Η Εκκλησία στον 21ο αιώνα. Οικουμενικές και Κανονικές προσεγγίσεις

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΗ Εκκλησία στον 21ο αιώνα. Οικουμενικές και Κανονικές προσεγγίσεις / The Church in 21st century. Universal and standard approaches
Κωδικός2164
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΘεολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΣτυλιανός Τσομπανίδης
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600012788

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΗ Εκκλησία στον 21ο αιώνα. Οικουμενικές και Κανονικές προσεγγίσεις
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600151352
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής Περιοχής
Κατηγορία Μαθήματος
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Γερμανικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Ιταλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
- να κατανοούν κριτικά την αλληλεπίδραση μεταξύ της Ορθόδοξης Παράδοσης, των άλλων χριστιανικών ομολογιών, και των κοινωνιών, τόσο στην ιστορία όσο και στο σύγχρονο κόσμο, - να κατανοούν σε βάθος και να αξιολογούν τις νέες και εξελισσόμενες μορφές των χριστιανικών αντιλήψεων και πρακτικών με οικουμενικό πνεύμα και διάθεση καταλλαγής - να γνωρίζουν τους τρόπους με τους οποίους οι κυριότερες χριστιανικές ομολογίες είναι δομημένες και οργανωμένες, - να γνωρίζουν γύρω από την ιστορική, κοινωνική, και πολιτιστική σημασία της Ορθόδοξης παράδοσης και Θεολογίας και των άλλων χριστιανικών παραδόσεων
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στο μάθημα μελετάται ο τρόπος με τον οποίο οι εκκλησιαστικοί θεσμοί οργάνωσης και διοίκησης των κυριοτέρων χριστιανικών ομολογιών μπορούν να συμβάλουν στην οικουμενική προσέγγιση των χριστιανών. Επίσης προσεγγίζονται συγκριτικά κείμενα του ΠΣΕ που αναφέρονται στους κυριότερους θεσμούς οργάνωσης και διοίκησης των χριστιανικών ομολογιών όπως για παράδειγμα το συνοδικό σύστημα, ο ρόλος του επισκόπου, η θέση των κληρικών και των λαϊκών, η στάση απέναντι στην πολιτική εξουσία. Εξετάζεται ακόμη η στάση των Ορθοδόξων έναντι των εταίρων τους στο διάλογο και στις οικουμενικές επαφές. Στο πλαίσιο αυτό θα μελετηθούν σε ομάδες εργασίες οι επίσημες τοποθετήσεις των Ορθοδόξων Εκκλησιών στην Οικουμενική Κίνηση όλου του προηγούμενου αιώνα για να διαπιστωθεί εάν έχει δοθεί απάντηση για τη θέση των άλλων χριστιανικών Εκκλησιών στην εκκλησιολογική αυτοσυνειδησία της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
Λέξεις Κλειδιά
Εκκλησία, Οικουμενικος διαλογος, Κανονικο Δικαιο, Εκκλησιστικό Δίκαιο
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
α) χρήση του υπολογιστή και του προβολέα για την παρουσίαση διαφανειών και ανακοινώσεων που αφορούν τις υποενότητες του μαθήματος β) χρήση διαδικτύου και αναζήτηση θεμάτων που αφορούν τις ενότητες του μαθήματος
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων241,0
Συγγραφή εργασίας / εργασιών100,4
Εξετάσεις20,1
Σύνολο753
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ο βαθμός συμμετοχής των φοιτητών στην τάξη (συζήτηση, ερωτήσεις, παρατηρήσεις,παροχή πληροφοριών) αποτελεί σημαντικός δείκτης του ενδιαφέροντος του μαθητή και συνυπολογίζεται στα αποτελέσματα των εξετάσεων. Οι εξετάσεις είναι γραπτές ή προφορικές ή σε μορφή εργασιών.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Νίκος Μαγγιώρος, Το περιουσιακό δίκαιο της Καθολικής Εκκλησίας, (De bonis Ecclesiae temporalibus.) To πέμπτο βιβλίο του Κώδικα Κανονικού Δικαίου, Εισαγωγή – Μετάφραση – Ερμηνευτικά σχόλια, έκδοση αναθεωρημένη, Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Μπαρμπουνάκη, 2017. ISBN 978-960-267-235-8. 2. Στυλιανός Τσομπανίδης, H εκκλησιολογική πρόκληση μετά την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Ορθοδόξου Εκκλησίας, Εκδ. Ostracon, Θεσσαλονίκη 2018. ISBN 9786185146764
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Haynes, J. και Καραγιαννοπούλου, X. (επιμ.), Θρησκεία και Πολιτική. Μια Σύγχρονη Επιτομή, μτφ. Λουκρητία Μακροπούλου, Αθήνα, Πεδίο, 2018. Marc Reuver, Faith and law : juridical perspectives for the ecumenical movement, Genève : WCC Publications, 2000. Norman Doe, Christian Law, Contemporary Principles, Cambridge, 2013. Raiser, Konrad (2002), “International order”, N. Losky et altri (eds), Dictionary of Ecumenical Movement, Geneva, WCC, pp. 598-603.
Τελευταία Επικαιροποίηση
16-05-2020