Οι Καππαδόκες Πατέρες, ο Ιερός Χρυσόστομος και η ρητορική τέχνη

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΟι Καππαδόκες Πατέρες, ο Ιερός Χρυσόστομος και η ρητορική τέχνη / Cappadociane Fathers, st John Chrysostom and the Art of rhetoric
Κωδικός2222
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΘεολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΔήμητρα Κούκουρα
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600018364

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΟι Καππαδόκες Πατέρες, ο Ιερός Χρυσόστομος και η ρητορική τέχνη
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600151350
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής Περιοχής
Κατηγορία Μαθήματος
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές με το πέρας των διαλέξεων θα είναι σε θέση να: α) αξιολογούν η δημιουργική συνάντηση των Καππαδοκών Πατέρων και του ιερού Χρυσοστόμου με τα παραγγέλματα των ρητόρων για τη γλώσσα και το ύφος των κειμένων της υψηλής Λογοτεχνίας. β) γνωρίζουν το είδος του γραπτού λόγου που υιοθέτησαν οι Μεγάλοι Διδάσκαλοι της Εκκλησίας γ) να καταγράφουν και να αξιολογούν τα χαρακτηριστικά της Ελληνιστικής Κοινής (χαμηλή γλώσσα) των ιερών κειμένων των Χριστιανών για τους ισχυρούς διανοούμενους του 4ου αιώνα. δ) καταγράφουν τους στόχους της γλωσσικής πολιτικής των Πατέρων της περιόδου
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εξετάζεται η δημιουργική συνάντηση των Καππαδοκών Πατέρων και του ιερού Χρυσοστόμου με τα παραγγέλματα των ρητόρων για τη γλώσσα και το ύφος των κειμένων της υψηλής Λογοτεχνίας. Οι Μεγάλοι Διδάσκαλοι της Εκκλησίας υιοθέτησαν στον γραπτό λόγο τη μίμηση της αττικής διαλέκτου (υψηλή γλώσσα) και τα ρητορικά σχήματα των εγκωμιαστικών ρητορικών λόγων (Ισοκράτη, Β΄ Σοφιστικής). Η Ελληνιστική Κοινή (χαμηλή γλώσσα) των ιερών κειμένων των Χριστιανών ήταν απαράδεκτη για τους ισχυρούς διανοούμενους του 4ου αιώνα και ανάξια για να εκφράσει υψηλές αλήθειες. Η γλωσσική πολιτική των Πατέρων απέβλεπε στην πρόσληψη του Ευαγγελίου από τους ισχυρούς της εποχής ρήτορες και τους μαθητές τους, ώστε να μεταδοθεί ευρύτερα η χριστιανική πίστη και να αποφευχθεί η περιθωριοποίησή της.
Λέξεις Κλειδιά
Καππαδόκες Πατέρες, Αττική Διάλεκτος, Ελληνιστική Κοινή
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Η χρήση Power Point, εξ αποστάσεως διδασκαλία, προβολή ταινιών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων170,7
Συγγραφή εργασίας / εργασιών170,7
Εξετάσεις20,1
Σύνολο753
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι φοιτητές εξετάζονται προφορικά
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Δήμητρα Α. Κούκουρα, Η Ρητορική και η Εκκλησιαστική Ρητορική,εκδ. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2011.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Δήμητρα Κούκουρα, Η γλώσσα της Εκκλησίας-Διαχρονική και συγχρονική προσέγγιση, εκδ. Μπαρμπουνάκη, Θεσσαλονίκη 2017.
Τελευταία Επικαιροποίηση
18-05-2020