Εισαγωγή στις Λειτουργικές τέχνες

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕισαγωγή στις Λειτουργικές τέχνες / Introduction to Liturgical arts
Κωδικός2187
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΘεολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΠαναγιώτης Σκαλτσής
Χαρακτηρισμός ΜαθήματοςΜαθήματα Θεολογίας
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600014145

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕισαγωγή στις Λειτουργικές τέχνες
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600151357
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής Περιοχής
Κατηγορία Μαθήματος
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
 • Ιταλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές είναι σε θέση. 1.Να γνωρίζουν στην πράξη ποιές είναι οι προδιαγραφές,τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και η αισθητική των λειτουργικών τεχνών. 2.Να μπορούν να οργανώνουν σωστά ένα μουσειακό χώρο με αντικείμενα των λειτουργικών τεχνών της Εκκλησίας. 3.Να προβάλλουν το κάλλος,τη θεολογία,το μέτρο,την αρμονία και την ευπρέπεια των αντικειμένων που σχετίζονται με τη θεία Λατρεία. 4.Να βοηθήσουν τους ασχολούμενους με την κατασκευή και το εμπόριο αντικειμένων της θείας Λατρείας ,ώστε να αξιοποιούν στην εργασία τους το καλλιτεχνικό ήθος της Εκκλησίας.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
To εν λόγω μάθημα 1) Eξετάζει την λειτουργική διάσταση (ιστορική – θεολογική, πολιτιστική) των τεχνών της Εκκλησίας. 2) Eρευνά τη λειτουργική χρήση του ύμνου και τη σχέση του με το μέλος, τη λειτουργική, επίσης, χρήση και το συμβολισμό της εικόνας, καθώς και την εξέλιξη και το συμβολισμό των λειτουργικών σκευών και των αμφίων. 3) Μελετά ακόμη τον ιερό Ναό ως χώρο της θείας Λατρείας και τόπο συνάξεως του λαού, την σε σχέση με τη λειτουργική πράξη διαμόρφωσή του, τον εσωτερικό εξοπλισμό σε στασίδια και άμφια, το εικονογραφικό πρόγραμμα και τον φωτισμό.
Λέξεις Κλειδιά
λατρεία, τέχνη, σκεύη, μέλος, άμφια, εικόνα, φωτισμός, ναός, στασίδια.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
α) χρήση του υπολογιστή και του προβολέα για την παρουσίαση διαφανειών, ύμνων με ήχο και ανακοινώσεων που αφορούν τις υποενότητες του μαθήματος β) χρήση διαδικτύου και αναζήτηση θεμάτων που αφορούν τις ενότητες του μαθήματος
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων170,7
Συγγραφή εργασίας / εργασιών160,6
Εξετάσεις30,1
Σύνολο753
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Τίθενται στους φοιτητές, γραπτά και προφορικά, ερωτήσεις αναφορικά με τις θεματικές που αναπτύχθηκαν στο μάθημα. Αξιολογείται εάν αποδίδουν με σαφήνεια τις απαντήσεις τους και εάν μπορούν να αναπτύξουν προσωπική κριτική στάση απέναντι στα όσα έχουν μελετήσει.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1.π.Κωνσταντίνου Κουκόπουλου,Το χρώμα των ιερών αμφίων στη λειτουργική μας παράδοση,εκδ.Κυριακίδη,Θεσσαλονίκη 2014. 2.Παναγιώτη Ι.Σκαλτσή,Λειτουργικές Μελέτες Ι,εκδ.Π.Πουρναρά,Θεσσαλονίκη 2007.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1.Αθανασίου Γκίκα,Η αμφίεση του Ορθοδόξου Κλήρου.Ιστορία-παρόν-μέλλον,Θεσσαλονίκη 2001. 2.Γ.Οικονομάκη-Παπαδοπύλου,Εκκλησιαστικά Αργυρά,Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος,Αθήνα 1980. 3.Οι Λειτουργικές Τέχνες.Πρακτικά ΙΔ'Πανελληνίου Λειτουργικού Συμποσίου Στελεχών Ιερών Μητροπόλεων,Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος,Αθήναι 2015. 4.Τρύφωνος Π.Τσομπάνη,Η των θείων ευκοσμία και τάξις.Αισθητική σπουδή της Θείας Λατρείας,Θεσσαλονίκη 2008. 5.Γεωργίου Χ.Χρυσοστόμου(Αρχιμ.,νυν Μητρ. Κίτρους,Κατερίνης και Πλαταμώνος),Το χρώμα των ιερών αμφίων.Από τη Δυτική αισθητική στη Ρωσική Λειτουργική Παράδοση,εκδ.<<Μυγδονία>>,Θεσσαλονίκη 2011.
Τελευταία Επικαιροποίηση
17-05-2020