, 1932 E. G. Turner, Ελληνικοί πάπυροι-Εισαγωγή στη μελέτη και τη χρήση των παπυρικών κειμένων, Αθήνα: ΜΙΕΤ 1981 Β. Μανδηλαράς, Πάπυροι και Παπυρολογία, Αθήνα 1994 (2η έκδοση) Heinz-Gunther Nesselrath, Εισαγωγή στην Αρχαιογνωσία-Τόμος Α', Αθήνα: Παπαδήμας 1997 Horst Blanck, Το βιβλίο στην αρχαιότητα, Αθήνα: Παπαδήμας 1994 Paul Harvey, The Oxford Companion to Classical Literature, Clarendon Press 1937
Τελευταία Επικαιροποίηση
11-05-2020