Σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας / Relations between Orthodox Church and Greek State
Κωδικός2221
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΘεολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΔιονύσιος Βαλαής
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600018359

Πρόγραμμα Σπουδών: Αναμορφωμένο ΠΠΣ Τμήματος Θεολογίας (2020)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 3
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής113

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600151340
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
• να γνωρίζουν τις πηγές για τη μελέτη των μοναστηριακών μεταρρυθμίσεων της ελληνικής κυβέρνησης κατά την περίοδο 1828-1842 • να εντοπίζουν τους παράγοντες που οδήγησαν στα κυβερνητικά μέτρα για τη διάλυση και τη φορολόγηση των μοναστηριών • να αντιλαμβάνονται τη συμβολή του Εκκλησιαστικού Ταμείου στη μισθοδοσία του κλήρου και τη χρηματοδότηση της σχολικής εκπαίδευσης • να είναι σε θέση να αναλύουν τις σύγχρονες παρεμβάσεις της ελληνικής κυβέρνησης στη μοναστηριακή περιουσία
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εξετάζεται το ζήτημα της διαχείρισης της μοναστηριακής περιουσίας στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος κατά την περίοδο 1828-1838 με έμφαση στις ακόλουθες θεματικές ενότητες: • το ενδιαφέρον του κυβερνήτη Ι. Καποδίστρια για τα εκκλησιαστικά ζητήματα • τα διατάγματα της Αντιβασιλείας του Όθωνα περί διάλυσης και φορολόγησης των μονών • ο σκοπός και η λειτουργία του Εκκλησιαστικού Ταμείου • η σύσταση και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής του Εκκλησιαστικού Ταμείου • οι γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής σε θέματα εκποίησης και ενοικίασης της μοναστηριακής περιουσίας • τα έσοδα και έξοδα του Εκκλησιαστικού Ταμείου • η κατάργηση της Επιτροπής και του Εκκλησιαστικού Ταμείου
Λέξεις Κλειδιά
μοναστηριακή περιουσία, Εκκλησιαστικό Ταμείο, μοναχοί, μοναστήρια
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Διαφάνειες / Διαδίκτυο
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις261,0
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων241,0
Φροντιστήριο130,5
Συγγραφή εργασίας / εργασιών100,4
Εξετάσεις20,1
Σύνολο753
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή εργασία και γραπτή ή προφορική εξέταση
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Βαλαής, Διον., Σχέσεις Εκκλησίας – Πολιτείας: Το ζήτημα της μοναστηριακής περιουσίας στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος, εκδόσεις Μπαρμπουνάκη, Θεσσαλονίκη 2019.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
• Δωρόθεος, μητρ. Λαρίσης, Η εξέλιξις του αναπαλλοτριώτου της εκκλησιαστικής περιουσίας μέχρι σήμερον, Αθήναι 1951. • Ιερώνυμος αρχιεπ. Αθηνών, Εκκλησιαστική περιουσία και μισθοδοσία του Κλήρου, Αθήναι 2012. • Καραγιώργος, Βασίλειος, Το ζήτημα της σχέσεως Εκκλησίας και Πολιτείας κατά την περίοδο της Επαναστάσεως (1821), εκδ. Διήγηση, Αθήνα 1998. • Μάμουκας, Ανδρέας, Τα Μοναστηριακά, ήτοι Οδηγίαι, νόμοι, βασιλικά διατάγματα, συνοδικαί και υπουργικαί Εγκύκλιοι περί της διοικήσεως των εν τη Ελλάδι μοναστηρίων και περί της διαχειρίσεως της περιουσίας αυτών, μετά προσθήκης του τε περί Επισκοπών και Επισκόπων νόμου και του καταστατικού της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, εκδοθέντα κατά διαταγήν του επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας εκπαιδεύσεως Υπουργού, εν Αθήναις 1859. • Οικονόμου, Σοφοκλής ο εξ Οικονόμων, Τα σωζόμενα εκκλησιαστικά συγγράμματα Κωνσταντίνου Πρεσβυτέρου και Οικονόμου του εξ Οικονόμων, Αθήνησι ΑΩΞΔ-ΑΩΞΣΤ, τ.Β΄-Γ΄. • Τόμπρος, Νικόλαος, Ο Μοναχισμός στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος 1833-1862, Αθήνα 2019, τ.Α΄-Β΄. • Χριστόπουλος, Δαμασκηνός αρχιμ. (Α΄ γραμματεύς Ι. Συνόδου), Συλλογή των σπουδαιοτέρων Εγκυκλίων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος μετά των οικείων Νόμων, Β. Διαταγμάτων, Υπουργικών εγγράφων, Οδηγιών κτλ., καταρτισθείσα και εκδοθείσα εντολή της Ι. Συνόδου, εν Αθήναις 1877.
Τελευταία Επικαιροποίηση
23-05-2020