Θεολογικά θέματα από την Καινή Διαθήκη (Ιστορικός Ιησους, παύλεια Θεολογία)

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΘεολογικά θέματα από την Καινή Διαθήκη (Ιστορικός Ιησους, παύλεια Θεολογία) / Theological issues from the New Testament (Historical Jesus, Pauline Theology)
Κωδικός2183
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΘεολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΧαράλαμπος Ατματζίδης
Χαρακτηρισμός ΜαθήματοςΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600014135

Πρόγραμμα Σπουδών: Αναμορφωμένο ΠΠΣ Τμήματος Θεολογίας (2020)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογήςΕαρινό-3

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΘεολογικά θέματα από την Καινή Διαθήκη (Ιστορικός Ιησους, παύλεια Θεολογία)
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600151330
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Γερμανικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • 107 Καινή Διαθήκη Ι: Εισαγωγή, ιστορία και πολιτισμός εποχής Καινής Διαθήκης
 • 406 Καινή Διαθήκη ΙΙ: Ερμηνεία Ευαγγελίων
 • 506 Καινή Διαθήκη ΙΙΙ: Ερμηνεία Επιστολών της Καινής Διαθήκης
 • 806 Καινή Δαιθήκη IV: Θεολογία της Καινής Διαθήκης
 • 2109 Θεολογικά θέματα από τις επιστολές της Καινής Διαθήκης
 • 2173 Θεολογικά θέματα από τις επιστολές της Καινής Διαθήκης
 • 2182 Οι Α΄ και Β΄ Επιστολές Πέτρου. Ερμηνεία και Θεολογία
Γενικές Προαπαιτήσεις
Παλαιά Διαθήκης, Καινή Διαθήκη, μεθοδολογία έρευνας ΚΔ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν Να ερευνήσουν τα σχετικά με τον ιστορικό Ιησού, Να ερευνήσουν τα σχετικά με την διαμόρφωση του αρχέγονου χριστιανισμού Να χρησιμοποιούν τις σχετικές πηγές Να συνδεόσουν την γνώση με το σήμερα
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα περιλαμβάνει έρευνα των πηγών για τον ιστορικό Ιησού, όπως είναι τα Απόκρυφα κείμενα της Καινής ΔΙαθήκης .
Λέξεις Κλειδιά
Ιστορικός Ιησούς, Καινή Διαθήκη, Απόκρυφα κείμενα Καινής Διαθήκης
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Θεολογικά θέματα από την ΚΔ (Ιστορικός Ιησούς, Παύλεια θεολογία)
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων100,4
Συγγραφή εργασίας / εργασιών241,0
Εξετάσεις20,1
Σύνολο753
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι φοιτητές πρέπει να παρακολουθούν το μάθημα, να γράψουν μια εργασία, να την παραδόσουν και να την παρουσιάσουν
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Χαράλαμπος Ατματζίδης, Θεολογία της Καινής Διαθήκης, εκδόσεις Ostracon, Θεσσαλονικη, 2019
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Ι. Καραβιδοπουλος, Απόκρυφα χριστιανικά κελί μένα , εκδόσεις Πουρνάρας
Τελευταία Επικαιροποίηση
02-06-2020