Άγιοι ηγεμόνες στον ορθόδοξο σλαβικό κόσμο

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΆγιοι ηγεμόνες στον ορθόδοξο σλαβικό κόσμο / Holy Rulers in the Slavic Orthodox World
Κωδικός2212
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΘεολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΗλίας Ευαγγέλου
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600015292

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΆγιοι ηγεμόνες στον ορθόδοξο σλαβικό κόσμο
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600151334
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής Περιοχής
Κατηγορία Μαθήματος
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την ολοκλήρωση των διαλέξεων οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: α) κατέχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα του φαινομένου της ηγεμονικής αγιότητας στον ορθόδοξο σλαβικό κόσμο που αποτελεί μια ιδιαίτερη πτυχή της αγιολογικής παράδοσης της Ορθόδοξης Εκκλησίας β) γνωρίζουν το πρότυπο του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα, Αγίου Κωνσταντίνου, επάνω στο οποίο εδράζεται η παράδοση των μεταγενέστερων αγίων ηγεμόνων τόσο του ελληνικού όσο και του ορθόδοξου σλαβικού κόσμου γ) γνωρίζουν τις περιπτώσεις των αγίων ηγεμόνων της μεσαιωνικής Βουλγαρίας, Ρωσίας και Σερβίας, οι οποίοι σφράγισαν όχι μόνο την παράδοση του αγίου ηγεμόνα στην κάθε μία από τις παραπάνω χώρες αλλά και τις ιστορικές εξελίξεις την πνευματική ταυτότητα του κάθε λαού.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στο Μάθημα παρουσιάζεται η ιστορία και η εξέλιξη της ηγεμονικής αγιότητας στον κόσμο των ορθοδόξων Σλάβων κατά τη διάρκεια των μέσων χρόνων, οπότε και διαμορφώθηκε η αγιολογική τους παράδοση. Η παρουσίαση της ηγεμονικής αγιότητας στον ορθόδοξο σλαβικό κόσμο ξεκινά από την αρχετυπική μορφή του Μεγάλου Κωνσταντίνου όπως την προσέλαβε ο σλαβικός κόσμος μετά τον εκχριστιανισμό του. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα ιδιαίτερα πρότυπα αγίων ηγεμόνων του μεσαιωνικού βουλγαρικού, ρωσικού και σερβικού κόσμου και εξετάζονται τα ειδικά τυπολογικά τους χαρακτηριστικά, η σχέση τους με το αρχέτυπο του Μεγάλου Κωνσταντίνου καθώς και η παράδοση της ηγεμονικής αγιότητας που καθιέρωσαν στους λαούς τους.
Λέξεις Κλειδιά
Άγιοι Ηγεμόνες, Ηγεμονική Αγιότητα, Ορθόδοξος Σλαβικός Κόσμος, Αγία Δυναστεία, Αγία Ρωσία,
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
H/Y, Παρουσιάσεις με Projector (Power Point, Ψηφιακό Υλικό)
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων341,4
Εξετάσεις20,1
Σύνολο753
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή εργασία, προφορικές ή γραπτές εξετάσεις
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Ηλ. Ευαγγέλου, Άγιοι ηγεμόνες στον ορθόδοξο σλαβικό κόσμο. Από τον Νέο Κωνσταντίνο στον Μάρτυρα Ηγεμόνα, Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε., Θεσσαλονίκη 2018
Τελευταία Επικαιροποίηση
17-05-2020