Σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας / Relations between Orthodox Church and Greek State
Κωδικός2221
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΘεολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΔιονύσιος Βαλαής
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600018359

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Θεολογίας (2013 έως σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΕπιλογήςΕαρινό-3

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600151340
Κατηγορία Μαθήματος
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
• Αξιολόγηση των βασιλικών διαταγμάτων σχετικά με τη διάλυση και τη φορολόγηση των μοναστηριών. • Γνώση των σημαντικότερων παραγόντων που συντέλεσαν στην ίδρυση του Εκκλησιαστικού Ταμείου. • Πληροφόρηση σχετικά με τα έσοδα και έξοδα του Εκκλησιαστικού Ταμείου. • Κατανόηση των λόγων που προκάλεσαν τη διάλυση της Επιτροπής και του Εκκλησιαστικού Ταμείου. • Εξάσκηση στην επιστημονική μεθοδολογία και τη χρήση των ιστορικών πηγών. • Ανάπτυξη αναλυτικής και κριτικής σκέψης. • Εξοικείωση στην συνεργατική εργασία.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εξετάζεται το ζήτημα της διαχείρισης της μοναστηριακής περιουσίας στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος κατά την περίοδο 1828-1838 με έμφαση στις ακόλουθες θεματικές ενότητες: (α) το ενδιαφέρον του κυβερνήτη Ι. Καποδίστρια, (β) τα διατάγματα της Αντιβασιλείας του Όθωνα περί διάλυσης και φορολόγησης των μονών, (γ) οι διοικητικές παρεμβάσεις σε θέματα ευταξίας και περιουσίας των μονών, (δ) ο σκοπός και η λειτουργία του Εκκλησιαστικού Ταμείου, (ε) η σύσταση και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής του Εκκλησιαστικού Ταμείου, (στ) οι γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής σε θέματα εκποίησης και ενοικίασης της μοναστηριακής περιουσίας, (ζ) τα έσοδα και έξοδα του Εκκλησιαστικού Ταμείου, και (η) η κατάργηση της Επιτροπής και του Εκκλησιαστικού Ταμείου.
Λέξεις Κλειδιά
μοναστηριακή περιουσία, Εκκλησιαστικό Ταμείο, μοναχοί, μοναστήρια
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις261,0
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων70,3
Φροντιστήριο130,5
Συγγραφή εργασίας / εργασιών70,3
Εξετάσεις220,9
Σύνολο753
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή εργασία και Προφορική εξέταση
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Διον. Βαλαής, Σχέσεις Εκκλησίας – Πολιτείας: Το ζήτημα της μοναστηριακής περιουσίας στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος, εκδόσεις Μπαρμπουνάκη, Θεσσαλονίκη 2019.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Βοζίκης Χαράλαμπος, Περί απαλλοτριώσεως μοναστηριακών ακινήτων, εν Αθήναις 1903. Δωρόθεος μητρ. Λαρίσης, Η εξέλιξις του αναπαλλοτριώτου της εκκλησιαστικής περιουσίας μέχρι σήμερον, Αθήναι 1951. Ιερώνυμος αρχιεπ. Αθηνών, Εκκλησιαστική περιουσία και μισθοδοσία του Κλήρου, Αθήναι 2012. Καραγιώργος Βασίλειος, Το ζήτημα της σχέσεως Εκκλησίας και Πολιτείας κατά την περίοδο της Επαναστάσεως (1821), εκδ. Διήγηση, Αθήνα 1998. Κωνσταντινίδης Εμμανουήλ, Η εν Ελλάδι Εκκλησία κατά την επαναστατικήν και την μέχρι της αφίξεως του Όθωνος μεταβατικήν εποχήν (1821-1833), εν Αθήναις 1970. Λεβίδης Νικόλαος, Τα μοναστηριακά ακίνητα κτήματα, εν Αθήναις 1897. Μάμουκας Ανδρέας, Τα Μοναστηριακά, ήτοι Οδηγίαι, νόμοι, βασιλικά διατάγματα, συνοδικαί και υπουργικαί Εγκύκλιοι περί της διοικήσεως των εν τη Ελλάδι μοναστηρίων και περί της διαχειρίσεως της περιουσίας αυτών, μετά προσθήκης του τε περί Επισκοπών και Επισκόπων νόμου και του καταστατικού της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, εκδοθέντα κατά διαταγήν του επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας εκπαιδεύσεως Υπουργού, εν Αθήναις 1859. Οικονόμου Σοφοκλής ο εξ Οικονόμων, Τα σωζόμενα εκκλησιαστικά συγγράμματα Κωνσταντίνου Πρεσβυτέρου και Οικονόμου του εξ Οικονόμων, Αθήνησι ΑΩΞΔ-ΑΩΞΣΤ, τ.Β΄-Γ΄. Παπαδόπουλος Χρυσόστομος αρχιμ., Ιστορία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Τόμος πρώτος. Ίδρυσις και οργάνωσις της Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Ελλάδος, εν Αθήναις 1920. Τόμπρος Νικόλαος, Ο Μοναχισμός στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος 1833-1862, Αθήνα 2019, τ.Α΄-Β΄. Χριστόπουλος Δαμασκηνός αρχιμ. (Α΄ γραμματεύς Ι. Συνόδου), Συλλογή των σπουδαιοτέρων Εγκυκλίων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος μετά των οικείων Νόμων, Β. Διαταγμάτων, Υπουργικών εγγράφων, Οδηγιών κτλ., καταρτισθείσα και εκδοθείσα εντολή της Ι. Συνόδου, εν Αθήναις 1877.
Τελευταία Επικαιροποίηση
01-09-2019